Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức thi sát hạch hoa tiêu hàng hải

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức thi sát hạch hoa tiêu hàng hải

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 22/5/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc ban hành Quy định về việc đào tạo hoa tiêu hàng hải;

Căn cứ Văn bản số 2343/TCT BĐATHH MB – HĐHLĐTHTHH ngày 01/10/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức thi sát hạch hoa tiêu hàng hải;

Căn cứ Quy chế huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải ban hành tại Quyết định số 240/QĐ-CTHTHHKV II ngày 15/6/2017 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn hoa tiêu hàng hải ban hành tại Quyết định số 246/QĐ – CTHTHH KVII ngày 16/6/2017 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ – CTHTHH KVII ngày 02/4/2019 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Hội đồng chuyên môn Hoa tiêu hàng hải;

Căn cứ báo cáo và kết quả thực tập, thời gian thực tập và các tiêu chuẩn vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải theo quy định hiện hành

Trong 02 ngày 17/10/2019 và ngày 18/10/2019 Tại Hội trường tầng 4 – Công ty TNHH  MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II – Số 4 Lê Thánh Tông – Ngô Quyền đã tổ chức cuộc thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải cho 11 hoa tiêu hàng hải và tập sự hoa tiêu.

Đến dự và thực hiện việc kiểm tra, giám sát  về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có:

–  Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải

– Ông Nguyễn Phúc Chính – Trưởng  phòng Bảo đảm an toàn hàng hải – Ủy viên

– Ông Lê Minh Bằng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế – Ủy viên

– Ông Lưu Văn Lương – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Ủy viên kiêm Thư ký

Về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II có:

– Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty

– Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

– Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó giám đốc

– Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải – Ủy viên

– Bà Kiều Thu Hà – Trưởng Phòng TCCB – LĐ – Ủy viên

Kỳ thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Hoa tiêu hàng hải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng trong công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban Giám khảo làm việc nghiêm túc, chất lượng; đánh giá, chấm điểm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thực chất trình độ, năng lực của các hoa tiêu hàng hải; các thí sinh dự thi chấp hành nghiêm quy chế, tập trung hoàn thành tốt nội dung tham gia thi.

Nội dung đề thi  kiểm tra sát hạch lý thuyết: Sử dụng câu hỏi trong Ngân hàng đề thi câu hỏi các hạng hoa tiêu của Công ty đã được ban hành tại Quyết định số 543/QĐ – CTHTHH KVII ngày 19/9/2019 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II . Cuộc thi diễn ra đảm bảo sự nghiêm túc đúng quy định theo Quy chế đã đề ra

Một số hình ảnh trong cuộc thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải:

Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải phát biểu tại Cuộc thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty phát biểu tại Cuộc thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải:

Lãnh đạo Tổng Công ty chụp ảnh lưu niệm với các hoa tiêu hàng hải tham dự cuộc thi sát hạch