Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý công ty năm 2020.

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý công ty năm 2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 679-HD/ĐU ngày 11/12/2019 và Công văn số 56-CV/ĐU ngày 11/11/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ quản lý.

Ngày 28/12/2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý công ty năm 2020”.

Tới dự Hội nghị có:

* Đại diện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

Đồng chí Lê Mạnh Toàn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động

Đồng chí Đỗ Văn Nam – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chánh văn phòng

* Về phía Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Đức Hiệp trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ công ty năm 2020, các đảng ủy viên đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo.

Hội nghị cũng nghe kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ và tiến hành đóng góp ý kiến đối với kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban thường vụ và bỏ phiếu đánh kết quả năm 2020 đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý công ty.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Lê Mạnh Toàn đánh giá cao các ý kiến đóng góp nội dung dự thảo của Ban Chấp hành Đảng bộ công ty đồng thời đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của mình vào những hoạt động của Đảng bộ Công ty ngày càng hiệu quả, sát thực.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: