Hội nghị công bố Quyết Định về công tác cán bộ tại Công ty

Thứ Hai, 14/11/2016, 15:58 GMT+7

Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết Định về công tác cán bộ tại Công ty

Tới dự Hội nghị có:

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Công ty

Ông Bùi Đức Hiệp - Giám đốc Công ty

cùng các ông, bà là Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB-LĐ công bố 04 Quyết Định của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ:

1. Bổ nhiệm bà Dương Thị Huệ - Nhân viên phòng TCCB-LĐ giữ chức Phó trưởng phòng TCCB-LĐ theo Quyết Định số 458/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/10/2016 của Giám đốc Công ty

2. Bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn- Phó trưởng phòng phụ trách phòng Hoa tiêu hàng hải giữ chức Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải theo Quyết Định số 459/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/10/2016 của Giám đốc Công ty

3. Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Lợi – Trưởng trạm hoa tiêu Cát Hải giữ chức Phó trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải theo Quyết Định số 460/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/10/2016 của Giám đốc Công ty

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tình – Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng giữ chức Phó trưởng Trạm phụ trách Trạm hoa tiêu Cát Hải theo Quyết Định số 461/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/10/2016 của Giám đốc Công ty

 Ông  Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Công ty trao quyết định và phát biểu chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho 04 đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Minh Tuấn thay mặt cho các ông, bà nhận quyết định bổ nhiệm  phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB-LĐ công bố 04 Quyết Định của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Công ty và ông Bùi Đức Hiệp - Giám đốc Công ty trao quyết định và
chụp ảnh lưu niệm cùng 04 đồng chí được bổ nhiệm

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Các bài đã đăng
Trang 1 / 5