Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Triển khai Quyết định số 208, 209, 210, 211/QĐ-CHHVN ngày 23/2/2018 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam

Thứ Tư, 11/04/2018, 14:59 GMT+7

Quyết định số 208, 209, 210, 211/QĐ-CHHVN ngày 23/2/2018 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH)
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4