Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Sáu, 01/12/2017, 11:17 GMT+7

Ngày 17 tháng 11 Năm 2017 Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2022 Với sự có mặt tham gia của 102 đại biểu trên tổng số 159 đại biểu chính thức được triệu tập.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3