KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2018

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  00:20  00:30  00:30  WAN HAI 171  7.4  172.7  16471  TV1 - P/S  Trung D  
 2  00:20  00:30  00:30  MAERSK ABERDEEN  6.4  155  14063  VIP GP1 - P/S  Linh  
 3  04:20  04:30  04:30  OLIVIA  7.2  171.94  17769  VIP GP2 - P/S  Đông  
 4  05:50  06:00  06:00  CENTURY STAR 02  2.8  92.05  2803  ĐT Thịnh long - P/S (NĐ)  Thịnh  
 5  05:50  06:00  06:00  PLATINUM  5  78.5  1774  ĐX - P/S  Đức A  
 6  06:20  06:30  06:30  PV ALLIANCE  4  93.5  3581  BĐ - P/S  Cường C  
 7  06:20  06:30  06:30  SIMA PRESTIGE  7  154.59  14036  C128 HQ - P/S  Tình  
 8  08:20  08:30  08:30  WEALTHY BAY  7.3  124  7092  XD ĐV 2 - P/S  Hải D  
 9  08:20  08:30  08:30  VSICO PIONEER  7.4  112.5  4914  PTSC - P/S  Sơn A  
 10  08:20  08:30  08:30  NORDEMILIA  7  169.99  18826  TV3 - P/S  Hải A  
 11  10:20  10:30  10:30  SUNNY CLOVER  7  137.68  9865  ĐV1 - P/S  Dũng E  
 12    18:00    MY DUNG 18  4.5  105  5118  GT8 - P/S  Thành B  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  23:00 22/02  23:05  01:30  KOTA WANGSA  6.8  184.51  16772  P/S - TV1  Sanh  Thay Wan Hai 171
 2  03:00 23/02  03:05  06:00  SINAR BITUNG  7.5  161.85  13596  P/S - GP2  Linh  
 3  11:30 23/02      HEUNG-A YOUNG  7.4  141.03  9551  P/S - TV4    
 4  17:00 23/02      SITC NAGOYA  7.7  145.12  9531  P/S - ĐV1    Thay Sunny Clover
 5  15:00 21/02      LUCKY MERRY  8.1  171.99  17294  P/S - NHĐV    
 6  23:59 21/02      IAL001  8.2  145.68  11810  P/S - TV3    Thay Nordemilia
 7  19:00 23/02      MOONCHILD  8  182.45  17964  P/S - VIP GP    
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  05:30  05:30    PV OIL CHARLIE  4.9  79.5  1599  BĐ - K99  Việt B  
 2  07:30  07:30    AQUA MARINE GAS  4.3  71.5  1358  T.LONG - XD ĐV 2  Hoàng  Thay Wealthy Bay
 3    07:30  07:30  HAIAN GATE  3.8  133.6  8685  BG - HẢI AN  Thành C  
 
 
 
 
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2018

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  00:20  00:30  00:30  SINAR BRANI  7  147  12559  C128 HQ - P/S  Hùng B  
 2  00:20  00:30  00:30  MAERSK ATLANTIC  7  155  14063  VIP GP1 - P/S  Khoa  
 3  00:20  00:30  00:30  PACIFIC EXPRESS  7  128.5  8333  HAI AN - P/S  Dũng E  
 4  00:20  00:30  00:30  CUU LONG GAS  3.8  95.5  3556  XD ĐV 2 - P/S  Tuân  
 5  00:20  00:30  00:30  TAN CANG PIONEER  7.6  118  5522  C128 HQ - P/S  Việt A  
 6  02:20  02:30  02:30  ZHONG LIAN HAI XIA  7  149.63  9530  PTSC - P/S  Anh A  
 7  05:50  06:00  06:00  VINAFCO 28  7.3  112.5  4914  CV4 - P/S  Thành B  
 8  09:50  10:00  10:00  JJ NAGOYA  7  135.2  7998  NAM HẢI - P/S  Bình  
 9  12:20  12:30  12:30  VAN HUNG  6.5  112.5  4914  ĐV1 - P/S  Dũng D  
 10  12:20  12:30  12:30  BIENDONG FREIGHTER  6.8  124.8  5725  TV2 - P/S  Dinh  
 11  18:20  18:30  18:30  HANSE ENERGY  6  142.7  9610  ĐV2 - P/S  Hải D  
 12  20:20  20:30  20:30  GAS NIRVANA  3.8  105.03  4961  XD ĐV 1 - P/S  Tùng A  
 13    08:00    MY DUNG 18  4.5  105  5118  GT8 - P/S  Đạt A  
 14    18:00    MY DUNG 18  4.5  105  5118  GT8 - P/S  Khánh  
 15                 - P/S    
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  23:00 21/02  23:00  01:30  WEALTHY BAY  6  124  7092  P/S - XD ĐV 2  Tuyên  Thay C L Gas,
 2  03:00 22/02  03:00  05:30  WAN HAI 171  7.6  172.7  16471  P/S - TV1  Vinh  
 3  02:00 22/02  02:45  06:00  DIRECTION SW  6.8  134.52  9998  P/S - C3  Dũng B  
 4  05:00 22/02  05:00  07:30  SIMA PRESTIGE  7.7  154.59  14036  P/S - C128 HQ  Anh A   Thay Sinar Brani
 5  07:00 22/02  07:00  09:30  VSICO PIONEER  5.5  112.5  4914  P/S - PTSC  Dinh   Thay Z L H Xia
 6  07:00 22/02  07:00  09:30  HANSE ENERGY  7.8  142.7  9610  P/S - ĐV2  Hòa  
 7  09:00 22/02  09:00  11:30  MAERSK ABERDEEN  7.2  155  14063  P/S - VIP GP1  Anh B  Thay Maersk Atlantic
 8  09:00 22/02  05:05  11:30  NORDEMILIA  7.4  169.99  18826  P/S - TV3  Cần  Thay Suzuran
 9  17:00 22/02  17:00  19:30  SUNNY CLOVER  7  137.68  9865  P/S - ĐV1  Dũng F  Thay Van Hung
 10  06:00 22/02  18:45  21:30  ECO INVICTUS  5.5  99.98  4258  P/S - XD ĐV 1  Hướng  Thay Gas Nirvana
 11  19:00 22/02  19:00  21:30  OLIVIA  7.9  171.94  17769  P/S - VIP GP2  Đông  
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  14:00  14:00    HUU NGHI 139  3  79.99  1516  T. LY - TD T.LY  Đạt B  
 2    07:00    CRUX 7 + BB 77  4.5  134  8457  GT9 - BG  Hùng A  
 3    11:00    CRUX 7 + BB 77  4.5  134  8457  BG - GT9  Hùng A