KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 23:50