KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2017

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 00:20 00:30 00:30 YONG TONG 1 8.4 132 7916 XD ĐV2-P/S Cần  
2 00:20 00:30 00:30 LUCKY MERRY 8.2 171.99 17294 NHĐV2-P/S Trung C  
3 01:50 02:00 02:00 VINALINES DIAMOND 8.4 147.87 9957 ĐX-P/S Tùng A  
4 02:20 02:30 02:30 BELAWAN 8.2 171.99 17225 TV2-P/S Anh B  
5 02:20 02:30 02:30 YM INSTRUCTION 8.5 172.7 16488 NHĐV-P/S Đạt A  
6 03:50 04:00 04:00 ASIATIC NEPTUNE 7.5 149 10308 GP1-P/S Trung D  
7 04:20 04:30 04:30 ALPHA GAS 4.8 92.5 3296 XD ĐV 1-P/S Tuân  
8 06:20 06:30 06:30 DOLPHIN STRAIT 7.5 147.8 9966 HẢI AN-P/S Long B  
9 06:20 06:30 06:30 PROSPER 8.4 119.16 6543 PTSC-P/S  
10 08:20 08:30 08:30 VENUS 08 3.5 67.96 998 XD ĐV2-P/S Thịnh  
11 08:20 08:30 08:30 HAI HA 558 3 78 1573 BĐ-P/S Đạt B  
12 10:20 10:30 10:30 BIENDONG NAVIGATOR 7.5 149.5 9503 ĐV1-P/S Bình  
13 10:20 10:30 10:30 LINDAVIA 7.7 188.12 23825 VIP GP-P/S Hồng B  
14 11:20 11:30 11:30 HAI HA 88 3 79.8 1599 MIPEC-P/S Tùng C  
15 12:20 12:30 12:30 SITC YOKKAICHI 7.7 141.03 9566 TC189-P/S Thắng  
16   08:00   DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 GT8-P/S Dũng C  
17   08:00   VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Hải D  
18   08:30   MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 GT9 -P/S Hòa  
19   08:30   MARS 5 + PB 22 4.5 134 8350 GT9 -P/S Hùng A  
20   18:00   MY DUNG 18 4.5 105 5118 GT8-P/S Long A  
21   18:00   VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Anh B  
22   18:30   CRUX 7 + BB 77 4.5 134 8457 GT9 -P/S Đông  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 23:00 21/10 22:50 01:30 RATHA BHUM 6.2 121.9 6393 P/S-C128 HQ Hải D  
2 18:00 20/10 22:55 01:30 JASA BAKTI 7.9 179.99 47368 P/S-TV5 Quân A Y/C Cập mạn phải
3 02:00 20/10 23:00 01:30 VENUS 08 4.5 63 998 P/S-XD ĐV2 Đức A Thay Yong Tong 1
4 22:00 21/10 22:45 02:00 FORTUNE NAVIGATOR 8.1 119.1 6543 P/S-CV4 Dũng E  
5 00:30 22/10 01:00 04:00 DA FU 8.1 153 14021 P/S-C6 Linh Y/C Cập mạn phải
6 07:00 20/10 03:10 05:30 AQUA MARINE GAS 4.6 71.5 1358 P/S-XD ĐV 1 Cường C Thay Alpha Gas
7 01:30 22/10 02:40 06:00 MARINE BLUE 8.1 124.5 9981 P/S-C4 Trung C  
8 07:00 19/10 02:45 06:00 BBC THAMES 8.9 143 11864 P/S-ĐX Khoa Thay V. Diamond
9 02:00 22/10 02:50 06:00 SINOKOR HONGKONG 7 161.8 13151 P/S-GP2 Đông  
10 02:00 22/10 02:35 06:30 DYNAMIC OCEAN 01 5.4 92.05 2758 P/S-TD.VC Hoàng  
11 15:00 21/10 05:00 07:30 HAIAN PARK 7.1 144.83 9413 P/S-HẢI AN Cần Thay D. Strait
12 06:00 22/10 07:00 09:30 HAI LINH 02 7.9 118.06 6790 P/S-HAI LINH Sanh  
13 07:00 22/10 07:05 09:30 SUNNY CAMELLIA 8.45 141 9551 P/S-TV3 Dinh  
14 07:00 22/10 07:10 09:30 HONGKONG VOYAGER 8.5 147 12545 P/S-ĐV2 Trung D  
15 09:00 22/10 09:05 11:30 MORNING VISHIP 7.5 115.02 6251 P/S-C128 HQ Tuyên  
16                    
17 08:00 20/10 11:00 13:30 VITAMIN GAS. 4.5 95.55 2848 P/S-XD ĐV2 Việt B Thay Venus 08
18 13:00 22/10     HAIAN BELL 7.9 154.5 14308 P/S-ĐV1   Thay BĐ Navigator
19 14:00 22/10     JINYUNHE 7 182.8 16737 P/S-PTSC   Thay Uni Aspire
20 20:30 22/10     TAN CANG VICTORY 7.3 109.39 5234 P/S-C128 HQ   Thay R. Bhum
21 20:30 22/10     TAN CANG FOUNDATION 7.4 112.5 4914 P/S-TC189    
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 08:30 08:30   PV ALLIANCE 4 93.5 3581 PETEC-BĐ Cường B  
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2017

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1   00:00 00:00 DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 GT8-P/S Việt A  
2   00:35 00:35 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Hải D  
3   01:00 01:00 MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 GT9 -P/S Long B  
4 02:20 02:30 02:30 VINAFCO 28 7.3 112.5 4914 TC189-P/S Quân B  
5   02:45 02:45 MARS 5 + PB 22 4.5 134 8350 GT9 -P/S Dinh  
6   04:00 04:00 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Hải D  
7 04:20 04:30 04:30 ISEACO GENESIS 7.5 167 15095 HẢI AN-P/S Tuấn A  
8 04:20 04:30 04:30 CAPE QUEST 7.2 184.99 25090 VIP GP-P/S Long A  
9 04:50 05:00 05:00 HAI HA 388 3.5 86.6 2458 Đ.diện NMĐT THỊNH LONG-P/S (NĐ) Cường B  
10 05:50 06:00 06:00 FSL BUSAN 7.7 155.6 14308 GP1-P/S Linh  
11   06:15 06:15 MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 GT9 -P/S Long B  
12 06:20 06:30 06:30 VAN HUNG 7 112.5 4914 TV3-P/S Dũng E  
13 06:20 06:30 06:30 PACIFIC GRACE 8.2 144.8 9352 C128 HQ-P/S Trung C  
14 07:50 08:00 08:00 XIN HAI 18 4.5 96.9 2989 LHTS-P/S Tùng C  
15 08:20 08:30 08:30 TRUNG THAO 36-BLC 3.3 81.74 1599 PETEC-P/S Đạt B  
16 12:20 12:30 12:30 HEUNG A YOUNG 7 141.03 9551 TV5-P/S Hòa  
17 13:20 12:00 13:30 AMIA 2.5 39 268 DA MEN SONG CAM-P/S Việt B  
18 13:50 14:00 14:00 PACIFIC EXPRESS 7.5 128.5 8333 NAM HẢI-P/S Cần  
19 13:50 14:00 14:00 LE YE 7.1 169 15589 C3-P/S Thắng Quay tại C6
20 16:20 16:30 16:30 AN PHU 16 4.2 97.28 3387 XD ĐV 1-P/S Thịnh V:7Knots
21 16:20 16:30 16:30 HAI NAM STAR 3.5 87.2 2467 BĐ-P/S Đạt B  
22 18:20 18:30 18:30 SUNNY CLOVER 7.5 137.68 9865 ĐV1-P/S Hòa  
23 18:20 18:30 18:30 UBENA 7.3 185 24901 TV1-P/S Quân A  
24 19:20 20:00 19:30 VICTORIA 09 6.4 91.9 2995 BG-P/S Hưng A  
25 19:50 20:00 20:00 TRUONG HAI STAR 3 7.3 132.6 6704 CV2-P/S Sanh  
26 20:20 20:30 20:30 SANTA LOUKIA 7.7 172 16889 VIP GP2-P/S Hải D  
27 20:20 20:30 20:30 IAL001 7.5 145.68 11810 TV4-P/S Trung C  
28 21:50 22:00 22:00 L' AUS TRAL 4.9 142 10944 CV5-P/S Khoa  
29 22:20 22:30 22:30 VIETSUN INTEGRITY 6.8 132.6 6704 C128 HQ-P/S Dinh  
30   18:00   VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Dũng B  
31   08:00   DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 GT8-P/S Hải A  
32   08:30   MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 GT9 -P/S Hội  
33   08:30   MARS 5 + PB 22 4.5 134 8350 GT9 -P/S Thành B  
34   18:00   MY DUNG 18 4.5 105 5118 GT8-P/S Dũng D  
35   18:30   CRUX 7 + BB 77 4.5 134 8457 GT9 -P/S Thành C  
36   08:00   VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Hồng A  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 23:00 20/10 23:00 01:30 YM INSTRUCTION 8.1 172.7 16488 P/S-NHĐV1 Long A  
2   02:10 03:15 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 P/S-GT8 Hải D  
3 01:00 21/10 01:00 03:30 UBENA 8.4 185 24901 P/S-TV1 Đông  
4   02:30 04:00 MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 P/S-GT9 Long B  
5   02:20 04:20 DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 P/S-GT8 Việt A  
6 15:00 20/10 02:45 05:30 SITC YOKKAICHI 8.2 141.03 9566 P/S-TC189 Dũng C Thay Vinafco 28
7   04:20 05:30 MARS 5 + PB 22 4.5 134 8350 P/S-GT9 Dinh  
8 03:00 21/10 03:05 06:00 LAUSTRAL 4.9 142 10944 P/S-CV5 Khoa TÀU Khách
9 03:00 21/10 03:00 06:30 HAI HA 88 5 79.8 1599 P/S-MIPEC Đức A  
10   05:25 06:30 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 P/S-GT8 Hải D  
11 00:30 21/10 04:55 07:30 BIENDONG NAVIGATOR 8.2 149.5 9503 P/S-ĐV2 Hùng B  
12 05:00 20/10 05:05 07:30 VIETSUN INTEGRITY 7.7 132.6 6704 P/S-C128 HQ Anh B Thay TC Pioneer
13 05:00 21/10 05:10 07:30 LINDAVIA 7.9 188.12 23825 P/S-VIP GP1 Hùng A Thay C Quest
14 05:00 21/10 05:15 07:30 BELAWAN 7.3 171.99 17225 P/S-TV2 Tùng A Thay Nordemllia
15 08:00 20/10 04:50 08:00 YUN SHENG 6 120 5702 P/S-C2 Đạt A  
16 05:00 21/10 05:02 08:00 ASIATIC NEPTUNE 7.5 149 10308 P/S-GP2 Trung D  
17   07:45 09:00 MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 P/S-GT9 Long B  
18 06:00 21/10 06:45 09:30 PV ALLIANCE 5.2 93.5 3581 P/S-PETEC Việt B Thay Trung Thao 36 Blc
19 06:30 21/10 06:55 10:00 DEVELOPMENT 4.5 133.5 6800 P/S-ĐTBĐ Khánh  
20 07:00 21/10 07:00 10:00 TRUONG HAI STAR 3 7.4 132.6 6704 P/S-CV2 Dũng F  
21 11:00 21/10 11:00 14:00 BAOLONG 6.9 189.8 27011 P/S-C5 Quân A  
22 13:00 21/10 13:00 15:30 DOLPHIN STRAIT 7.6 147.8 9966 P/S-HẢI AN Đông  
23 18:00 20/10 14:45 17:30 HAI HA 668 5 79 1598 P/S-N.VINH Hòa V:7.6Knots, Thay Hai Ha 558
24 22:00 19/10 14:55 17:30 ALPHA GAS 5.2 92.5 3296 P/S-XD ĐV 1 Cường C Thay An Phu 16
25 16:30 21/10 16:45 19:30 UNI ASPIRE 6.7 165 14807 P/S-PTSC Cần  
26 17:00 21/10 17:00 20:00 NEW OCEAN 27 6.9 90.98 2999 P/S-C1 Long B V:6-7Knots
27 17:00 21/10 18:45 21:30 PADMA 6.7 168 16915 P/S-VIP GP2 Việt A Thay S Loukia
28 03:00 19/10 18:30 22:30 VP ASPHALT 1 4.5 98 3125 P/S-T.LÝ Tuân  
29 21:00 21/10 21:00 23:59 FRISIA ALSTER. 8 147.85 9948 P/S-NAM HẢI Hùng A Thay P Express
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 12:30 12:30   HAI HA 558 3 78 1573 N.VINH-BĐ Hưng A  
2 18:00 18:00   DAI DUONG SEA 4.2 90.72 2551 Viet Nhat-TD.VC Cường C  
 

 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2017

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 23:50 00:00 00:00 MONIKA 4.5 96.8 2996 ĐX-P/S Đức A  
2   00:20 00:20 CRUX 7 + BB 77   134 8457 GT9 -P/S Đạt A  
3   01:50 01:50 MERCURY 5 + PB 11   134 8350 GT9 -P/S Khánh  
4   02:10 02:10 DUY LINH 36   99.85 4923 GT8-P/S Thành C TRUNG C
5 02:20 02:30 02:30 BIENDONG MARINER 8 149.5 9503 C128 HQ-P/S Dũng B  
6   05:45 05:45 CRUX 7 + BB 77   134 8457 GT9 -P/S Đạt A  
7 05:50 06:00 06:00 VINACOMIN HANOI 4.4 116.5 5570 C5HL-P/S Khoa  
8   07:05 07:05 MERCURY 5 + PB 11   134 8350 GT9 -P/S Khánh  
9 10:20 10:30 10:30 MOONCHILD 7.4 182.45 17964 VIP GP2-P/S Tuyên  
10 11:50 12:00 12:00 XING YANG 7 4.5 97.28 3518 C1-P/S Cường C  
11 11:50 12:00 12:00 SINAR BITUNG 6.6 161.85 13596 GP2-P/S Dũng D  
12 12:20 12:30 12:30 TRIDENT 8 145.12 9549 TV5-P/S Long A  
13 14:20 14:30 14:30 VIETSUN FORTUNE 6.8 117 5272 C128 HQ-P/S Sanh  
14 16:30 16:00 16:30 VIET SEA 4.3 119.98 5127 NAM VINH-P/S Dũng E TCKT thu
15 17:20 17:30 17:30 BITUMEN HIKARI 4.5 99371 3853 T.LÝ-P/S Hoàng  
16 17:20 17:30 17:30 CUU LONG GAS 3.8 95.5 3556 MIPEC-P/S Đức A  
17 18:20 18:30 18:30 TAN CANG PIONEER 7.6 118 5522 C128 HQ-P/S Thành C  
18 18:20 18:30 18:30 PACITA 6.8 154.5 14308 HẢI AN-P/S Tùng A  
19 18:20 18:30 18:30 DA WEI SHAN 6 109.9 7197 XD ĐV2-P/S Trung D  
20 18:20 18:30 18:30 SENTOSA TRADER 7.9 154 13764 NHĐV-P/S Tuấn A  
21 18:20 18:30 18:30 YM HORIZON 8 168.8 15167 NHĐV2-P/S Hùng A Hùng B
22 20:20 20:30 20:30 ANNIE GAS 09 4.3 105.92 4002 XD ĐV 1-P/S Đông  
23 22:20 22:30 22:30 TAURUS TWO 6.3 189.99 31261 TV4-P/S Khoa  
24 22:20 22:30 22:30 NORDEMILIA 8 169.99 18826 TV2-P/S Tuấn A  
25 22:20 22:30 22:30 PRUDENT 7.2 113 4813 PTSC-P/S Dũng F  
26   18:30   CRUX 7 + BB 77   134 8457 GT9 -P/S Hướng  
27   18:30   MARS 5 + PB 22 0 134 8350 GT9 -P/S    
28   18:30   MERCURY 5 + PB 11 0 134 8350 GT9 -P/S    
29   08:00   CRUX 7 + BB 77 4.5 134 8457 GT9 -P/S Hồng B  
30   08:00   MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 GT9 -P/S Long B  
31   08:00   MARS 5 + PB 22 4.5 134 8350 GT9 -P/S Dinh  
32   08:00   DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 GT8-P/S Việt A  
33   08:00   VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Thắng  
34   18:00   MY DUNG 18 4.5 105 5118 GT8-P/S  
35   18:00   VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Hải D  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 20:30 19/10 21:00 00:30 BITUMEN HIKARI 4.5 99371 3853 P/S-T.LÝ Thịnh AD 20.6M
2 21:00 19/10 23:00 01:30 PACITA 8.3 154.5 14308 P/S-HẢI AN Hải D  
3   01:45 03:00 CRUX 7 + BB 77   134 8457 P/S-GT9 Đạt A  
4 22:30 19/10 01:10 03:30 TAN CANG PIONEER 8 118 5522 P/S-C128 HQ Quân B Thay BĐ Mariner
5 01:00 20/10 01:05 04:00 SINAR BITUNG 6.6 161.85 13596 P/S-GP2 Hùng B Hùng B
6   03:15 04:35 MERCURY 5 + PB 11   134 8350 P/S-GT9 Khánh  
7 03:00 20/10 03:10 05:30 CAPE QUEST 8 184.99 25090 P/S-VIP GP1 Hải A  
8   04:30 06:30 DUY LINH 36   99.85 4923 P/S-GT8 Trung C  
9   07:05 08:15 CRUX 7 + BB 77   134 8457 P/S-GT9 Đạt A  
10 03:00 20/10 03:00 09:30 TRUNG THẢO 36-BLC 4.8 81.74 1599 P/S-PETEC Việt B HỦY KH lúc 6h20, xem lại nk
11   08:30 10:00 MERCURY 5 + PB 11   134 8350 P/S-GT9 Khánh  
12 08:00 20/10 09:00 11:30 VINAFCO 28 7.2 112.5 4914 P/S-TC189 Đông  
13 09:00 20/10 09:05 11:30 VAN HUNG 6.9 112.5 4914 P/S-TV3 Hội Thay Wan Hai 171
14 11:00 20/10 11:00 13:30 TRUNG THẢO 36-BLC 4.6 81.74 1599 P/S-PETEC Hoàng  
15 11:00 20/10 11:05 14:00 FSL BUSAN 7.7 155.6 14308 P/S-GP2 Tuấn A Thay Sinar Bitung
16 11:30 20/10 12:55 16:00 SEA BRIGHTON 7.2 98.17 5601 P/S-C8 Dũng F  
17 16:30 20/10 16:55 19:30 HAI HA 558 5 78 1573 P/S-NAM VINH Tùng C Thay Viet Sea
18 17:00 20/10 17:00 19:30 ISEACO GENESIS 8 167 15095 P/S-HAI AN Đông Thay Pacita, Đông
19 17:00 20/10 17:00 19:30 HEUNG A YOUNG 7.5 141.03 9551 P/S-TV5 Bình Thay Trident
20 17:00 20/10 17:00 19:30 SANTA LOUKIA 8 172 16889 P/S-VIP GP2 Trung C Thay Moonchild
21 17:00 20/10 17:00 20:00 GSM 01 3.5 90.74 2551 P/S-LHTS3 Cường C  
22 17:00 20/10 17:00 20:00 GUANDONG ZHAN 0166 2.5 38 238 P/S-C.CẤM Cường B  
23 16:00 20/10 16:50 20:30 PV OIL CHARLIE 5 79.5 1599 P/S-TD.TLÝ Hưng A T1 tt 3tr
24 18:00 19/10 16:55 20:30 HAI NAM 66 4.8 79.8 1599 P/S-TD.TLÝ Tuân  
25 18:00 19/10 18:55 21:30 YONG TONG 1 5.5 132 7916 P/S-XD ĐV2 Dũng D Thay Da Wei Shan
26 19:00 20/10 19:00 21:30 SUNNY CLOVER 7.7 137.68 9865 P/S-ĐV1 Hùng B Quân B
27 01:30 20/10 19:05 21:30 AN PHU 16 6.75 97.28 3387 P/S-XD ĐV 1 Việt B Thay Annie Gas 9
28 12:00 20/10 18:55 22:00 VINALINES DIAMOND 7.8 147.87 9957 P/S-ĐX Dũng B Đã K/C đ/lý, Thay G.Eagle
29 19:00 20/10 20:45 23:30 IAL001 8.1 145.68 11810 P/S-TV4 Trung D Thay Taurus Two
30 04:00 20/10 20:50 23:30 LUCKY MERRY 8.2 171.99 17294 P/S-NHĐV2 Quân B Hùng B, Thay YM Horizon
31 21:00 20/10 21:05 23:30 PROSPER 8.1 119.16 6543 P/S-PTSC Dũng C Tuấn, Thay Prudent
32 21:00 20/10 21:00 23:59 PACIFIC EXPRESS 7 128.5 8333 P/S-NAM HẢI Thành C  
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 00:30 00:30   TEKNOGAS 4 99.97 4200 DAP-BG Thành C  
2 14:00 12:00   PACIFIC GRACE 6 144.8 9352 NAM HẢI-C128 HQ Anh B POB, Thay VietSun Fortune
3 20:00 20:00   GOLD EAGLE 6 97.55 5580 ĐX-CV1 Hải A  
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2017

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1   01:00 01:00 MY DUNG 18 4.5 105 5118 GT8-P/S Khoa  
2   01:15 01:15 VOLVOX ASIA   140.83 12030 GT8-P/S Bình  
3 02:20 02:30 02:30 PIRA BHUM 6 121.9 6393 C128 HQ-P/S Dinh Phí HT???
4 03:50 04:00 04:00 ATLANTIC OCEAN 6.6 113 4813 CV1-P/S Hải D  
5   04:25 04:25 VOLVOX ASIA   140.83 12030 GT8-P/S Bình  
6 06:20 06:30 06:30 PACIFIC PEARL 7.5 132.8 8957 HẢI AN-P/S Long B  
7 06:20 06:30 06:30 GREAT DOLPHIN 4.8 115 4535 HAI LINH-P/S  
8 06:20 06:30 06:30 AS RICCARDA 7.7 180 17068 VIP GP1-P/S Hồng B  
9 06:20 06:30 06:30 LANTAU BREEZE 7 142.7 9610 NHĐV1-P/S Thắng  
10 06:20 06:30 06:30 BIENDONG FREIGHTER 7.2 124.8 5725 TV5-P/S Quân A  
11   06:45 06:45 MY DUNG 18 4.5 105 5118 GT8-P/S Khoa  
12   07:05 07:05 DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 GT8-P/S Trung C  
13   08:15 08:15 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Cần  
14 08:20 08:30 08:30 VSICO PIONEER 7.4 112.5 4914 PTSC-P/S Thành C  
15 10:20 10:30 10:30 ZHONG LIAN HAI XIA 7.9 149.63 9530 PTSC-P/S Bình  
16   11:15 11:15 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Cần  
17 11:50 12:00 12:00 ROJAREK NAREE 5.5 170.7 17951 C6-P/S Hải A  
18   12:15 12:15 MY DUNG 18 4.5 105 5118 GT8-P/S Khoa  
19 12:20 12:30 12:30 GAS EMPEROR 4.3 105 5087 BG-P/S Hội  
20 13:50 14:00 14:00 FORTUNE FREIGHTER 8.1 123.57 6773 CV4-P/S Trung D  
21 13:50 14:00 14:00 JJ NAGOYA 7.5 135.2 7998 NAM HẢI-P/S Hồng A  
22 13:50 14:00 14:00 PEGASUS ZETTA 7.3 142.7 9522 GP1-P/S Hướng  
23 14:20 14:30 14:30 KOTA JATI 6.6 193.03 18502 NHĐV2-P/S Đông  
24   15:00 15:00 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Cần  
25   15:30 15:30 MERCURY 5 + PB 11   134 8350 GT9 -P/S Khánh KHÁNH
26   16:00 16:00 DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 GT8-P/S Trung C  
27 15:50 16:00 16:00 NEW SILK ROAD 1 5 90.7 2618 LHTS-P/S Việt B  
28 16:20 16:30 16:30 OCEANUS 9 4.3 99.9 4518 XD ĐV2-P/S Long B  
29 16:20 16:30 16:30 ONYX 1 8 196.87 21932 TV2-P/S Hùng A  
30   18:15 18:15 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S Linh  
31 18:20 18:30 18:30 MERKUR TIDE 7.5 167.95 15929 TV1-P/S Dũng C  
32 18:20 18:30 18:30 BIEN DONG STAR 7 120.8 6899 ĐV1-P/S Dinh  
33   18:45 18:45 CRUX 7 + BB 77   134 8457 GT8-P/S Đạt A ĐẠT A
34 20:20 20:30 20:30 WAN HAI 171 7.5 172.7 16471 TV2-P/S Tùng A  
35   21:20 21:20 MERCURY 5 + PB 11   134 8350 GT9 -P/S Khánh KHÁNH
36 21:20 21:00 21:30 PHUONG NAM 68 4.3 92 2999 VC-P/S Tuân AD: 25m
37   21:45 21:45 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 GT8-P/S    
38 22:20 22:30 22:30 HAIAN TIME 8.3 161.85 13267 HẢI AN-P/S Hùng B  
39 22:20 22:30 22:30 SITC PYEONGTAEK 8 161.85 13267 ĐV2-P/S Việt A  
40   18:00   MY DUNG 18 4.5 105 5118 GT8-P/S Sơn A  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 00:30 19/10 00:45 03:30 BIENDONG MARINER 8 149.5 9503 P/S-C128 HQ Sơn A Thay Vinafco 26
2   02:40 03:50 VOLVOX ASIA   140.83 12030 P/S-GT8 Bình  
3   03:30 05:15 MY DUNG 18 4.5 105 5118 P/S-GT8 Khoa  
4 22:00 18/10 02:45 06:00 XIN HAI 18 6 96.9 2989 P/S-LHTS1 Cường B  
5   06:05 07:20 VOLVOX ASIA   140.83 12030 P/S-GT8 Bình  
6 05:00 19/10 05:00 07:30 SITC PYEONGTAEK 7.9 161.85 13267 P/S-ĐV2 Anh B  
7 05:00 19/10 05:00 07:30 HAIAN TIME 5.5 161.85 13267 P/S-HẢI AN Quân B Thay Pacific Pearl
8 18:00 18/10 04:45 08:30 DAI DUONG SEA 5 90.72 2551 P/S-TD.VC Thịnh AD:22m
9   09:20 10:40 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 P/S-GT8 Cần  
10   09:10 10:55 MY DUNG 18 4.5 105 5118 P/S-GT8 Khoa  
11 06:00 19/10 08:45 11:30 PRUDENT 7.15 113 4813 P/S-PTSC Trung D Thay Z.L.Hai Xia
12 08:00 19/10 08:50 11:30 VIET SEA 6.2 119.98 5127 P/S-N.VINH Dũng F TCKT thu
13 09:00 19/10 09:00 11:30 CUU LONG GAS 4.5 95.5 3556 P/S-XD ĐV 1 Đức A  
14   09:30 11:30 DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 P/S-GT8 Trung C  
15 09:00 19/10 09:00 12:00 MONIKA 6.2 96.8 2996 P/S-ĐX(HL) Tùng C  
16   11:00 12:00 MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 P/S-GT9 Thành B  
17   11:00 12:00 MARS 5 + PB 22 4.5 134 8350 P/S-GT9 Đạt A  
18 03:00 19/10 10:45 13:30 MOONCHILD 7.8 182.45 17964 P/S-VIP GP1 Quân A Thay As Riccarda
19 11:00 19/10 11:00 13:30 TRIDENT 8.2 145.12 9549 P/S-TV5 Hùng B Thay BĐ.Freighter
20   13:00 14:00 CRUX 7 + BB 77 4.5 134 8457 P/S-GT9 Khánh  
21   13:00 14:15 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 P/S-GT8 Cần  
22   14:45 16:20 MY DUNG 18 4.5 105 5118 P/S-GT8 Khoa  
23 14:00 19/10 14:50 17:30 NORDEMILIA 8.2 169.99 18826 P/S-TV2 Long A Thay Onyx 1
24 19:00 18/10 14:55 17:30 DA WEI SHAN 7.4 109.9 7197 P/S-XD ĐV2 Dũng B Thay Oceanus 9
25 15:00 19/10 15:00 17:30 SENTOSA TRADER 8.3 154 13764 P/S-NHĐV1 Dũng D  
26 15:00 19/10 15:00 17:30 YM HORIZON 8 168.8 15167 P/S-NHĐV2 Tuyên Thay Kota Jati
27   16:10 17:30 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 P/S-GT8 Cần  
28   17:05 18:25 MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 P/S-GT9 Khánh KHÁNH
29   19:50 19:50 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 P/S-GT8    
30   18:00 20:00 DUY LINH 36 4.5 99.85 4923 P/S-GT8 Trung C  
31   20:10 21:25 CRUX 7 + BB 77 4.5 134 8457 P/S-GT8 Đạt A ĐẠT A
32 19:00 19/10 19:00 22:00 PACIFIC GRACE 6 144.8 9352 P/S-NAM HẢI Hòa  
33   23:05 23:05 VOLVOX ASIA 4.5 140.83 12030 P/S-GT8    
34 21:00 19/10 21:05 23:30 VIETSUN FORTUNE 6.8 117 5272 P/S-C128 HQ  
35 18:00 19/10 21:10 23:30 ANNIE GAS 09 5.4 105.92 4002 P/S-XD ĐV 1 Dinh Thay Cuu Long Gas
36   22:45 23:59 MERCURY 5 + PB 11 4.5 134 8350 P/S-GT9 Khánh KHÁNH
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
1 19:00 19:00   DAI DUONG SEA 5.2 90.72 2551 TD.VC-Viet Nhat Đạt B  
2 22:30 22:30   CUU LONG GAS 4.2 95.5 3556 XD ĐV 1-MIPEC Hưng A