KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2018

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  23:50  00:00  00:00  SEIYO GROWTH  5  87.04  2919  ĐX - P/S  Việt B  
 2  02:20  02:30  02:30  WAN HAI 172  7.5  172.7  16471  TV4 - P/S  Thắng  
 3  02:20  02:30  02:30  MCC QINGDAO  7.4  185.99  31425  TV2 - P/S  Vinh  
 4  10:20  10:30  10:30  PROMOTE  6  119.16  6543  C128 - P/S  Hiếu  
 5  10:20  10:30  10:30  HSL AQUA  7  147  12559  ĐV1 - P/S  Long B  
 6  11:50  12:00  12:00  ACACIA VIRGO  7.5  148  9954  GP2 - P/S  Dũng D  
 7  13:50  14:00  14:00  VINAFCO 28  7.3  112.5  4914  CV3 - P/S  Hội  
 8  14:20  14:30  14:30  KOTA JASA  6.8  193.03  18502  NHĐV2 - P/S  Tuyên  
 9  16:20  16:30  16:30  TAKIS  7.4  121.4  7064  XD ĐV 2 - P/S  Tuấn B  
 10  16:20  16:30  16:30  SITC YOKKAICHI  7.6  141.03  9566  ĐV2 - P/S  Linh  
 11  16:20  16:30  16:30  ZHONG LIAN HAI XIA  7.8  149.63  9530  PTSC - P/S  Bình  
 12  17:50  18:00  18:00  ATLANTIC OCEAN  6.8  113  4813  CV - P/S  Hùng B  
 13  18:20  18:30  18:30  TAN CANG PIONEER  7.6  118  5522  TC189 - P/S  Quân B  
 14  18:20  18:30  18:30  MAX KING  7.7  182.52  18102  TV5 - P/S  Khoa  
 15  18:20  18:30  18:30  UNI ASPIRE  7.6  165  14807  VIP GP2 - P/S  Hải D  
 16  18:20  18:30  18:30  PADMA  7  168  16915  VIP GP1 - P/S  Tùng A  
 17  20:20  20:30  20:30  HUNSA BHUM  7  151.2  13188  C128 HQ - P/S  Dũng E  
 18  20:20  20:30  20:30  PROSPER  8  119.16  6543  PTSC - P/S  Đạt A  
 19    23:30    PV OIL DELTA  3.5  79.5  1599  T.LÝ - P/S    
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  23:00 21/06  23:05  01:30  PROMOTE  8.1  119.16  6543  P/S - C128 HQ  Sanh  B2
 2  23:00 21/06  23:00  02:00  ACACIA VIRGO  8.1  148  9954  P/S - GP2  Khánh  
 3  13:00 20/06  00:45  04:00  ALPHA GAS  4.7  92.5  3296  P/S - SHELL  Cường C  
 4  01:00 22/06  01:05  04:00  DONGJIN AUBE  7.9  147  12552  P/S - GP1  Trung C  
 5  01:00 22/06  01:00  04:00  ATLANTIC OCEAN  7.1  113  4813  P/S - CV1  Sơn A  
 6  04:00 22/06  06:00  10:30  VIET HAI STAR  2.7  87.5  2363  P/S - ĐTFR  Thịnh , Vmax:6,5Knots
 7  09:00 22/06  09:00  12:00  VTB 168  4  91.18  2777  P/S - LHTS 3  Tùng C  
 8  11:00 22/06  11:00  13:30  VIETSUN INTEGRITY  7.2  132.6  6704  P/S - C128 HQ  Hướng  Thay Promote
 9  12:00 22/06  14:45  16:00  GUANDONG ZHAN 0166  2.5  38  238  P/S - C. CẤM  Hoàng  
 10  14:00 22/06  14:55  17:30  VINALINES PIONEER  7  120.84  6875  P/S - ĐV1  Hiếu  Thay HSL Aqua.
 11  14:00 22/06  14:50  17:30  HEUNG-A SARAH  7.5  141.03  9551  P/S - TV1  Dũng D  
 12  06:00 22/06  14:40  18:00  HAO FENG  3.4  73  1416  P/S - ĐTNT  Hưng A  
 13  16:30 22/06  16:35  19:30  HH 689  3.7  60.26  1080  P/S - NAM VINH  Hưng B  Thay Great lady.
 14  15:00 22/06  16:40  19:30  SUNNY IRIS  7.4  146.2  9910  P/S - NHĐV1  Anh B  Thay Camila.
 15  13:00 22/06  16:45  19:30  UNI ACCORD  7.5  165  14807  P/S - VIP GP2  Long A  Thay Uni Aspire.
 16  06:00 22/06  17:00  19:30  PRINCESS OF LUCK  7.8  183.2  16705  P/S - NHĐV2  Dũng B  Thay Kota Jasa.
 17  16:00 22/06  16:50  20:00  PEGASUS UNIX  7.15  142.7  9522  P/S - GP2  Hội  Thay ACACIA VIRGO.
 18  08:00 22/06  16:55  20:30  SOUTHERN WEALTH  5.4  91.94  2969  P/S - Viet Nhat  Cường B  ad=23m
 19  15:00 21/06  18:40  21:30  COUGAR  7.9  186.06  17156  P/S - PTSC  Bình  Thay Prosper.
 20  19:00 22/06  19:10  21:30  EVER APEX  7.8  165  14807  P/S - VIP GP1  Linh  Thay Padma.
 21  19:00 22/06  19:00  21:30  SITC TIANJIN  7.5  145.12  9531  P/S - ĐV2  Trung B  Thay SITC Yokaichi.
 22  19:00 22/06  19:05  21:30  SM TOKYO  7.8  147.87  9928  P/S - HAI AN  Hòa  .
 23  21:00 22/06      GREEN PACIFIC  6.6  147  12545  P/S - NĐV2    
 24  21:00 22/06      FRISIA ALSTER.  7.8  147.85  9948  P/S - NAM HẢI    
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  17:30  17:30    ALPHA GAS  4.5  92.5  3296  SHELL - XD ĐV 2  Đức A  pob, thay Takis.
 2  18:30  18:30    GREAT LADY  4.8  118  5036  NAM VINH - BG  Thành B  pob.
 3  18:30  18:30    CAMILLA  7.6  184.1  16801  NHĐV1 - HICT  Anh A  pob,
 4    09:30  09:30  ANNIE GAS 09  5  105.92  4002  BG - XD ĐV 1  Thành C  Thay Petrogas 05 (ETD:08h30)

 

 

 
 
 
 
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2018

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  23:50  00:00  00:00  LANTAU BAY  7.5  142.7  9610  GP1 - P/S  Sơn A  
 2  00:20  00:30  00:30  WAN HAI 266  7.6  198.04  18872  TV3 - P/S  Sanh  
 3  01:50  02:00  02:00  GUI QIN 80259  3  38  238  C. CẤM - P/S  Việt B  HT XUỐNG Ở BG
 4  01:50  02:00  02:00  MINH CONG 68  3.4  91  2988  LHTS - P/S  Cường C  
 5  02:20  02:30  02:30  WAN HAI 203  7.2  174.6  17134  TV2 - P/S  Khánh  
 6  05:50  06:00  06:00  LONG TAN 03  3.5  91.94  2999  C1 - P/S  Hiệu  
 7  11:20  11:30  11:30  PRIME STEADY  4.3  84.3  2602  MIPEC - P/S  Hưng A  
 8  11:50  12:00  12:00  TASCO AMATA  6  105  6035  ĐX - P/S  Thắng  
 9  11:50  12:00  12:00  PACIFIC GRACE  7  144.8  9352  NAM HẢI - P/S  Hải D  
 10  12:20  12:30  12:30  TRIUMPH  7.1  145.12  9549  TV1 - P/S  Long A  
 11  13:20  12:00  13:30  TIGER WINTER  5.5  117.6  6445  BG - P/S  Tuấn B  
 12  14:20  14:30  14:30  SUNNY CAMELLIA  7  141  9551  ĐV1 - P/S  Hồng B  
 13  14:20  14:30  14:30  JJ NAGOYA  7.3  135.2  7998  NĐV (HL) - P/S  Vinh  
 14  15:50  16:00  16:00  THAI RIVER  4.9  100.48  6058  C2 - P/S  Hà  
 15  15:50  16:00  16:00  OCEAN MARVEL  6.2  187.63  24533  C6 - P/S  Dũng D  
 16  16:20  16:30  16:30  ALL MARINE 09  3.4  84.24  1992  BĐ - P/S  Hiệu  
 17  17:50  18:00  18:00  FSL BUSAN  7.5  155.6  14308  GP2 - P/S  Đông  
 18  18:20  18:30  18:30  LINDAVIA  7.7  188.12  23825  VIP GP1 - P/S  Trung B  
 19  19:20  19:30  19:30  OPEC CAPRI  4  96  2861  Thang Long Gas - P/S  Linh  AD:21m8
 20  20:20  20:30  20:30  PV ALLIANCE  3.8  93.5  3581  BĐ - P/S  Dinh  
 21  20:20  20:30  20:30  PENANG BRIDGE  7.6  171.99  17211  ĐV2 - P/S  Dũng B  
 22  20:20  20:30  20:30  HAIAN PARK  8.2  144.83  9413  HAI AN - P/S  Thành B  
 23  20:20  20:30  20:30  KING CRIMSON  8  182.47  17964  TV3 - P/S  Hùng B  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  23:00 20/06  23:00  01:30  KING CRIMSON  7  182.47  17964  P/S - TV3  Đông  Thay Wan hai 266
 2  22:00 20/06  22:45  01:30  MAX KING  8.2  182.52  18102  P/S - TV5  Tuyên  
 3  23:00 20/06  23:10  01:30  WAN HAI 172  8  172.7  16471  P/S - TV4  Bình   LINH
 4  23:00 20/06  01:00  03:30  MCC QINGDAO  7.5  185.99  31425  P/S - TV2  Anh A  Thay Wan Hai 203+Wan Hai 266
 5  03:00 21/06  03:00  05:30  HAIAN PARK  6.6  144.83  9413  P/S - HAI AN  Sơn A  Thay HAi AN Time, SƠN A
 6  06:00 21/06  08:40  11:30  CAMILLA  9.6  184.1  16801  P/S - HICT  Vinh  
 7  10:00 21/06  12:45  15:30  HSL AQUA  7.2  147  12559  P/S - ĐV1  Việt A  Thay S Camellia
 8  23:00 20/06  12:40  16:00  FLYING  6.3  96.7  4697  P/S - C1  Hồng A  
 9  03:00 21/06  14:50  17:30  GREAT LADY  6.6  118  5036  P/S - NAM VINH  Trung C  
 10  11:00 21/06  14:45  17:30  ZHONG LIAN HAI XIA  8  149.63  9530  P/S - PTSC  Hải D  
 11  04:00 21/06  14:40  18:00  WHITE LILY  7.3  110.49  7514  P/S - C4  Thắng  
 12  17:00 21/06  17:00  19:30  TAN CANG PIONEER  7.5  118  5522  P/S - TC189  Vinh  
 13  12:00 21/06  16:50  19:30  KOTA JASA  7.2  193.03  18502  P/S - NHĐV2  Hồng B  
 14  05:00 21/06  16:45  20:30  PV OIL DELTA  4.3  79.5  1599  P/S - T.LÝ  Hoàng  
 15  11:00 20/06  18:50  21:30  TAKIS  8.1  121.4  7064  P/S - XD ĐV 2  Hà  
 16  06:00 21/06  18:55  21:30  UNI ASPIRE  8  165  14807  P/S - VIP GP2  Dũng D  
 17  07:00 18/06  18:40  21:30  PETROGAS 05  4.5  62.01  999  P/S - XD ĐV 1  Hiệu  
 18  11:00 21/06  18:45  21:30  SITC YOKKAICHI  8.2  141.03  9566  P/S - ĐV2  Hội  Thay Penang Bridge
 19  19:00 21/06  19:00  22:00  VINAFCO 28  6.7  112.5  4914  P/S - CV3  Đức A  
 20  21:00 21/06  21:05  23:30  PADMA  7.85  168  16915  P/S - VIP GP1  Trung B  Thay Lindavia
 21  20:00 21/06  20:45  23:30  PROSPER  7.95  119.16  6543  P/S - PTSC  Tuân  
 22  21:00 21/06  21:00  23:30  HUNSA BHUM  8.3  151.2  13188  P/S - C128 HQ  Hòa  
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  04:30  04:30    TIGER WINTER  5.5  117.6  6445  XD ĐV 2 - BG  Tùng A  
 2  06:00  06:00    GREAT TRUST DRAGON 1  3.5  90.72  2551  C8 - BĐ  Thịnh  
 3    21:30  21:30  CAMILLA  8  184.1  16801  HICT - NHĐV1  Long A  

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2018

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  00:20  00:30  00:30  OPEC JOHN  4  96  2867  XD ĐV 2 - P/S  Hiếu  
 2  00:20  00:30  00:30  TAN CANG GLORY  7.6  133.6  6474  TC189 - P/S  Đông  
 3  06:20  06:30  06:30  HOANG HA STAR  3.5  89.95  1694  PETEC - P/S  Thịnh  Đã K/C đ/lý nước ròng mạnh
 4  06:20  06:30  06:30  VITAMIN GAS.  4  95.55  2848  XD ĐV 1 - P/S  Dinh  
 5  10:20  10:30  10:30  ANDERSON BRIDGE  6.45  171.99  17211  TV4 - P/S  Anh B  
 6  14:20  14:30  14:30  MARCLIFF  7  142.7  9610  NĐV - P/S  Vinh  
 7  14:20  14:30  14:30  HAI LINH 02  6  118.06  6790  HAI LINH - P/S  Dũng E  
 8  16:20  16:30  16:30  AS ROBERTA  7.7  170.05  15995  TV1 - P/S  Sanh  
 9  16:20  16:30  16:30  SITC HAKATA  7.7  161.85  13267  ĐV1 - P/S  Lợi  
 10  16:20  16:30  16:30  SAN LORENZO  7.4  172  16889  VIP GP1 - P/S  Đông  
 11  19:50  20:00  20:00  HAI THANG 18  3.5  91.94  2984  ĐX - P/S  Đạt B  
 12  20:20  20:30  20:30  HAIAN TIME  8.5  161.85  13267  HAI AN - P/S  Dũng B  
 13  20:20  20:30  20:30  SITC JAKARTA  8.5  171.99  17153  ĐV2 - P/S  Hướng  
 14  20:50  21:00  21:00  HAI LINH 03  7.5  179.8  27969  LAN HẠ - P/S  Long A  
 15  21:50  22:00  22:00  FORTUNE NAVIGATOR  8.1  119.1  6543  CV4 - P/S  Hồng A  
 16  22:20  22:30  22:30  ASIATIC DAWN  8.3  149  10308  VIP GP2 - P/S  Linh  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  07:00 18/06  22:55  01:30  ANNIE GAS 09  5.4  105.92  4002  P/S - XD ĐV 2  Cường B  Thay OPEC John
 2  23:00 19/06  23:00  01:30  ASIATIC DAWN  8.3  149  10308  P/S - VIP GP2  Sơn A  
 3  23:00 19/06  23:05  02:00  LANTAU BAY  7.7  142.7  9610  P/S - GP1  Khánh  
 4  23:00 19/06  23:07  02:00  FORTUNE NAVIGATOR  7.9  119.1  6543  P/S - CV4  Sanh  
 5  01:00 20/06  01:00  03:30  MARCLIFF  7.8  142.7  9610  P/S - NĐV (HL)  Trung D  
 6  03:00 20/06  03:00  06:00  LONG TAN 03  6.1  91.94  2999  P/S - C1  Cường C  
 7  06:00 20/06  06:45  10:00  GUI QIN 80259  2.5  38  238  P/S - C. CẤM  Tùng C  HT LÊN TÀU Ở BẾN GÓT
 8  11:00 20/06    13:30  TIGER WINTER  6.3  117.6  6445  P/S - XD ĐV 2  Đức A  Thay Annie Gas 9
 9  10:00 20/06  10:50  14:00  TASCO AMATA  6.9  105  6035  P/S - DX(TL)  Tuấn B  
 10  10:00 20/06  12:50  16:00  PACIFIC GRACE  7.4  144.8  9352  P/S - NAM HẢI  Hồng B  
 11  10:00 20/06  13:00  16:30  PRIME STEADY  4.8  84.3  2602  P/S - MIPEC  Việt B  AD = 22M
 12  20:00 19/06  15:00  17:30  JJ NAGOYA  7.9  135.2  7998  P/S - NĐV (HL)  Hòa  Thay Marcliff
 13  17:00 20/06  17:00  19:30  LINDAVIA  7.7  188.12  23825  P/S - VIP GP1  Vinh  Thay San Lorenzo
 14  17:00 20/06  17:05  19:30  TRIUMPH  7.8  145.12  9549  P/S - TV1  Dũng E  Thay AS Roberta
 15  17:00 20/06  07:07  19:30  SUNNY CAMELLIA  7.8  141  9551  P/S - ĐV1  Thành B  Thay SITC Hakata
 16  19:00 20/06  19:05  21:30  PENANG BRIDGE  6.8  171.99  17211  P/S - ĐV2  Đông  Thay SITC Jakarta
 17  17:00 20/06  18:45  22:00  SEIYO GROWTH  6.4  87.04  2919  P/S - DX(HL)  Thành C  Thay Hai Thang 18.
 18  19:00 20/06  19:00  22:00  FSL BUSAN  8.6  155.6  14308  P/S - GP2  Lợi  
 19  15:00 19/06  18:50  22:30  HA LONG 18  4.4  92.55  2605  P/S - TDDT.NamTrieu  Sanh  HT THU HỘ
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  12:30  12:30    ANNIE GAS 09  5  105.92  4002  XD ĐV 2 - BG  Tuân  
 2  15:30  15:00    BLUE OCEAN 01  4.5  96.72  3437  Viet Nhat - BĐ  Hiệu  POB

 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2018

 

TÀU ĐI
TT POB Giờ ĐL ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  00:20  00:30  00:30  SITC INCHON  7  161.85  13267  ĐV2 - P/S  Linh  
 2  00:20  00:30  00:30  BAO HANG  7  159.53  13448  NĐV - P/S  Việt A  
 3  00:20  00:30  00:30  GOLDEN PIONEER  7.2  121.95  7002  XD ĐV 2 - P/S  Hội  VINH
 4  06:20  06:30  06:30  AN PHU 16  4.2  97.28  3387  PETEC - P/S  Hiệu  ĐÃ K/C Đ/LÝ
 5  08:20  08:30  08:30  VIETSUN FORTUNE  6  117  5272  C128 HQ - P/S  Bình  
 6  09:50  10:00  10:00  KAI XIANG  4.5  119.8  5357  LHTS - P/S  Đạt B  
 7  09:50  10:00  10:00  PHUONG NAM 126  6.3  79.9  2717  LHTS - P/S  Đạt A  TCKT THU
 8  12:20  12:30  12:30  SOUTHERN GROWTH  5.7  105.67  4264  XD ĐV 1 - P/S  Tuân  
 9  13:20  13:30  13:30  BEXPETRO 1  4.6  105  5124  BG - P/S  Long A  
 10  14:00  14:00  14:00  VINAFCO 26  7.2  121.35  6362  CV2 - P/S  Hướng  
 11  13:50  14:00  14:00  APL CHU LAI  7.5  154.46  14308  GP2 - P/S  Trung C  ĐÔNG
 12  14:20  14:30  14:30  SOUTHERN WEALTH  3.8  91.94  2969  BĐ - P/S  Hoàng  
 13  14:20  14:30  14:30  HH 689  2.6  60.26  1080  NAM VINH - P/S  Hưng A  
 14  14:20  14:30  14:30  VSICO PIONEER  7.3  112.5  4914  PTSC - P/S  Hồng A  
 15  16:20  16:30  16:30  TRUONG HAI STAR 3  5.6  132.6  6704  C128 HQ - P/S  Đạt B  
 16  16:20  16:30  16:30  KUO LUNG  6.3  168.6  15095  PTSC - P/S  Hải D  
 17  17:50  18:00  18:00  HONG GONG 6  5  87.8  1998  ĐX - P/S  Thịnh  
 18  18:20  18:30  18:30  SPIRIT OF MANILA  8.3  195.6  26047  NHĐV - P/S  Vinh  
 19  19:20  19:30  19:30  BITUMEN HIKARI  4.4  99.371  3853  T. LY - P/S  Hùng B  AD = 21m
 20  19:50  20:00  20:00  PACIFIC PEARL  8  132.8  8957  NAM HẢI - P/S  Long B TRUNG C
 21  20:20  20:30  20:30  KANWAY GALAXY  7  193.03  18502  NHĐV1 - P/S  Khoa  
 22  21:50  22:00  22:00  PHUC HUNG  7.3  115  6195  CV3 - P/S  Vi  
 23  22:30  22:30  22:30  TAN CANG GLORY  7.6  133.6  6474  TC189 - P/S  Đông  
 24    08:30    MY DUNG 18    105  5118  GT9 - P/S  Tùng A  
TÀU ĐẾN
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  15:00 18/06  22:00  00:30  OPEC CAPRI  5.1  96  2861  P/S - BG  Sơn A  
 2  22:00 17/06  23:00  01:30  OPEC JOHN  5.3  96  2867  P/S - XD ĐV 2  Sanh   SANH, 2H chờ đợi, thay G.Pioneer
 3  23:00 18/06  23:00  01:30  TRUONG HAI STAR 3  5.8  132.6  6704  P/S - C128 HQ  Thành B  
 4  03:00 19/06  03:00  05:30  HH 689  3.2  60.26  1080  P/S - NAM VINH  Dinh  
 5  06:00 19/06  06:50  10:00  HAI THANG 18  6.3  91.94  2984  P/S - ĐX  Khánh  
 6  01:00 19/06  09:00  11:30  HOANG HA STAR  4.6  89.95  1694  P/S - PETEC  Dũng B  Thay AN PHU 16
 7  10:00 19/06  10:50  14:00  MINH CONG 68  5.4  91  2988  P/S - LHTS  Trung D  Thay PHƯƠNG NAM 126, TCKT THU
 8  05:00 19/06  12:40  15:30  SITC HAKATA  7.2  161.85  13267  P/S - ĐV1  Dũng C  Thay VISICO PIONEER
 9  12:00 19/06  12:45  16:00  THAI RIVER  7.2  100.48  6058  P/S - C2  Dũng D  
 10  17:00 19/06  17:00  19:30  HAI LINH 02  8.3  118.06  6790  P/S - HAI LINH  Hà  .
 11  10:00 19/06  16:35  19:30  WAN HAI 266  8.3  198.04  18872  P/S - TV3  Tuyên  
 12  15:00 19/06  16:55  19:30  WAN HAI 203  7.7  174.6  17134  P/S - TV2  Đông  
 13  19:00 19/06  19:10  21:30  SAN LORENZO  8.1  172  16889  P/S - VIP GP2  Hải D  
 14  19:00 19/06  19:00  21:30  AS ROBERTA  7.9  170.05  15995  P/S - TV1  Thắng  
 15  22:00 19/06  22:00  23:30  TM HAI HA 568  10.9  175.96  25400  P/S (Hải Hà) - Hai Ha (TB)  Hùng B  
 16  21:00 19/06  21:00  23:30  SITC JAKARTA  8.7  171.99  17153  P/S - ĐV2  Vinh  
 17  21:00 19/06  21:05  23:30  HAIAN TIME  8  161.85  13267  P/S - HAI AN  Anh A  
DI CHUYỂN
TT POB Giờ ĐL ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ-Đến Hoa tiêu Ghi chú
 1  05:30  05:30    ALL MARINE 09  3.4  84.24  1992  K99 - BĐ  Quân B  ĐÃ K/C Đ/LÝ nước ròng mạnh
 2  08:30  08:30    SOUTHERN WEALTH  3.8  91.94  2969  HAI LINH - BĐ  Thịnh  
 3  14:30  14:00    VITAMIN GAS.  4.6  95.55  2848  Thang Long Gas - XD ĐV 1  Cường C  pob, thay SOUTHERN GROWTH
 4    14:30  16:30  OPEC CAPRI  5.1  96  2861  BG - Thang Long Gas  Tùng C  pob, thay VITAMIN GAS.