Kế hoạch điều động tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY7 THÁNG 10 NĂM 2022

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 14h17 3m5 Nước ròng: 02h16 0m6 

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:00  23:45  00:00  BO DUN 2  3.8  81  2385  CV2 – P/S  Hải D  01:30  PACIFIC
 2  02:30  02:15  02:30  SOUTHERN WEALTH  4.5  91.94  2969  Eu ĐV 1 – P/S  Khánh  03:15  D&T
 3  06:00  05:45  06:00  YORK 7  5  81  2030  C8 – P/S  Sanh  07:30  AGE LINES
 4  06:00  05:45  06:00  VIEN DONG 68  4  105.73  4877  C2 – P/S  Anh A  07:30  VIET SEA
 5  06:30  06:15  06:30  LE YI  7.4  182.67  19955  TV1 – P/S  Hòa  07:15  Hapagent
 6  06:30  06:15  06:30  HAI NAM 66  3.5  79.8  1599  K99 – P/S  Dũng E  07:15  HAI NAM
 7  06:30  06:15  06:30  CAI HONG NV SHEN  4.5  87  2270  Eu ĐV 2 – P/S  Bảy  07:15  INDO
 8  07:00  06:45  07:00  THANH CONG 89  2.4  79.8  1537  TD.Việt Ý – P/S  Hà  TRUNG VIET  AD = 12m
 9  07:00  06:45  07:00  GAS DOLLART  4.6  99.98  4200  Lach Huyen 2 – P/S  Hưng A  HAI NAM  LONG C
 10  08:00  07:45  08:00  GAS EVOLUZIONE  4.9  95  3504  Hai Ha (TB) – P/S (Hải Hà 60.000 DWT)  Tuyên  DUC THO  RỜI MẠN TÀU VIET DRAGON 68
 11  08:00  07:45  08:00  DONGJIN CONTINENTAL  7.9  141  9946  GP2 – P/S  Long C  09:30  Transimex  HƯNG A
 12  08:30  08:15  08:30  TRONG TRUNG 89  3.2  88.8  1830  NAM VINH – P/S  Hưng C  09:30  DUC THO
 13  10:00  09:15  09:30  PHU AN 288  3.5  92.05  2758  Ben Lam – P/S  Hưng B  11:30  MINH LONG
 14  10:00  09:45  10:00  NASICO NAVIGATOR  7.4  134.3  7249  CV4 – P/S  Tuyến B  11:30  GLS
 15  10:30  10:15  10:30  OCEANUS 08  4.5  96.51  3758  Eu ĐV 1 – P/S  Minh  11:15  INDO
 16  10:30  10:15  10:30  ZHONG GU HUANG HAI  8.9  171.95  18490  TV2 – P/S  Vi  Cường C_H1  11:15  WAN HAI
 17  10:30  10:15  10:30  MTT PASIR GUDANG  8.8  175.48  18335  NHĐV2 – P/S  Hướng  11:15  Cang NHDV
 18  11:00  10:45  11:00  LISBON  9.8  278.88  65918  HICT – P/S (HICT)  Bình A, Thắng  Thắng  WAN HAI
 19  12:00  11:45  12:00  VIMC DIAMOND  7.8  147.87  9957  NAM HẢI – P/S  Hồng B  NHAT THANG
 20  12:30  12:15  12:30  SUNNY DAISY  7.5  137.65  9867  TV4 – P/S  Nam  DONG NUOC VANG  ORRDER??
 21  15:00  MSC SOPHIE  9  242.81  37398  HICT – P/S (HICT)  NHAT THANG
 22  20:30  BAL BOAN  8  145.45  9191  PTSC – P/S  NHAT THANG
 23  12:30  BIENDONG STAR  7.2  120.84  6899  TV – P/S  CANG HP
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  04:00 07/10  05:00  06:30  NASHICO 08  4  97.12  2999  P/S – BG  Ninh  CT TNHH BIEN VIET  TCKT thu
 2  03:00 07/10  04:50  07:30  GLORY SHENGDONG  7.6  142.99  9993  P/S – NHĐV1  Quang  06:30  GMD  TỰ ĐI T2
 3  22:00 06/10  04:45  07:30  JADE STAR 15  5.8  91.94  2978  P/S – K99  Tuấn B  06:30  VIPCO  THAY HAI NAM 66
 4  10:00 05/10  04:55  07:30  LADY VALENCIA  5  99  3603  P/S – Eu ĐV 2  Hiệu  06:30  PV TRANS  THAY CAI HONG NV SHEN
 5  04:00 07/10  04:40  07:30  VIET THUAN 12-01  7.3  124.9  7311  P/S – C128 HQ  Dũng F  06:30  Ever Intraco  B2, THAY VIETSUN HARMONY
 6  07:00 07/10  06:50  09:30  SITC HONGKONG  8  145.12  9531  P/S – ĐV 1,2  Đạt A  08:30  SITC
 7  23:00 06/10  07:05  09:30  SKY VICTORIA  8.3  144.83  9592  P/S – TV3  Tuyến A  08:30  NHAT THANG
 8  07:00 07/10  07:00  09:30  BAL BOAN  8.4  145.45  9191  P/S – PTSC  Việt A  08:30  NHAT THANG
 9  07:00 07/10  07:00  10:00  SUNNY CALLA  7.2  141  9563  P/S – GP2  Trung C  08:15  DONG NUOC VANG  THAY DONG JIN CONTINENTAL
 10  09:00 07/10  09:00  11:30  BF CARP  8.8  139.1  9946  P/S – TV2  Đạt B  10:30  CANG HP  HÒA, THAY ZHONG GU HUANG HAI
 11  08:00 07/10  08:55  11:30  MILD CHORUS  8  147.9  9994  P/S – NHĐV2  Long B  10:30  Cang NHDV  THAY MTT PAIR GUDANG
 12  08:30 07/10  08:45  11:30  UNI PRUDENT  8.2  181.76  17887  P/S – VIP GP1  Dũng C  10:30  EVERGREEN  DŨNG D
 13  09:00 07/10  10:55  13:30  MAERSK DHAKA  8.6  185.99  32965  P/S – VIP GP2  Hồng A  12:30  SGS
 14  11:00 07/10  11:00  13:30  NORDAGER MAERSK  8.5  172  26255  P/S – TV1  Trung D  SGS  THAY LE YI
 15  10:00 07/10  10:45  13:30  SOUL OF LUCK  8.5  168.05  16915  P/S – TV4  Hội  HOI AN  THAY SUNNY DAISY
 16  19:00 06/10  10:50  13:30  MSC NILA  8.3  188.1  23652  P/S – NĐV1  Quân B  12:30  Cang NDV
 17  08:00 07/10  10:40  14:30  GAS EVOLUZIONE  5  95  3504  P/S – T.LONG  Tiên  PV TRANS  AD 23.5m, THAY APOLLO PACIFIC
 18  13:00 07/10  MSC GIANNA  8.8  201.56  30495  P/S – NĐV  Cang NDV
 19  11:30 07/10  NEW VISION  9.2  184.025  16174  P/S – MPC  VAN SON
 20  15:00 07/10  NEW JERSEY TRADER  10.1  212.6  35708  P/S (HICT) – HICT  S5 Asia
 21  14:00 07/10  DS FAVOUR  8.9  104.83  7727  P/S – C  AGE
 22  14:00 07/10  VTT 82  6  89.5  2624  P/S – Tu Long  NHAT THANG  AD 22m
 23  15:00 07/10  HEUNG-A AKITA  8.5  141  9998  P/S – GP  GP
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:00  02:00  OCEANUS 08  4.5  96.51  3758  BG – Eu ĐV 1  Việt B  INDO  THAY SOUTHERN WEALTH
 2  09:30  09:30  APOLLO PACIFIC  4.8  101.98  3354  T.LONG – BG  ASP  TRỌNG, AD 22.8m, order??
 3  12:00  12:00  VENUS GAS  5.6  99.92  3540  Lach Huyen 2 – Eu ĐV 1  Đạt C  Duân_H3  ASP  POB, THAY OCEANUS 08

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY6 THÁNG 10 NĂM 2022

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 13h15 3m7 Nước ròng: 00h44 0m4

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:00  01:45  02:00  FAR EAST CHEER  6  124.5  6253  NAM HẢI – P/S  Tuyên  01:30  NHAT THANG
 2  05:30  05:15  05:30  HAI NAM 69  3.5  79.5  1599  T.LÝ – P/S  Tình  HAI NAM  ad = 19m
 3  06:30  06:15  06:30  PREMIER  8.2  143.8  8813  PTSC – P/S  Hưng B  07:15  VSICO
 4  06:30  06:15  06:30  WISDOM GRACE  7.4  161.85  13199  ĐV 1,2 – P/S  Vi  07:15  SITC
 5  06:30  06:15  06:30  NASICO OCEAN  6  103.9  3674  TV1 – P/S  Bảy  Cang HP
 6  08:00  07:45  08:00  VINAFCO 26  7.2  121.35  6362  CV5 – P/S  Quang  07:30  VINAFCO
 7  08:30  08:15  08:30  EVER COPE  8.6  171.98  18658  VIP GP1 – P/S  Tuấn B  Cường C_H1  09:15  EVERGREEN
 8  08:30  08:15  08:30  SITC YANTAI  8  143.2  9734  TC189 – P/S  Đạt A  Hoàng B – H2  09:15  SITC
 9  10:30  10:15  10:30  HAIAN LINK  9.4  147  12559  HAI AN – P/S  Long B  Thịnh_H1  11:15  HAI AN
 10  10:30  10:15  10:30  EVER CERTAIN  7  171.98  18658  VIP GP2 – P/S  Dũng F  Việt B_H1  11:15  EVERGREEN
 11  11:00  10:45  11:00  TRAN MINH 36  6.1  92.2  2973  Thinh Long (NĐ) – P/S (NĐ)  Thành C  TRAN MINH  phí HT? HT NGUYỄN VŨ THÀNH – H1
 12  11:00  10:45  11:00  HENG HUI 2  8.9  242  42323  HICT – P/S (HICT)  Tùng A, Thắng  Thắng  Cang NDV
 13  12:00  11:45  12:00  MINH PHU 89  7.1  94.98  3384  LHTS 3 – P/S  Ninh  13:30  QUOC TE XANH
 14  12:00  11:45  12:00  NEW ENERGY  5.7  160.16  10337  C5 – P/S  Dũng D  13:30  Vietsea
 15  14:30  14:15  14:30  KOREA CHEMI  6.5  134.16  8270  Eu ĐV 2 – P/S  Bình B  15:15  OCEAN STAR
 16  14:30  14:15  14:30  WAN HAI 173  8.7  172.1  16472  TV2 – P/S  Long A  15:15  WAN HAI
 17  14:30  14:15  14:30  TRUONG HAI STAR 3  7  132.6  6704  C128 HQ – P/S  Nam  15:15  TRUONG HAI
 18  14:30  14:15  14:30  SITC FUJIAN  9.2  171.99  17360  ĐV1 – P/S  Hiếu  15:15  SITC
 19  16:00  15:45  16:00  PANCON HARMONY  6.8  141  9946  GP1 – P/S  Hoàng  17:30  S5
 20  16:00  15:45  16:00  DRAGONBALL  7.5  166.15  15549  C6 – P/S  Thành B  17:30  THORESEN
 21  20:30  20:15  20:30  HAI HA 618  3.2  79.9  2032  PETEC – P/S  Thịnh  21:15  HAI HA  Đã k/c đ/l nước ròng mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 22  20:30  20:15  20:30  HAIAN BELL  7.5  154.5  14308  HAI AN – P/S  Hùng B  Hưng A  21:15  HAI AN  Đã k/c đ/l nước ròng mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 23  21:00  20:45  21:00  MONACO  9.5  222  28927  HICT – P/S (HICT)  Tình, Trung A  Trung A  WAN HAI
 24  22:30  22:15  22:30  VIETSUN HARMONY  6  117  5338  C128 HQ – P/S  Linh  23:30  VIETSUN LINES  Đã k/c đ/l nước ròng mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:00 06/10  02:45  05:30  HAI NAM 66  5  79.8  1599  P/S – K99  Trung C  04:30  HAI NAM
 2  01:00 04/10  02:50  05:30  SOUTHERN WEALTH  6  91.94  2969  P/S – Eu ĐV 1  Thành B  04:30  D&T
 3  23:00 05/10  06:30  07:00  GAS EVOLUZIONE  4  95  3504  P/S (Hải Hà 60.000 DWT) – Hai Ha (TB)  Việt A  DUC THO  HIỆU, CẬP MẠN TÀU VIET DRAGON 68
 4  04:00 06/10  04:45  07:30  HAI HA 618  5.8  79.9  2032  P/S – PETEC  Sanh  06:30  HAI HA
 5  03:30 06/10  04:40  08:00  VIET THUAN 169  7.5  136.28  9693  P/S – C1  Hòa  06:15  VIET THUAN
 6  07:00 06/10  07:05  09:30  VIETSUN HARMONY  7  117  5338  P/S – C128 HQ  Tuyến A  08:30  VIETSUN LINES  B2, THAY VIET THUAN 215 -06, Đã k/c đ/l nước lên mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 7  07:00 06/10  07:00  10:00  ANLI  3.5  80  1981  P/S – CV3  Minh  08:15  HONG PHUC
 8  06:00 06/10  06:50  10:00  DONGJIN CONTINENTAL  8.5  141  9946  P/S – GP2  Tùng C  08:15  TRANSIMEX
 9  09:00 06/10  09:00  10:30  MSC SOPHIE  11.2  242.81  37398  P/S (HICT) – HICT  Bình A, Hùng B  Hùng B  NHAT THANG  B2, THAY AS CASPRIA
 10  08:30 06/10  08:50  10:30  VENUS GAS  5.6  99.92  3540  P/S – Lach Huyen 2  Hưng D  ASP
 11  11:00 06/10  11:00  12:30  MONACO  9  222  28927  P/S (HICT) – HICT  Tình, Trung A  Trung A  WAN HAI  B1, THAY HENG HUI 2
 12  11:00 06/10  11:05  13:30  MTT PASIR GUDANG  9.7  175.48  18335  P/S – NHĐV2  Hải D  Sơn C – H2  12:30  GEMADEPT
 13  10:00 06/10  10:50  14:00  TROPICAL SENTOSA  8.5  119.93  9943  P/S – CV1  Hiệu  Thương -H2  12:15  VIETFRACHT  VIỆT A
 14  18:00 05/10  10:45  14:00  HOANG THINH 268  6.1  97.1  2993  P/S – C7  Tuyến C  12:15  Hoang Thinh  TL, HƯNG B
 15  13:00 06/10  13:00  15:30  ZHONG GU HUANG HAI  8  171.95  18490  P/S – TV2  Trọng  Thịnh_H1  14:30  WAN HAI  Thay WAN HAI 173
 16  23:00 03/10  12:55  15:30  CAI HONG NV SHEN  6.3  87  2270  P/S – Eu ĐV 2  Tiên  INDO  Thay KOREA CHEMI
 17  10:00 01/10  12:45  16:30  AN HUNG 68  4  92  2995  P/S – Viet Nhat  Đạt C  14:15  KHANH AN  ad = 19m, phí HT?
 18  15:00 06/10  15:10  17:30  SUNNY DAISY  8  137.65  9867  P/S – TV4  Đức B  16:30  DONG NUOC VANG
 19  14:00 06/10  14:55  17:30  LE YI  7.2  182.67  19955  P/S – TV1  Anh B  16:30  CANG HP
 20  15:00 06/10  15:00  17:30  SITC GUANGXI  9  171.9  17119  P/S – ĐV1  Đức A  16:30  SITC  Thay SITC FUJIAN
 21  15:00 06/10  15:03  18:00  HEUNG-A HAIPHONG  8.9  141  9998  P/S – GP1  Cường C  16:15  GREEN PORT  VIỆT B, Thay PANCON HARMONY
 22  15:00 06/10  15:00  18:00  VIMC DIAMOND  8.4  147.87  9957  P/S – NAM HẢI  Khánh  16:15  NHAT THANG
 23  17:00 06/10  17:00  19:30  BIENDONG STAR  7.5  120.84  6899  P/S – TV5  Hiếu  18:30  CANG HP
 24  17:00 06/10  17:05  20:00  YUANHANG 196  3.5  52.6  498  P/S – CV3  Định  Thuy Chi  HL
 25  19:00 06/10  19:05  22:00  NASICO NAVIGATOR  7.35  134.3  7249  P/S – CV4  Cường B  20:15  GLS
 26  19:00 06/10  19:00  22:00  PHUC THAI  5.35  129.52  7464  P/S – CV5  Hoàng  20:15  GLS
 27  21:00 06/10  21:00  22:30  LISBON  8.7  278.88  65918  P/S (HICT) – HICT  Bình A, Tùng A  Tùng A  WAN HAI  b1, Thay MONACO
 28  19:00 06/10  20:50  23:30  HAIAN PARK  7.3  144.83  9413  P/S – HAI AN  Hiệu  22:30  HAI AN  THAY HAIAN BELL
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  05:30  06:00  TRONG TRUNG 89  4.8  88.8  1830  BG – NAM VINH  Dũng E  06:30  DUC THO  pob
 2  09:00  09:00  DONG DO 16  4.2  76  1197  TD ĐT Thịnh Long – Neo CTXD Lạch Giang  Hồng A  THINH AN  pob, HT PHẠM ĐỨC HỒNG – NH
 3  09:00  09:00  THINH AN 68  3.5  90  3456  TD ĐT Thịnh Long – Neo CTXD Lạch Giang  Trung D  THINH AN  pob, HT HỒ HỮU TRUNG – NH
 4  09:30  09:30  DONG DO 79  5  79.9  2183  TD ĐT Thịnh Long – Neo CTXD Lạch Giang  Tuyến B  THINH AN  pob, HT NGUYỄN VĂN TUYẾN – H2
 5  10:30  10:30  HAIAN BELL  7.5  154.5  14308  MPC – HAI AN  Hướng  Nam_H1  HAI AN  DŨNG D, POB, THAY HAIAN LINK
 6  15:00  15:30  PHU AN 288  3.5  92.05  2758  ĐTBìnhAn – Ben Lam  Hưng D  MINH LONG  AD 23m