Kế hoạch điều động tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY8 THÁNG 2 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 06h00 3m2 Nước ròng: 19h39 0m6 

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  AN PHU 16  4.7  97.28  3387  Eu ĐV 1 – P/S  Dũng F  01:15  D&T  CƯỜNG C
 2  00:30  00:15  00:30  ANDERSON DRAGON  7.5  171.99  17211  TV4 – P/S  Thắng  01:15  WAN HAI
 3  00:30  00:15  00:30  LE CONG  8  182.67  19955  TV2 – P/S  Khoa  01:15  CANG HP
 4  02:30  02:15  02:30  PRIME.  8.8  145  9858  PTSC – P/S  Bảy  03:15  VSICO  TUYẾN C
 5  02:30  04:15  04:30  EVER CHARM  7.4  171.98  17933  VIP GP2 – P/S  Hòa  05:15  EVERGREEN
 6  04:30  04:15  04:30  INFERRO  7.8  172  19035  TV1 – P/S  Đạt A  05:15  NORFREIGHT
 7  04:30  04:15  04:30  SITC MACAO  9.3  171.9  17119  ĐV1 – P/S  Tùng A  05:15  SITC
 8  05:30  05:15  05:30  SENNA 3  4.2  96.02  3499  Lach Huyen 2 – P/S  Quang  INDO  ĐỊNH
 9  06:00  05:45  06:00  MORNING VINAFCO  8.3  115.05  6251  CV5 – P/S  Tùng C  07:30  VINAFCO
 10  06:30  06:15  06:30  VIETSUN FORTUNE  5.4  117  5272  C128 HQ – P/S  Trọng  Hưng F-H2  07:15  VIETSUN LINES
 11  06:30  06:15  06:30  HAIAN TIME  8  161.85  13267  HAI AN – P/S  Hoàng  07:15  HAI AN
 12  02:30  06:15  06:30  GRAND POWER  8.2  181.76  17887  VIP GP1 – P/S  Hướng  07:15  EVERGREEN
 13  06:30  06:15  06:30  JADE STAR 15  4.2  91.94  2978  K99 – P/S  Hưng B  07:15  VIPCO
 14  06:30  06:15  06:30  DYNAMIC OCEAN 16  4.5  113.56  4691  PETEC – P/S  Linh  07:15  DUC THO  THỊNH
 15  06:30  06:15  06:30  APOLLO PACIFIC  4.6  101.98  3354  HAI LINH – P/S  Hưng C  07:15  ASP  TIÊN
 16  06:30  06:15  06:30  HERON  5.4  116.92  5415  Eu ĐV 2 – P/S  Tuấn B  07:15  ASP
 17  08:30  08:15  08:30  TIGER BINTULU  8.3  192  23040  ĐV2 – P/S  Trung D  09:15  SITC
 18  10:00  09:45  10:00  PHUC HUNG  7.3  115  6195  CV4 – P/S  Việt A  11:30  GLS
 19  12:30  12:15  12:30  GAS EMPEROR  4.8  105  5087  Eu ĐV 1 – P/S  Trí  11:15  ASP  Đã k/c đ/l nước ròng
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 07/02  23:00  01:30  SKY HOPE  8  145.71  9742  P/S – TV5  Việt A  00:30  NHAT THANG
 2  03:00 08/02  03:00  05:30  WAN HAI 222  6  172  16911  P/S – TV1  Thắng  04:30  WAN HAI  Thay INFERRO
 3  15:00 05/02  04:45  07:30  DING HENG 3  5.9  96.6  2995  P/S – Eu ĐV 2  Trung C  06:30  OCEAN STAR  Thay HERON
 4  02:00 08/02  04:45  07:30  HAIAN CITY  9.2  171.99  17280  P/S – HAI AN  Khánh  06:30  HAI AN  Thay HAIAN TIME
 5  05:00 08/02  05:00  08:00  SCORPIO GLORY  5.9  121.19  9932  P/S – CV1  Quân B  06:15  Blue Ocean  TUYẾN C
 6  09:00 08/02  09:00  11:30  MTT SANDAKAN  8.5  172  19292  P/S – NamĐV1  Trọng  Hưng F-H2  10:30  S5
 7  11:00 08/02  11:00  12:30  MSC YANG R  9.1  257.33  40085  P/S (HICT) – HICT  Trung B, Dũng C  Dũng C  NAM DINH VU
 8  10:00 07/02  10:45  13:30  GOLD STAR 15  6.5  99.91  4080  P/S – Eu ĐV 1  Cường B  Hưng E _ H2  10:30  D&T  Thay GAS EMPEROR, đã k/c đ/l nước ròng
 9  19:00 08/02  BIENDONG FREIGHTER  7.2  124.8  5725  P/S – TV  CANG HP
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:00  00:00  HERON  5.3  116.92  5415  Lach Huyen 2 – Eu ĐV 2  Tuân  00:30  ASP  Thay GAS EMPEROR
 2  00:30  00:30  GAS EMPEROR  5.3  105  5087  Eu ĐV 2 – Eu ĐV 1  Bình B  ASP  POB, thay AN PHU 16
 3  06:30  06:30  BLUE OCEAN 02  4.1  96.72  3437  NAM VINH – Bach Dang  Nam  D&T  POB
 4  10:00  10:00  BIENDONG MARINER  6.2  149.5  9503  CV3 – TV2  Đạt B  CANG HP  POB, thay LE CONG
 5  16:30  WAN HAI 222  6  172  16911  TV1 – LAN HẠ  WAN HAI  POB

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY7 THÁNG 2 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 05H26 3M3 Nước ròng: 18H57 0M4

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:30  02:15  02:30  HAIAN BELL  8.5  154.5  14308  HAI AN – P/S  Khánh  Trọng B – H2  03:15  HAI AN
 2  02:30  02:15  02:30  DANUM 168  9  154  13764  NĐV1 – P/S  Trung B  03:15  NHAT THANG
 3  02:30  02:15  02:30  PHUC THAI  7.8  129.52  7464  TV4 – P/S  Nam  03:15  GLS
 4  03:00  02:45  03:00  ONE COMPETENCE  12.1  316  87035  HICT – P/S (HICT)  Bình A, Hùng B  Hùng B  NORFREIGHT
 5  04:30  04:15  04:30  YM HEIGHTS  8  168.8  15167  NHĐV2 – P/S  Hà  Cường D _ H2  05:15  NAM HAI DINH VU
 6  06:30  06:15  06:30  SITC HAIPHONG  8.2  161.85  13267  TC189 – P/S  Hồng A  07:15  SITC  Tàu phương án
 7  06:30  06:15  06:30  VIETSUN HARMONY  6.8  117  5338  C128 HQ – P/S  Vi  07:15  VIETSUN
 8  06:30  06:15  06:30  WAN HAI 173  8.5  172.1  16472  TV2 – P/S  Long A  07:15  WAN HAI
 9  06:30  06:15  06:30  WARNOW BOATSWAIN  9.1  180.3  17068  TV5 – P/S  Dũng C  07:15  CANG HP
 10  06:30  06:15  06:30  HECAN  7.9  145  9858  VIP GP2 – P/S  Hiếu  07:15  MACS
 11  07:30  07:15  07:30  CONG THANH 09  6.5  79.98  2558  Tu Long – P/S  Tuyên  09:30  QUOC TE XANH  ĐỊNH, ad = 18m
 12  10:00  09:45  10:00  GUO RUI  7.1  154  14743  C3 – P/S  Linh  Trí – H1  11:30  AGE
 13  12:30  12:15  12:30  DONG MENG KUAI HANG 1  5.6  97.18  3609  VIMC ĐV – P/S  Hưng D  VIET LONG  đã k/c đ/l nước ròng mạnh
 14  13:00  12:45  13:00  MAERSK COPENHAGEN  11.2  249.12  50714  HICT – P/S (HICT)  Thắng, Anh B  Anh B  HAI VAN XANH
 15  14:30  14:15  14:30  SAI GON SKY  4.7  118  5036  HAI LINH – P/S  Đức B  Hoàng B – H2  D&T  đã k/c đ/l nước ròng mạnh
 16  17:00  16:45  17:00  DKC 02  4.2  91.94  2980  Viet Nhat – P/S  Đạt C  19:30  VOSCO  AD = 23.3M
 17  21:00  21:00  TM HAI HA PETRO  5  104.61  3231  Neo CT Hải Hà (TB) – P/S (Hải Hà)  Ngọc  HAI HA
 18  22:00  21:45  22:00  A HOUOU  7.3  154  13764  GP2 – P/S  Anh A  Hưng E _ H2  23:30  NHAT THANG
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 06/02  23:00  01:30  GRAND POWER  7.2  181.76  17887  P/S – VIP GP1  Khoa  00:30  EVERGREEN
 2  17:00 06/02  01:00  04:00  THANG LONG GAS  5.1  95.3  3434  P/S – Dai Hai  Bình B  02:15  DONG DUONG
 3  06:00 06/02  02:55  05:30  HOANG PHUONG LUCKY  4.1  102.79  4143  P/S – DAP  Dũng F  04:30  KPB  HẢI D, Y/c cập mạn phải
 4  03:00 07/02  03:05  05:30  PRIME.  8.65  145  9858  P/S – PTSC  Quân B  04:30  VSICO
 5  03:00 07/02  03:00  05:30  HAIAN TIME  6.1  161.85  13267  P/S – HAI AN  Bảy  04:30  HAI AN  Thay HAIAN BELL
 6  05:00 07/02  05:00  07:30  EVER CHARM  8.4  171.98  17933  P/S – VIP GP2  Đông  06:30  EVERGREEN  Thay HECAN
 7  04:00 07/02  04:50  07:30  SITC MACAO  8.7  171.9  17119  P/S – ĐV1  Hoàng  06:30  SITC  Thay FORTUNE NAVIGATOR
 8  05:00 07/02  04:45  08:00  A HOUOU  7.4  154  13764  P/S – GP2  Thành C  06:15  NHAT THANG  TUẤN B
 9  04:00 07/02  06:55  09:30  TIGER BINTULU  7.5  192  23040  P/S – ĐV2  Long B  Dinh_NH  08:30  SITC  VINH, Thay SITC HEBEI, Tàu phương án
 10  07:00 07/02  07:00  09:30  ANDERSON DRAGON  6.5  171.99  17211  P/S – TV4  Hội  08:30  WAN HAI  Thay PHUC THAI
 11  06:00 07/02  06:45  09:30  DYNAMIC OCEAN 16  7  113.56  4691  P/S – PETEC  Việt B  08:30  DUC THO
 12  17:30 04/02  06:55  09:30  AN PHU 16  6.5  97.28  3387  P/S – Eu ĐV 1  Hướng  D&T  Thay SENNA 3
 13  07:00 07/02  07:00  10:00  MORNING VINAFCO  8.4  115.05  6251  P/S – CV5  Hưng A  08:15  VINAFCO
 14  08:30 07/02  08:55  11:30  JADE STAR 15  5.5  91.94  2978  P/S – K99  Tùng C  10:30  VIPCO
 15  09:00 07/02  09:00  11:30  LE CONG  8  182.67  19955  P/S – TV2  Hòa  Cường D _ H2  10:30  Hapagent  Thay WAN HAI 173
 16  11:00 07/02  11:00  13:30  BLUE OCEAN 02  6.3  96.72  3437  P/S – NAM VINH  Hưng C  D&T  Vmax 7.0knot, HƯNG C
 17  02:00 07/02  12:55  15:30  GLORY TIANJIN  7.3  141  9952  P/S – NĐV2  Linh  14:30  GMD
 18  12:30 07/02  12:45  16:00  DERYOUNG SUNSHINE  7  100.47  6354  P/S – C3  Việt A  14:15  VOSA
 19  07:00 07/02  12:40  16:00  TRUONG AN 19  2.4  82.3  2131  P/S – TD Dong Do  Tiên  14:15  TRUONG AN
 20  12:30 07/02  12:35  16:00  BINH MINH 39  2.6  87.5  2445  P/S – TD.ĐTNT  Thịnh  14:15  VIET SEA
 21  15:00 07/02  15:00  17:30  VIETSUN FORTUNE  7  117  5272  P/S – C128 HQ  Cường B  16:30  VIETSUN LINES  B3
 22  21:00 07/02  21:30  THINH AN 58  5.6  91.94  2961  P/S (Nam Dinh) – Neo CTXD Lạch Giang  Đức A  THINH AN
 23  17:30 07/02  18:45  22:00  HONG TAI 216  6.1  149.8  10116  P/S – CV2  Sanh  20:15  DUC THO
 24  19:00 07/02  20:45  23:59  PHUC HUNG  7.52  115  6195  P/S – CV4  Tuyến A  22:15  GLS
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:00  02:00  GAS EMPEROR  5.6  105  5087  Lach Huyen 2 – Eu ĐV 2  Thành B  02:30  ASP  POB, thay HERON
 2  02:30  02:30  HERON  5.2  116.92  5415  Eu ĐV 2 – Lach Huyen 2  Thịnh  03:15  ASP  POB
 3  06:00  06:00  VIEN DONG 68  3.6  105.73  4877  C2 – Bach Dang  Cường C  VIET SEA  POB
 4  08:30  08:30  SENNA 3  4.2  96.02  3499  Eu ĐV 1 – BG  Tiên  INDO  BG3, đã k/c đ/l nước ròng mạnh
 5  10:00  10:00  THANG LONG GAS  5  95.3  3434  Dai Hai – Lạch Huyện 2  Trung D  11:30  DONG DUONG  TRUNG D, POB
 6  18:00  18:00  APOLLO PACIFIC  4.5  101.98  3354  Thang Long Gas – HAI LINH  Tuyến C  ASP  POB, THAY SAI GON SKY