Kế hoạch điều động tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY27 THÁNG 5 NĂM 2022
Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 12H13 2M0 Nước ròng: 06H27 1M9 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  EVER CONCISE  8.2  171.98  18658  VIP GP2 – P/S  Linh  01:15  EVERGREEN
 2  02:30  02:15  02:30  WARNOW BOATSWAIN  8  180.3  17068  TV5 – P/S  Sanh  03:15  Hapagent
 3  02:30  02:15  02:30  SITC SHIDAO  7.3  141  9967  TC189 – P/S  Đức A  SITC  HIẾU
 4  05:00  04:45  05:00  COSCO MALAYSIA  10.2  334.07  91051  HICT – P/S (HICT)  Trung B, Khoa  Khoa  NAM HAI DINH VU
 5  09:00  08:45  09:00  CMM CATRINA  5.5  22.03  263  ĐT. Damen – P/S  Tiên  11:30  Sunny
 6  09:00  08:45  09:00  QTM 01  5.7  92.6  2605  TD.Vat Cach – P/S  Hiệu  QUOC TE XANH  ad= 13.5m
 7  10:30  10:15  10:30  TC SYMPHONY  6.2  149.6  10384  NamĐV2 – P/S  Hội  S5 Asia
 8  12:00  11:45  12:00  PHUC HUNG  7.6  115  6195  CV5 – P/S  Long C  GLS
 9  12:30  12:15  12:30  MCC NANJING  8  185.99  31425  TV1 – P/S  Tuyên  SGS
 10  12:30  12:15  12:30  PEGASUS YOTTA  8.3  142.7  9522  HAI AN – P/S  Việt A  GP
 11  15:30  15:15  15:30  GAS CATHAR  5.5  119  5849  Lạch Huyện 2 – P/S  Tuyến C  ASP
 12  16:30  16:15  16:30  PREMIER  8.2  143.8  8813  PTSC – P/S  Hưng A  VSICO
 13  20:00  STAR EXPLORER  8  141  9949  GP – P/S  VOSA
 14  20:00  RUN XING  7  132.6  6701  NAM HẢI – P/S  NHAT THANG
 15  18:00  BAO ZHEN  4  99.28  2996  C8 – P/S  AGE LINES
 16  20:30  SAI GON GAS  4  95.5  3556  Eu ĐV 2 – P/S  PV TRANS
 17  20:00  HAI HA 558  3.8  78  1573  Neo CT Hải Hà (TB) – P/S (Hải Hà)  HAI HA
 18  19:00  CAPE FARO  8.5  170.15  15995  HICT – P/S (HICT)  WAN HAI
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  15:00 24/05  22:45  01:30  SAI GON GAS  5  95.5  3556  P/S – Eu ĐV 1  Đức B  PV TRANS  THAY CUU LONG GAS.
 2  03:00 27/05  03:00  04:30  CAPE FARO  9.7  170.15  15995  P/S (HICT) – HICT  Dinh  WAN HAI  B2, THAY VLADIVOSTOK.
 3  00:00 27/05  02:45  05:30  HAI HA 618  5.8  79.9  2032  P/S – NAM VINH  Định  04:30  HAI HA
 4  02:00 27/05  02:40  06:00  VIET ANH 01  7  92.06  3430  P/S – C2  Cường C  04:15  BIEN VIET
 5  03:00 27/05  06:00  06:00  HEUNG-A HAIPHONG  7.9  141  9998  P/S – GP1  Đức A  04:15  GREEN PORT
 6  08:00 26/05  02:50  06:00  JILLY  3.8  106.2  2957  P/S – CV1  Hồng A  04:15  AGE LINES
 7  03:00 27/05  03:00  06:00  RUN XING  7  132.6  6701  P/S – Nam Hai  Nam  04:15  NHAT THANG
 8  02:00 27/05  06:50  09:30  QUANG ANH GM  5.8  91.94  2971  P/S – PETEC  Trung D  04:30  PV TRANS  HÙNG B
 9  05:00 27/05  06:45  09:30  RUN SHENG  8.3  135.6  9030  P/S – TV5  Việt B  08:30  NHAT THANG  THAY WARNOW BOATSWAIN.
 10  08:00 27/05  08:45  10:30  WAN HAI 516  9.6  259  47250  P/S (HICT) – HICT  Trung A, Trung C  Trung C  WAN HAI  B1, THAY COSCO MALAYSIA.
 11  09:00 27/05  09:05  11:30  ASIATIC SUN  7  142.7  9610  P/S – VIP GP1  Đông  10:30  SGS
 12  08:00 27/05  08:40  11:30  CAIYUNHE  8.1  182.87  16738  P/S – NamĐV1  Vinh  10:35  NAM DINH VU
 13  09:00 27/05  09:00  11:30  PRIDE PACIFIC  8.3  147  12545  P/S – TV2  Anh A  10:30  CANG HP  HIẾU
 14  03:00 27/05  08:50  11:30  GREEN PACIFIC  6.4  147  12545  P/S – NHĐV2  Hà  10:30  NAM HAI DINH VU
 15  08:00 27/05  08:55  12:00  SHUN JIE 39  4.4  99.33  2899  P/S – C8  Tuyến B  10:15  AGE LINES  C8+9
 16  08:30 27/05  08:48  12:00  WHITE TOMONY  8.3  127.5  9658  P/S – C4  Thành B  10:15  VOSA  BÌNH B
 17  08:00 27/05  09:00  12:00  DELTIC DOLPHIN  3.5  75  1282  P/S – CV4  Đạt C  10:15  LAC VIET  HL
 18  11:00 27/05  11:05  13:30  WAN HAI 105  7.9  144.1  9834  P/S – TV3  Trí  Sơn C – H2  12:30  WAN HAI
 19  11:00 27/05  11:00  13:30  MAERSK NACKA  8.1  171.95  25514  P/S – TV1  Hòa  12:30  SGS  THAY MCC NANJING.
 20  11:00 27/05  12:40  15:30  AREZOO  6.5  168.46  15670  P/S – MPC  Đạt B  MPC
 21  11:00 27/05  13:00  15:30  WAN HAI 165  8.2  159.52  13246  P/S – TV4  Đạt A  WAN HAI
 22  15:00 27/05  15:02  17:30  WISDOM GRACE  8.1  161.85  13199  P/S – ĐV1  Dũng F  SITC
 23  15:00 27/05  15:00  17:30  HAIAN VIEW  7.6  171.99  17280  P/S – HAI AN  Hướng  HAI AN  Thay Pegasus Yotta
 24  15:00 27/05  15:03  17:30  VIETSUN DYNAMIC  7  117  5315  P/S – C128 HQ  Long C  VIETSUN LINES  B3
 25  15:00 27/05  15:05  17:30  HAIAN PARK  7.9  144.83  9413  P/S – MPC  Trọng  Hải An
 26  16:30 27/05  TAN CANG FOUNDATION  6.4  112.5  4914  P/S – C128 HQ  TAN CANG  B2
 27  16:30 27/05  VINAFCO 28  7.1  112.5  4914  P/S – CV4  VINAFCO
 28  19:00 27/05  MSC SOPHIE  11.9  242.81  37398  P/S (HICT) – HICT  NHAT THANG
 29  19:00 27/05  CALANDRA  7.5  212.5  35878  P/S – NamĐV2  S5
 30  18:00 27/05  AN PHU 16  6.7  97.28  3387  P/S – PETEC  D&T
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:00  02:00  VLADIVOSTOK  8  182.12  21611  HICT – VIP GP2  Long A  02:30  SG SHIP  pob, THAY EVER CONCISE
 2  08:30  08:30  GAS CATHAR  5.4  119  5849  Eu ĐV 2 – Lach Huyen 2  Cường B  Thuần – H2  09:15  ASP  POB
 3  07:30  08:30  LADY VALENCIA  4.8  99  3603  MIPEC – Eu ĐV 1  Thành C  PV TRANS  POB, THAY SAI GON GAS.
 4  08:30  08:30  SAI GON GAS  4.5  95.5  3556  Eu ĐV 1 – Eu ĐV 2  Ninh  PV TRANS  ĐỊNH, POB, thay GAS CATHAR.