Luồng Lạch Huyện
Thông Tin

Các Tuyến Luồng

Thông tin chi tiết các Tuyến luồng trong vùng hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng Hải khu vực II

Chi Tiết
a
Thông Tin

Thông Số Cảng Biển

Thông số các cảng, bến nổi và vũng quay tàu.

Chi Tiết
Bảng giá dịch vụ và hóa đơn điện tử
Biểu Giá Dịch Vụ

Hóa Đơn Điện Tử

Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải và các thông báo liên quan tới giá dịch vụ và hóa đơn điện tử

Chi Tiết

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

Chi Tiết

CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ47/2021/NĐ-CP

qode-eliptic-slider

Danh Sách Các Cảng

Thông tin về 29 cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bao gồm Tên cảng, Đơn vị khai tác, Địa chỉ, Bản đồ,

Chi Tiết
qode-eliptic-slider

Danh Mục Khách Hàng

Danh sách các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng Hải Khu Vực II

Chi Tiết
qode-eliptic-slider

Các Tổ Chức Cung Ứng DỊch Vụ Tàu Lai

Thông tin về các Công ty, tổ chức cung ứng dịch vụ tàu lai và Thông số tàu lai

Chi Tiết
qode-eliptic-slider

Bộ Luật Hàng Hải 2015 (Trích Dẫn)

Trích dẫn Bộ luật hàng hải Việt Nam 95/2015/QH13 ngày 23/11/2015 ( có hiệu lực từ 01/7/2017) về các vấn đề liên quan tới hoạt động hoa tiêu và an toàn hàng hải

Chi Tiết
qode-eliptic-slider

Báo Hiệu Hàng Hải Dẫn Luồng

Đặc tính nhận biết của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về báo hiệu hàng hải, số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005

Chi Tiết
qode-eliptic-slider

Vị Trí Đón Trả Hoa Tiêu & Bảng Thủy Triều

Chi tiết về vị trí đón và trả hoa tiêu.
Bảng thông tin về thủy triều năm 2018

Chi Tiết
qode-eliptic-slider

Thông số các cảng, bến nổi, vũng quay tàu khu vực cảng biển Hải Phòng

Thông tin chi tiết các cảng biển thuộc khu vực Hải Phòng. Thông số các cảng, bến nổi và vũng quay tàu

Chi Tiết
qode-eliptic-slider

Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan

Các Nghị định, văn bản, công văn,… liên quan đến dịch vụ hoa tiêu và an toàn hàng hải

Chi Tiết

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chi Tiết
Giới Thiệu

Đội Ngũ Hoa Tiêu Của Chúng Tôi

Xem tất cả