KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY3 THÁNG 12 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 08h19 3m6 Nước ròng: 21h01 0m5

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  01:00  00:45  01:00  MINH CONG 68  3.8  91  2988  TD.VC – P/S  Duân  03:30  NHAT THANG  AD:23m4
 2  02:30  02:15  02:30  ASL BAUHINIA  7.4  172  18526  NamĐV2 – P/S  Bảy  03:15  NHAT THANG  BẢY
 3  02:30  02:15  02:30  TRUONG HAI STAR 3  7.2  132.6  6704  C128 HQ – P/S  Khánh  03:15  TRUONG HAI  KHÁNH
 4  03:30  03:15  03:30  LADY VALENCIA  4.5  99  3603  Thang Long Gas – P/S  Tiên  05:30  GSP  AD = 23.5M
 5  04:30  04:15  04:30  KOTA RANCAK  7.6  145.93  9678  NamĐV3 – P/S  Tùng C  05:15  PIL
 6  04:30  04:15  04:30  YM INTERACTION  9.1  172.7  16488  NamĐV1 – P/S  Cường B  05:15  NAM DINH VU
 7  06:00  05:45  06:00  MORNING VINAFCO  8.4  115.05  6251  CV5 – P/S  Tuyến A  07:30  VINAFCO
 8  06:30  06:15  06:30  EVER CLEAR  9.7  171.9  18658  VIP GP – P/S  Tuyên  07:15  EVERGREEN
 9  07:30  07:15  07:30  THAI BINH OIL  4.5  117.37  5529  Lach Huyen 2 – P/S  Sanh  DUC THO
 10  08:00  07:45  08:00  KOBE TRADER  8.6  147.9  9944  GP2 – P/S  Dũng D  09:30  GEMADEPT  DŨNG D
 11  08:30  08:15  08:30  PROGRESS  8.8  145  9858  PTSC – P/S  Thuần  09:15  VSICO
 12  08:30  08:15  08:30  BIENDONG STAR  7.9  120.84  6899  VIMC – P/S  Thắng  09:15  VOSA
 13  10:00  09:45  10:00  THINH AN 58  3.5  91.94  2961  Khu Neo CTXD Lach Giang (NĐ) – P/S (Nam Dinh)  Hướng  THINH AN  NGUYỄN VIẾT HƯỚNG – Ngoại hạng
 14  10:00  09:45  10:00  RU YI HAI  4  97  2980  C2 – P/S  Hoàng A  PACIFIC
 15  10:30  10:15  10:30  ALL MARINE 09  3.8  84.24  1992  K99 – P/S  Hoàng B  11:15  DUC THO  HOÀNG B
 16  10:30  10:15  10:30  SM TOKYO  7.2  147.87  9928  HAI AN – P/S  Dũng C  11:15  HAI AN  DŨNG C
 17  12:00  11:45  12:00  CL BILIU HE  7  199.99  35812  C6 – P/S  Đông  13:30  AGE LINES  ĐÔNG
 18  16:30  16:15  16:30  VIETSUN FORTUNE  5.7  117  5272  C128 HQ – P/S  Trung A  VIETSUN LINES  Đã k/c đ/l nước ròng
 19  20:30  ANNIE GAS 09  4.8  105.92  4002  Eu ĐV 2 – P/S  ASP
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 02/12  23:00  00:30  RHONE MAERSK  11.2  249.12  50885  P/S (HICT) – HICT  Khoa, Hải D  Hải D  HVS  Thay CMA CGM Missisippi 21.00 2-12chay
 2  22:30 02/12  22:50  01:30  ANNIE GAS 09  5  105.92  4002  P/S – Eu ĐV 2  Hưng A  00:30  ASP
 3  22:00 02/12  22:45  02:00  GIA LINH 268.  7.2  109.9  5680  P/S – Nam Hai  Trung B  00:15  BIEN VIET
 4  01:00 03/12  01:05  03:30  VIMC DIAMOND  8.3  147.87  9957  P/S – NamĐV2  Trung D  02:30  NHAT THANG  Thay ASL Bauhinia
 5  01:00 03/12  01:00  03:30  SITC DALIAN  8.1  144.83  9734  P/S – ĐV2  Tuân  02:30  SITC  Nhờ TV50M
 6  03:00 03/12  03:05  05:30  VIETSUN FORTUNE  7  117  5272  P/S – C128 HQ  Hưng B  04:30  VIETSUN LINES  B2
 7  02:00 03/12  02:50  05:30  SENDAI TRADER  9.2  147.87  9957  P/S – TV4  Hà  04:30  GEMADEPT
 8  03:00 03/12  03:00  05:30  SITC LIANYUNGANG  8.6  143  9734  P/S – TC189  Đông  04:30  SITC  ĐÔNG
 9  02:00 03/12  04:50  07:30  MILD CHORUS  8.3  147.9  9994  P/S – NamĐV3  Bảy  06:30  GEMADEPT  BẢY, Thay Kota Rancak
 10  20:00 02/12  06:55  09:30  GAS EVOLUZIONE  5  95  3504  P/S – Eu ĐV 1  Thành C  08:30  INDO  Thay Gemini
 11  07:00 03/12  07:00  09:30  ETOILE  9.5  210.07  26836  P/S – NamĐV1  Long A  08:30  GEMADEPT  Thay YM Interaction
 12  06:30 03/12  06:50  10:00  KANG HUAN  8.9  190  29995  P/S – C5  Tùng A  08:30  AGE LINES  TÙNG A
 13  09:00 03/12  09:00  11:30  TS HAKATA  8.5  147.9  9981  P/S – VIP GP1  Tình  10:30  TS LINES  Thay E.Clear
 14  09:00 03/12  13:30  14:00  LADY VALENCIA  4.5  99  3603  P/S (Hải Hà 60.000 DWT) – FCT(Hải Hà 60.000 DWT)  Trung C  DUC THO  Cập mạn VIET DRAGON 68
 15  12:00 03/12  12:45  16:00  JING CHANG  7.7  119.99  9593  P/S – ĐX  Dũng C  VOSA
 16  15:00 03/12  15:00  18:00  NASICO NAVIGATOR  7  134.3  7249  P/S – CV4  Bình A  GLS
 17  18:00 03/12  AN HAI  11.5  199.9  26681  P/S (HICT) – HICT  NAM DINH VU
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:00  00:00  GEMINI  4.4  99.6  3465  Lach Huyen 2 – Eu ĐV 1  Đạt C  ASP  POB, Thay Thai Binh Oil
 2  00:30  00:30  THAI BINH OIL  4.5  117.37  5529  Eu ĐV 1 – Lach Huyen 2  Thành B  DUC THO  THÀNH B, POB
 3  01:55  01:55  .LONG CHAU 02  3.8  88.4  2188  GT5 – NT  Tuyến C  MINH HANG  TUYẾN C
 4  02:00  02:00  DONG DO 79  2  79.9  2183  ĐT Thịnh Long – Neo CTXD Lạch Giang  Hưng D  THINH AN  NGUYỄN VIẾT HƯNG- HT HẠNG III
 5  02:15  02:15  .LONG CHAU 02  3.8  88.4  2188  NT – NT  Tuyến C  MINH HANG  TUYẾN C
 6  02:50  02:50  MY DUNG 18  3.8  105  5118  GT6 – P/S  Minh  MY DUNG  MINH
 7  03:35  03:35  DUY LINH 36  3.8  99.85  4923  GT6 – P/S  Long C  Duy Linh  LONG C
 8  04:35  04:35  MY DUNG 18  3.8  105  5118  P/S – GT6  Minh  MY DUNG  MINH
 9  05:20  05:20  DUY LINH 36  3.8  99.85  4923  P/S – GT6  Long C  Duy Linh  LONG C
 10  06:00  06:30  TAY NAM 01  4.5  119.98  5127  PETEC – Lach Huyen 2  Tuấn B  07:15  VOSCO  POB, TUẤN B
 11  08:30  08:30  GEMINI  4.5  99.6  3465  Eu ĐV 1 – Lach Huyen 2  Hiếu  09:30  ASP
 12  09:00  09:00  DONG DO 68  4.5  72  1197  Neo CTXD Lạch Giang – ĐT Thịnh long  Trung B  THINH AN  NGUYỄN XUÂN TRUNG – HT NH
 13  09:30  09:30  DONG DO 79  4.5  79.9  2183  Neo CTXD Lạch Giang – ĐT Thịnh Long  Đạt C  THINH AN  BÙI ANH ĐẠT – HT H3
 14  10:00  10:00  DONG DO 11  3  72  1197  Neo CTXD Lạch Giang – ĐT Thịnh Long  Đạt A  THINH AN  VŨ TIẾN ĐẠT – HT NH
 15  12:30  12:30  VIMC DIAMOND  6  147.87  9957  NamĐV2 – VIMC  Bình B  NHAT THANG  POB, thay BIENDONG STAR
 16  08:00  MY DUNG 18  3.8  105  5118  GT6 – P/S  Ngọc  MY DUNG
 17  08:00  DUY LINH 36  3.8  99.85  4923  GT6 – P/S  Tuyến B  Duy Linh
 18  08:00  .LONG CHAU  3.8  95  2681  GT5 – P/S  Định  MINH HANG
 19  08:00  .LONG CHAU 02  3.8  88.4  2188  GT5 – P/S  Hưng C  MINH HANG
 20  22:30  GAS EVOLUZIONE  4.2  95  3504  Eu ĐV 1 – BG  INDO  POB