Ban Chấp hành Công đoàn  Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Ban Chấp hành Công đoàn  Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Vào hồi 09 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn  Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tới dự hội nghị có:

* Đại diện Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc:

– Đồng chí Nguyễn Trọng Vinh –Chủ tịch Công đoàn

*Đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

– Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Triệu tập viên.

Thư ký: Đồng chí Dương Thị  Huệ

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Quang Huy chủ trì hội nghị phổ biến nội dung, tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện bầu các chức danh Chủ tịch công đoàn, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, hội nghị thống nhất bầu các chức danh:

  1. Bầu Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Kết quả: Đồng chí Nguyễn Quang Huy giữ chức Chủ tịch Công đoàn  Công ty TNHH Mtv Hoa tiêu hàng hải khu vực II, khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  1. Bầu UBKT Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Kết quả: Các đồng chí sau đây đã trúng cử vào UBKT.

  1. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang
  3. Đồng chí Nguyễn Xuân Trung
  4. Bầu Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Kết quả: Đồng chí Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ nhiệm UBKT Công đoàn  Công ty TNHH Mtv Hoa tiêu hàng hải khu vực II, khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Vinh tin tưởng rằng các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn mới và các đồng chí được bầu các chức danh: Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm UBKT sẽ tiếp tục hoạt động có hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Công đoàn Công ty đồng thời đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bầu phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Trọng Vinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc và Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với các đồng chí được bầu các chức danh tại Hội nghị