Các tổ chức cung ứng dịch vụ tàu lai

Cảng Hải Phòng

Số 4 - Hoàng Diệu - Hồng Bàng - Hải Phòng


0225 3550 873


0225 3747 123


Dã tượng, HC34, HC36, HC43, HC44, HC45, HC46, HC47

Công ty cổ phần hàng hải Việt Nam

Số 282 - Đà Nẵng - Ngô Quyền - Hải Phòng


0225 3751 054


0225 3751 556


Transvina, Marina 18

CTy Đóng Tàu Phà Rừng

Thị trấn Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng


0225 3875 066 - 0225 3875 128


0225 3875 067


Phà Rừng 1, Phà Rừng 2, Phà Rừng 3

CTy Đóng Tàu Bạch Đằng

Số 3 - Phan Đình Phùng - Hồng Bàng - Hải Phòng


0225 3842 771


0225 3842 282


Bạch Đằng 1, Bạch Đằng 2

Chi nhánh FALCON Hải Phòng

Số 88 - Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng


0225 3823 731


0225 3745 848


Vũng Áng

CTy TNHH Đại Sơn

VPGD: Số 18 Lý Tự Trọng - Hải Phòng


Điện thoại: 0225 3823 731


Fax: 0225 3745 848


Tàu lại: Vũng Áng

CTy cổ phần tiếp vận quốc tế Song Nguyễn

Địa chỉ: Lô 22, khu Duyên Hải, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng


Điện thoại: 0225 3...


Fax: 0225 3...


Tàu lại: ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC TÀU LAI PHỤC VỤ TẠI CẢNG HẢI PHÒNG

  STT TÊN TÀU DÀI (M) RỘNG (M) MỚN (M) CÔNG SUẤT (CV) ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
1 Dã Tượng 32,40 9,30 4,10 1.600 x 2=3.200 Cảng Hải Phòng
2 HC34 26,50 7,40 2,50 548×2=1.096 Cảng Hải Phòng
3 HC36 28,60 7,50 3,10 1980 Cảng Hải Phòng
4 HC43 23,00 7,00 2,40 650×2=1.300 Cảng Hải Phòng
5 HC44 23,00 7,00 2,40 650 x 2=1.300 Cảng Hải Phòng
6 HC45 23,00 7,00 2,40 650 x 2=1.300 Cảng Hải Phòng
7 HC54 800 Cảng Hải Phòng
8 HC46 22,92 6,08 2,20 510 Cảng Hải Phòng
9 HC47 22,92 6,08 2,20 510 Cảng Hải Phòng
10 HC 02 21,2 6,1 1.500 Cảng Hải Phòng
11 HC 01 800 Cảng Hải Phòng
12 Hải Âu 17 25,50 6,80 3,60 1.280 Hải Âu
13 Hải Âu 19 1200 Hải Âu
14 Hải Âu 18 25,50 6,80 2,50 800 Hải Âu
15 Phà Rừng 1 23,00 7,00 2,60 550×2=1.100 Đóng tàu Phà Rừng
16 Phà Rừng 2 16,20 3,80 2,60 150 Đóng tàu Phà Rừng
17 Phà Rừng 3 17,00 5,80 1,50 185 x 2=370 Đóng tàu Phà Rừng
18 Bạch Đằng 1 23,00 7,00 2,60 540 Đóng tàu Bạch Đằng
19 Bạch Đằng 2 23,00 7,00 2,60 540 Đóng tàu Bạch Đằng
20 Hải Long 689 27,5 8,1 2,6 1200 Công ty TNHH Đại Sơn
21 Hải Long 688 26,50 7,1 2,60 408  x 2=816 Công ty TNHH Đại Sơn
22 Bạch Đằng 02 1000 Công ty TNHH Đại Sơn
23  Long 686 1000 Vosa
24 Sao Việt 01 23.75 6,00 1,8 975 Cty TNHHTMXD &VT Sao Việt
25 Sao Việt 06 1.000 Cty TNHHTMXD &VT Sao Việt
26 Sao Việt 08 500 Cty TNHHTMXD &VT Sao Việt
27 Silco Star 1.800 Công ty CP Song Nguyễn
28 Silco Sky 1.200 Công ty CP Song Nguyễn
29 Lê Quốc 1.000 Lê Quốc
30 Đoạn Xá 01 27 7,6 2,8 1.200 Cảng Đoạn Xá
31 Falcon 07 1.200 Falcon
32 Đại Dương 02 1.200 Falcon
33 Đình Vũ 06 1.500 Cty Cổ phần phát triển ĐV
34 Đình Vũ 09 2.000 Cty Cổ phần phát triển ĐV
35 Tuần Châu 2.000 Cty Cổ phần phát triển ĐV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC TÀU LAI PHỤC VỤ TẠI CẢNG HẢI PHÒNG

(Trích Nội quy Cảng biển Hải Phòng)

STT

Chiều dài tàu

LOA ( m)

Số lượng

tàu lai

Công suất tối thiểu

(HP)

Chú ý

1

80 ≤ LOA < 90

01

500

2

90 ≤ LOA < 110

01

01

500

800

Hoặc 02 tàu lai có tổng công suất 1.300 HP.

3

110 ≤ LOA < 130

01

01

800

1.000

Hoặc 02 tàu lai có tổng công suất 1.800 HP.

4

130 ≤ LOA < 150

01

01

1.000

1.200

Hoặc 02 tàu lai có tổng công suất 2.200 HP.

5

150 ≤ LOA < 170

01

01

1.000

3.000

Hoặc 03 tàu lai có tổng công suất 4.000 HP.

6

170 ≤ LOA

01

01

01

1.000

1.000

3.000

Hoặc 03 tàu lai có tổng công suất 5.000 HP.

7

140 ≤ LOA

Kéo dọc cầu cảng > 140 m: 01 tàu lai 800 HP.

8

Căn cứ điều kiện thực tế Giám đốc Cảng vụ quyết định số lượng và công suất tàu lai trong các trường hợp sau: Tàu chở chất nổ, xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất độc hại; tàu khách; tàu thuyền có chiều dài , tổng trọng tải vượt quá giới hạn cho phép cầu cảng, bến phao đã được công bố; các trường hợp cần thiết khác nhằm bảo đảm an toàn.

9

Trong điều kiện khí tượng thuỷ văn bình thường, tàu không bị hạn chế về mớn nước và chiều cao mạn đặc biệt, những tàu phải sử dụng từ 02 tàu lai trở lên có công suất khác nhau thì được miễn giảm 01 tàu lai có công suất nhỏ nhất với điều kiện tàu đó có thiết bị hỗ trợ điều động chuyên dụng.

10

LOA<80m: Khi điều động cập hoặc rời cầu cảng, quay trở, di chuyển vị trí nếu cần thiết đẻ bảo đảm an toàn cũng có thể yêu cầu tàu lai hỗ trợ.