Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 17 tháng 11 Năm 2017 Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2022 Với sự có mặt tham gia của 102 đại biểu trên tổng số 159 đại biểu chính thức được triệu tập.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó chủ tịch công đoàn Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc và đồng chí Bùi Đức Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tham dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành do BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 chuẩn bị và trình bày tại Đại hội.

Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu đại diện BCH Công đoàn Tổng công ty và các ý kiến của các đại biểu bổ sung vào Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Đại hội thống nhất nghị quyết như sau:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành do BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 vừa trình bày trước Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới:

– 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có trên 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Có trên 70%  tổ công đoàn bộ phận đạt Tổ công đoàn vững mạnh; Công đoàn Công ty đạt Công đoàn vững mạnh trở lên;

– 100% NLĐ đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam được kết nạp vào tổ chức Công đoàn;

– 100% nữ đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hàng năm phấn đấu trên 70% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở trở lên;

– 100% đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Công ty và công đoàn phát động.

3. Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và 11 đồng chí vào đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

5. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, sản xuất, đời sống và cùng góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó chủ tịch công đoàn Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty và đồng chí Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty tặng hoa
các đồng chí Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022