Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch số 209/KH-CĐ ngày 24/8/2022 của BTV Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 03/KH-CĐ ngày 17/01/2023 của BCH Công đoàn Công ty về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Vào hồi 07 giờ 30 ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại tầng 4 trụ sở Công ty, Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2023-2028.

Tới dự Đại hội có:

* Đại diện Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc:

– Đồng chí Phạm Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn

cùng các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.

ại diện Đảng ủy, lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

– Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

– Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó giám đốc.

– Đồng chí Trần Minh Tuấn – Phó giám đốc.

ại diện Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

– Đồng chí Bùi Tiến Tuấn – Chủ tịch công đoàn.

– Đồng chí Trần Thị Hải Như – Phó chủ tịch công đoàn.

cùng 152 đồng chí đoàn viên công đoàn công ty tham dự đại hội.

Đồng chí Bùi Tiến Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội Đồng chí Phạm Xuân Hiệp  đánh giá cao những nỗ lực và kết quả thực tế đạt được của Công đoàn công ty trong nhiệm kỳ qua đồng thời tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tiếp theo các đồng chí trong Ban Chấp hành mới sẽ tiếp tục hoạt động có hiệu quả để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Công đoàn Công ty trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Bùi Tiến Tuấn phát biểu tiếp thu những ý kiến của Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty và Lãnh đạo Đảng ủy đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, sản xuất, đời sống.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc.

 Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Bùi Tiến Tuấn – Chủ tịch công đoàn Công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Phạm Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Phạm Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc và Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng hoa chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Phạm Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc và Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và công tác công đoàn năm 2022.