Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức cuộc thi sát hạch lý thuyết nâng hạng hoa tiêu hàng hải đợt I năm 2023

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức cuộc thi sát hạch lý thuyết nâng hạng hoa tiêu hàng hải đợt I năm 2023

Ngày 09/8/2023 tại Hội trường tầng 4, Công ty TNHH  MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức cuộc thi sát hạch lý thuyết nâng hạng hoa tiêu hàng hải đợt I năm 2023 cho các hoa tiêu hàng hải.

Đến dự và chỉ đạo về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có:

–  Ông Nguyễn Phúc Chính – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải.

Và các ông, bà trong Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải Tổng công ty BĐATHH miền Bắc.

Về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II có:

– Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải.

Và các ông, bà trong Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải Công ty.

Kỳ thi sát hạch lý thuyết nâng hạng hoa tiêu hàng hải nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Hoa tiêu hàng hải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tiến Dũng đã ghi nhận sự cố gắng trong công tác chuẩn bị của Ban tổ chức đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban Giám khảo làm việc nghiêm túc, chất lượng; đánh giá, chấm điểm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thực chất trình độ, năng lực của các hoa tiêu hàng hải; các thí sinh dự thi chấp hành nghiêm quy chế, tập trung hoàn thành tốt nội dung tham gia thi.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ thi sát hạch, ông Nguyễn Phúc Chính ghi nhận và biểu dương các hoa tiêu hàng hải đã luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ góp phần vào kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty nói riêng và Tổng công ty BĐATHH miền Bắc nói chung đồng thời yêu cầu Ban Giám khảo làm việc nghiêm túc, công tâm và khách quan để đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của các hoa tiêu hàng hải tham dự kỳ thi sát hạch nâng hạng.

Cuộc thi diễn ra đảm bảo sự nghiêm túc đúng quy định theo Quy chế đã đề ra.

Một số hình ảnh trong cuộc thi sát hạch lý thuyết nâng hạng hoa tiêu hàng hải:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện, đào tạo phát biểu khai mạc kỳ thi

Ông Nguyễn Phúc Chính – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải Tổng công ty BĐATHH miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại kỳ thi

Các hoa tiêu hàng hải thi nâng hạng đợt I năm 2023 đang trình bày bài thi

Lãnh đạo Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc và Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm với các Hoa tiêu hàng hải thi nâng hạng đợt I năm 2023