Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đưa Trạm hoa tiêu Cát Hải vào hoạt động

Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đưa Trạm hoa tiêu Cát Hải vào hoạt động

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải dẫn dắt tàu biển vào, ra và di chuyển trong vùng nước cảng biển Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Sự ra đời của dự án xây dựng cảng biển Lạch Huyện – cảng Hải Phòng, cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc nằm trong nhóm cảng 1A trong quy hoạch cảng biển đã được Chính phủ phê duyệt là cơ hội phát triển kinh tế cho huyện đảo Cát Hải và thành phố Hải Phòng.

Với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia và để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại khu vực Bến Gót, Ninh Tiếp và Lạch Huyện góp phần cho sự phát triển kinh tế của Cát Hải và thành phố Hải Phòng. Công ty đã lập kế hoạch triển khai Trạm hoa tiêu Cát Hải trình Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Ngày 21/8/2013, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có công văn số 1103/TCTBĐATHHMB-TCCBLĐ cho phép Công ty triển khai hoạt động Trạm hoa tiêu Cát Hải nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các chủ tàu, đại lý, chủ cảng về chất lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất và con người, ngày 04/11/2013, Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II có Thông báo số 480/CTHTHHKVII   đưa Trạm hoa tiêu Cát Hải vào hoạt động kể từ ngày 04/11/2013 tại địa chỉ: Cụm 1, khu dân cư Đô Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại/Fax: 0313.696.886;                              

Email: tramhoatieucathai@gmail.com

Ngày 08/11/2013, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Trạm hoa tiêu Cát Hải. Tới dự Lễ khai trương có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải, Công an Thị trấn Cát Hải, Đồn biên phòng 50 Cát Hải, Cảng vụ Hải Phòng, Đại diện cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải, Trạm Biên phòng Bến Gót cùng Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng ban đơn vị trong Công ty.

 

Trạm hoa tiêu Cát Hải – Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II