Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II tham gia hoạt động của Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam năm 2021

Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II tham gia hoạt động của Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam năm 2021

Triển khai Quyết định số 38/QĐ-QXHTT ngày 29/1/2021  của Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về việc hỗ trợ CNVCLĐ ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn năm 2021.

Với truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tích cực tham gia hoạt động Từ thiện – xã hội trong những năm qua. Ngày 03/3/2021 tại Trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức buổi trao số tiền hỗ trợ là 15.000.000 đ được trích từ Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam cho ông Trần Anh Dũng và Nguyễn Văn Long là hoa tiêu hàng hải và ông Trần Mạnh Dũng là thuyền viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đây là niềm động viên tinh thần cho người lao động tại Công ty vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

Một số hình ảnh tại Buổi trao số tiền hỗ trợ: