Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6

Ngày Môi trường Thế giới  là một sự kiện quốc tế được tổ chức hàng năm nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp thế giới nhận thức được tầm quan trọng của môi trường, qua đó góp phần tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường.

Ngày 01/6/2015 Giám đốc Công ty đã ban hành Thông báo số 243/CTHTHHKV II về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.

Thực hiện yêu cầu của Giám đốc, các tổ chức, cá nhân trong Công ty đã thực hiện một số hoạt động sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ mội trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên, nhiên liệu trong sản xuất tới các phương tiện thủy bộ đưa đón hoa tiêu. Khuyến khích, vận động viên chức, người lao động trong Công ty hạn chế sử dụng các nguồn nguyên, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính và treo băng rôn với nội dung “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất vững bền” tại Trụ sở Công ty.

2. Toàn thể viên chức, người lao động trong Công ty đã tiến hành vệ sinh nơi làm việc của mình, thu gom rác thải, sử dụng tiết kiệm nhiên vật liệu, các hoa tiêu hàng hải dẫn tàu an toàn góp phần bảo vệ môi trường biển.

3. Ngày 05/6/2015, Chi Đoàn thanh niên Công ty  đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, khơi thông hệ thống thoát nước, chăm sóc và trồng cây xanh,  sửa sang lau dọn trụ sở.

Một số hình ảnh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới:

Chi Đoàn thanh niên tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc và trồng cây xanh,  sửa sang lau dọn trụ sở.