Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho toàn thể CBNLĐ trong Công ty.

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 áp dụng vào công tác quản lý chất lượng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Tới dự hội nghị có ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc cùng các ông, bà là Phó Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Ông Mai Xuân Thắng đã công bố và trao Quyết định số 476/CTHTHHKVII ngày 29/10/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho ông Bùi Đức Hiệp là Phó giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo kiêm đại diện lãnh đạo về mặt chất lượng (Quality Management Representative – QMR), đồng thời phát biểu ý kiến chỉ đạo Ban trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

             Chuyên gia tư vấn đào tạo nhận thức về ISO cho toàn thể CBNLĐ trong Công ty

Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch kiêm Giám đốc trao Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng
hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho ông Bùi Đức Hiệp – Trưởng ban