Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đặt ky tàu hoa tiêu vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế ST-279-02

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đặt ky tàu hoa tiêu vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế ST-279-02

Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 14/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải  miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 20/QĐ-CTHTHHKVII ngày 07/01/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022.

Ngày 16/11/2021, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II ban hành Quyết định số 608/QĐ-CTHTHHKV II phê duyệt chủ trương và quy mô đầu tư dự án đóng mới 01 tàu hoa tiêu, Ban giám đốc cùng các phòng ban, đơn vị trong Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tập trung, khẩn trương tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị dự án theo đúng quy định.

Ngày 20/5/2022, tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải (xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã phát lệnh đặt ky chiếc tàu hoa tiêu vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế ST-279-02.

Tham dự buổi lễ đặt ky tàu hoa tiêu vỏ hợp kim nhôm có:

* Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải  miền Bắc:

– Ông Phạm Văn Huyên – Thành viên Hội đồng thành viên.

– Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc.

Cùng lãnh đạo các phòng KTCĐ, KTKH.

* Đại diện Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II – Chủ đầu tư:

– Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

– Các ông, bà là Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng các phòng ban, đơn vị.

* Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải:

– Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc

* Đại diện tư vấn giám sát: Công ty TNHH Sunrsie Pacific

– Ông Ngô Hồng Quân – Giám đốc

* Đại diện Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

* Đại diện Chi cục đăng kiểm 10.

Tại buổi lễ Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc đã phát biểu ghi nhận cố gắng của các nhà thầu trong công tác chuẩn bị dự án để Lễ đặt ky đóng mới tàu hoa tiêu được tổ chức theo đúng kế hoạch đồng thời đề nghị phía nhà thầu thi công khẩn trương huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ, mỹ thuật như đã cam kết và phát lệnh đặt ky tàu vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế ST-279-02 .

Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải phát biểu hứa hẹn sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Chi cục đăng kiểm 10 và các đơn vị tư vấn để triển khai và thực hiện đóng tàu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và bàn giao đưa tàu vào hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Ông Ngô Hồng Quân – Giám đốc Công ty TNHH Sunrsie Pacific phát biểu cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đã cam kết với Chủ đầu tư trong hợp đồng tư vấn giám sát.

Đại diện các đơn vị tham dự buổi lễ tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện đơn vị thi công tiến hành đặt ky tàu hoa tiêu vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế ST-279-02.

Một số hình ảnh tại Buổi lễ:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc phát biểu tại buổi lễ đặt ky tàu hoa tiêu vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế ST-279-02

 

Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải phát biểu tại buổi lễ

Ông Ngô Hồng Quân – Giám đốc Công ty TNHH Sunrsie Pacific phát biểu tại buổi lễ

 

Đại diện các đơn vị tham dự buổi lễ tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm

Đại diện đơn vị thi công tiến hành đặt ky tàu hoa tiêu vỏ hợp kim nhôm ký hiệu thiết kế ST-279-02