Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức dẫn tàu WAN HAI A07 cập cảng Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT) an toàn

Tàu WANHAI A07 tại Trạm Hoa tiêu

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức dẫn tàu WAN HAI A07 cập cảng Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT) an toàn

Ngày 19/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 8602/BGTVT-ATGT về việc thử nghiệm tiếp nhận tàu container trọng tải đến 145.000 DWT giảm tải vào, rời Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng (HICT).

Để thực hiện nhiệm vụ này, Công ty đã cử các hoa tiêu hàng hải ngoại hạng có kinh nghiệm tham khóa Đào tạo mô phỏng theo thời gian thực điều động tàu 14.000 TEU/155.000 DWT/366m trên luồng Lạch Huyện vào, rời cảng HICT và Quản lý nguồn lực buồng lái tại Công ty TNHH Đào tạo và Nguồn nhân lực hàng hải.

Ngày 31/10/2022 Hoa tiêu Nguyễn Việt Dũng và Hoa tiêu Nguyễn Văn Trung đã dẫn tàu WAN HAI A07 có trọng tải 144.571 DWT, chiều dài lớn nhất là 335 mét, mớn nước là 10,1 mét cập Cảng HICT an toàn.

Đây là con tàu cập cảng HICT có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay do Công ty cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải cập cảng an toàn. Điều đó khẳng định vị thế của Công ty tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Với sự chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực đặc biệt là lực lượng hoa tiêu hàng hải ngoại hạng đã được đào tạo nâng cao và có đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ Công ty sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của chủ tàu, đại lý sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải kịp thời, hiệu quả, an toàn.

Một số hình ảnh về con tàu WAN HAI A07 được dẫn:

Tàu WAN HAI A07 tại Trạm hoa tiêu

Tàu WAN HAI A07 đang cập cảng HICT