Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 3347/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 25/12/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021;

Ngày 07/1/2021, Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II ban hành Thông báo liên tịch số 15/TBLT-GĐ-BCHCĐ về việc tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2021;

Ngày 07/1/2021, Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) có Hướng dẫn số 16/CTHTHHKVII-BCĐ về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hướng dẫn số 17/CTHTHHKVII-BCĐ về việc dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Vào các ngày 19 đến 20 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty, 03 đơn vị là: Khối văn phòng – Trạm; Phòng Quản lý phương tiện và Phòng Hoa tiêu hàng hải đã lần lượt tiến hành Hội nghị NLĐ cấp cơ sở theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo.

Vào hồi 14 giờ ngày 24/3/2021 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức  Hội nghị NLĐ Công ty năm 2021.

Tới dự Hội nghị có:

*Đại diện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:
Ông: Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông: Nguyễn Công Coóng – Thành viên Hội đồng thành viên

Ông: Lương Quốc Việt – Kiểm soát viên

Ông: Lê Mạnh Toàn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Ông: Dương Ngọc Đức – Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn

Cùng toàn thể Người quản lý, người lao động trong Công ty

Hội nghị đã nghe ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ông Bùi Tiến Tuấn – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty năm 2021.

Tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Súy đã phát biểu đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại năm 2020 cũng như những cơ hội, thách thức trong năm 2021.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch công ty phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo Tổng công ty và hứa trong năm 2021 sẽ cùng tập thể người lao động công ty đoàn kết, nỗ lực hết mình góp phần vào thành công chung của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động trong Công ty tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

Ông Bùi Tiến Tuấn – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty năm 2021

 

Ông Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCTBĐATHHMB phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch công ty phát biểu tại Hội nghị