Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 3691/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 20/12/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022;

Ngày 08/2/2022, Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II ban hành Thông báo liên tịch số 88/TBLT-GĐ-BCHCĐ về việc tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022;

Vào các ngày 14 đến 18 tháng 02 năm 2022, tại Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty, 03 đơn vị là: Khối văn phòng – Trạm; Phòng Quản lý phương tiện và Phòng Hoa tiêu hàng hải đã lần lượt tiến hành Hội nghị NLĐ cấp cơ sở theo đúng hướng dẫn.

Vào hồi 08 giờ ngày 30/3/2022 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức  Hội nghị NLĐ Công ty năm 2022.

Tới dự Hội nghị có:

* Đại diện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:
Ông: Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông: Mai Xuân Thắng – Phó Chủ tịch Hiệp hội hoa tiêu, Phó Tổng Giám đốc

Ông: Phạm Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn

Và các ông, bà đại diện Đảng ủy, Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Đoàn thanh niên và các phòng ban, đơn vị trong Tổng Công ty.

* Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty.

Ông Bùi Tiến Tuấn – Chủ tịch Công đoàn.

Cùng các ông bà trong Ban giám đốc, kiểm soát viên và người lao động trong Công ty.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hồng Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ông Bùi Tiến Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm 2021 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm 2022; Báo cáo chi tiêu quỹ phúc lợi năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Súy đã phát biểu đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại năm 2021 cũng như những cơ hội, thách thức trong năm 2022.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch công ty phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo Tổng công ty và hứa trong năm 2022 sẽ cùng tập thể người lao động công ty đoàn kết, nỗ lực hết mình góp phần vào thành công chung của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động trong Công ty tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

 

Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ông Bùi Tiến Tuấn – Chủ tịch Công đoàn thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm 2021 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm 2022

 

Ông Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCTBĐATHHMB phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch công ty phát biểu tại Hội nghị