Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp học Tiếng anh cho Hoa tiêu hàng hải năm 2017

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp học Tiếng anh cho Hoa tiêu hàng hải năm 2017

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp học Tiếng anh cho Hoa tiêu hàng hải năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 124/CTHTHHKVII ngày 27/3/2017 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II về kế hoạch đào tạo tiếng anh cho Hoa tiêu hàng hải năm 2017.

Ngày 21/4/2017, tại Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, số 4, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai giảng lớp học Tiếng anh cho Hoa tiêu hàng hải năm 2017 do Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức.

Đại biểu mời có

– Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

– Ông Trần Vỹ Minh – Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

– Ông Vũ Đức Lập – Phó giáo sư, Tiến sỹ –  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng

– Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng.

Ông Tạ Bá Khải – Giảng viên Trường Cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II có:

– Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty

– Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc công ty

– Các Phó giám đốc và Trưởng phó các phòng ban đơn vị

Cùng toàn thể Hoa tiêu hàng hải đang làm việc tại Công ty

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của Ban tổ chức lớp học.

Ông Bùi Đức Hiệp thay mặt Ban lãnh đạo Công ty phát biểu khai mạc lớp học, khóa học dự kiến kéo dài trong thời gian là 03 tháng và sẽ tổ chức thi cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học để đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 12/10/2016 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017. Công ty đã thành lập Ban tổ chức lớp học do một Phó giám đốc làm trưởng ban và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho lớp học.

Ông Mai Xuân Thắng thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu về kế hoạch đào tạo năm 2017 của Tổng công ty BĐATHHMB theo Quyết định số 113/QĐ-HĐTV-TCTBĐATHHMB ngày 03/3/2017 của Hội đồng thành viên trong đó có việc nâng cao trình độ tiếng anh chuyên môn cho Hoa tiêu hàng hải để đáp ứng công việc được giao, và đáp ứng yêu cầu của Thông tư 27/2016/TT-BGTVT.

Là đơn vị được Công ty tin tưởng ký kết Hợp đồng đào tạo, ông  Vũ Đức Lập thay mặt nhà trường báo cáo về các chương trình đào tạo chuyên môn cho các chức danh làm việc trên tàu biển của Trường cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng đã gắn lý thuyết và thực tiễn giúp cho người học có thể đảm nhận công việc ngay sau khi hoàn thành chương trình học và tin tưởng với giáo trình bám sát thực tế và các giảng viên giỏi, nhà trường sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng anh chuyên ngành cho Hoa tiêu hàng hải tốt nhất cho Công ty.

Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải thay mặt các Hoa tiêu hàng hải tham gia khóa học hứa với Ban lãnh đạo Công ty cố gắng bố trí công việc cho Hoa tiêu hàng hải có thể tham gia lớp học được đầy đủ và đạt kết quả học tập cao nhất.

Một số hình ảnh tại Buổi lễ khai giảng lớp học Tiếng anh cho Hoa tiêu hàng hải năm 2017:

Ông Bùi Đức Hiệp thay mặt Ban lãnh đạo Công ty phát biểu khai mạc lớp học

Ông Mai Xuân Thắng thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu về kế hoạch đào tạo năm 2017 của Tổng công ty BĐATHHMB

Ông  Vũ Đức Lập phát biểu về các chương trình đào tạo của Trường cao đẳng nghề bách nghệ Hải Phòng

Ông Trần Minh Tuấn phát biểu tại Buổi lễ khai giảng