Đảng ủy Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II lãnh đạo, chỉ đạo 03 Chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phương tiện và Chi bộ Hoa tiêu

Đảng ủy Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II lãnh đạo, chỉ đạo 03 Chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phương tiện và Chi bộ Hoa tiêu

Từ ngày 08/09/2022 đến ngày 09/09/2022 tại Trụ sở Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II – Số 4 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Đảng ủy Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã lãnh đạo, chỉ đạo 03 Chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phương tiện và Chi bộ Hoa tiêu tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được Đảng viên chi bộ thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn về những vấn đề đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại… để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, tìm ra phương hướng khắc phục và đề xuất những chỉ tiêu phấn đấu cho các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 đồng thời ra Nghị quyết để hoạt động của 03 Chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

Đại hội cũng đã bầu 03 Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ thực hiện Nghị quyết của Đại hội như sau:

* Chi uỷ Văn Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Trần Thị Hải Như giữ chức vụ Bí thư Chi bộ
  2. Đồng chí Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ
  3. Đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức Chi uỷ viên

* Chi uỷ Phương tiện nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân giữ chức vụ Bí thư Chi bộ
  2. Đồng chí Trần Đình Vinh giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ
  3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang giữ chức Chi uỷ viên

* Chi uỷ Hoa tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Hữu Tình giữ chức vụ Bí thư Chi bộ
  2. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ
  3. Đồng chí Nguyễn Xuân Trung giữ chức Chi uỷ viên

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Chi uỷ Văn Phòng, Chi ủy Phương tiện,Chi ủy Hoa tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2025