Đảng ủy Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Đảng ủy Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Công văn số 907-CV/ĐU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải  miền Bắc về việc sơ kết Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020.

Sáng ngày 20/7/2020, Đảng ủy Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Công ty.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Trưởng phòng TCCB-LĐ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải  miền Bắc.

Về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II có đồng chí Bùi Đức Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chi ủy viên 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hiệp thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác  Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Công ty và các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến với Báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải phát biểu bổ sung một số nội dung mà trong Báo cáo sơ kết công tác  Đảng của đơn vị còn thiếu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty trong 06 tháng đầu năm 2020. Trong những tháng cuối năm 2020 đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Bùi Đức Hiệp phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty và cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng Lãnh đạo Tổng Công ty đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc phát biểu tại Hộ nghị

 

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc phát biểu chỉ đạo Hội nghị