Các trạm hoa tiêu

Trạm hoa tiêu Đồ Sơn

Địa chỉ: Lô 9 Thung lũng xanh – Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu – Đồ Sơn, TP.Hải Phòng
Điện thoại: (0225)3864291
Emai: TramhoatieuDoSon@gmail.com

Trạm hoa tiêu Cát Hải

Địa chỉ: Cụm 2, tổ dân phố Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại/Fax: (0225)3 696 886
Email: tramhoatieucathai@gmail.com