Phương tiện đưa đón hoa tiêu

Ô tô

TOYOTA HIACE BKS: 15B – 045.50

TOYOTA HIACE BKS: 15B – 045.31

TOYOTA INNOVA BKS: 15A – 062.00

TOYOTA INNOVA BKS: 15A – 529.52

TOYOTA INNOVA BKS: 15A – 140.34

TOYOTA INNOVA 2.0E BKS: 15A – 278.23

TOYOTA INNOVA 2.0E BKS: 15A – 716.74

TOYOTA INNOVA 2.0E BKS: 15A – 424.60

TOYOTA FORTUNER 2.7V 4x4 AT BKS: 15A – 291.66

TOYOTA INNOVA BKS: 15K – 037.69

TOYOTA INNOVA BKS: 15K – 037.29

Cano

P6: B x L=2,4m x 8,0m Ne=220CV, V=23 Hl/h

P12: LxBxHxT=5,50mx1,8mx0,82mx0,32

PB10: BxLxH=3,35mx10,5mx1,56m Ne=246CV, V=20 Hl/h

P8:LxBxDxd=8,496mx2,330mx1,300mx0,550m Ne=225CV

Tàu hoa tiêu

Hồng Long 1: BxLxH=4,6mx17mx2,42m Ne=320CVx2

Hồng Long 2: BxLxH=4,6mx17mx2,42m Ne=320CVx2

Rạng Đông 1: BxLxH=4,6mx17mx2,42m Ne=350CVx2

Hồng Long 9: BxLxH=4,15mx17,9mx3,2m Ne= 405CVx2

Hồng Long 10: BxLxH=4,15mx17,9mx3,2m Ne= 405CVx2