Hỗ trợ

Danh Sách Các Cảng

Thông tin về 29 cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bao gồm Tên cảng, Đơn vị khai tác, Địa chỉ, Bản đồ,

Chi Tiết
Danh sách cảng biển

Danh Mục Khách Hàng

Danh sách các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng Hải Khu Vực II

Chi Tiết
Danh mục khách hàng

Các Tổ Chức Cung Ứng DỊch Vụ Tàu Lai

Thông tin về các Công ty, tổ chức cung ứng dịch vụ tàu lai và Thông số tàu lai.

Chi Tiết
Các tổ chức đơn vị cung úng dịch vụ tàu lai

Bộ Luật Hàng Hải 2015 (Trích Dẫn)

Trích dẫn Bộ luật hàng hải Việt Nam 95/2015/QH13 ngày 23/11/2015 ( có hiệu lực từ 01/7/2017) về các vấn đề liên quan tới hoạt động hoa tiêu và an toàn hàng hải.

Chi Tiết
Bộ luật hàng hải trích dẫn 2015

Báo Hiệu Hàng Hải Dẫn Luồng

Đặc tính nhận biết của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về báo hiệu hàng hải, số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005.

Chi Tiết
Báo hiệu hàng hải, dẫn luồng

Vị Trí Đón Trả Hoa Tiêu & Bảng Thủy Triều

Chi tiết về vị trí đón và trả hoa tiêu.
Bảng thông tin về thủy triều năm 2018.

Chi Tiết
Vị Trí Đón Trả Hoa Tiêu & Bảng Thủy Triều

Thông số các cảng, bến nổi, vũng quay tàu khu vực cảng biển Hải Phòng

Thông tin chi tiết các cảng biển thuộc khu vực Hải Phòng. Thông số các cảng, bến nổi và vũng quay tàu.

Chi Tiết
Thông số các cảng, bến nổi, vũng quay tàu khu vực cảng biển Hải Phòng

Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan

Các Nghị định, văn bản, công văn,… liên quan đến dịch vụ hoa tiêu và an toàn hàng hải.

Chi Tiết
Văn bản pháp luật liên quan

write my paper