Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Tới dự Hội nghị:

– Về phía Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc:

+ Đồng chí Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc

+ Đồng chí Bùi Thế Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Hội đồng thành viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động

– Về phía Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

+ Đồng chí Mai Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc

+ Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc

cùng các đồng chí là Đảng ủy viên; đại diện BCH Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên, Kiểm soát viên, Phó giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị.

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải thừa ủy quyền của Hội đồng thành viên Tổng Công ty công bố các quyết định của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

+ Quyết định số 805/QĐ-TCTBĐATHH MB ngày 01/10/2015 quyết định đồng chí Mai Xuân Thắng thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

+ Quyết định số 819/QĐ-TCTBĐATHH MB ngày 01/10/2015 bổ nhiệm đồng chí Bùi Đức Hiệp giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

2. Đồng chí Lưu Văn Quảng thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trao các quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Đức Hiệp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Tổng công ty giao cho.

3. Đồng chí Bùi Đức Hiệp phát biểu cám ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty cho mình và xác định đây là một nhiệm vụ  rất nặng nề, cần sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của bản thân và sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Công ty và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

4. Đồng chí Mai Xuân Thắng, Chủ tịch nguyên Giám đốc Công ty phát biểu mong muốn Ban lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền bắc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty trong thời gian tới và sẽ cùng đồng chí Bùi Đức Hiệp trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao cho.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải  công bố các quyết định của Hội đồng thành viên Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

Đồng chí Lưu Văn Quảng và đồng chí Bùi Thế Hùng thay mặt Ban lãnh đạo
Tổng công ty BĐATHH miền Bắc trao các quyết định, tặng hoa đồng chí Mai Xuân Thắng và Bùi Đức Hiệp

Đồng chí Bùi Đức Hiệp phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II phát biểu tại Hội nghị