Hội nghị công bố quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Hội nghị công bố quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Hội nghị công bố quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện Quyết định số: 476/CTHTHHKVII ngày 28/10/2014 của Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO

Từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, Ban chỉ đạo ISO cùng đơn vị tư vấn đã hoàn thành các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại Công ty

Được sự chấp thuận của Giám đốc Công ty, ngày 12/8/2015 Ban chỉ đạo ISO tổ chức Hội nghị công bố quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Tới dự hội nghị có:

+ Ông Mai Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

+ Ông Bùi Đức Hiệp – Trưởng ban chỉ đạo ISO, Phó Giám đốc Công ty.

+ Ông Nguyễn Văn Thụ – Phó Giám đốc Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên

+ Bà Bùi Thị Nga – Kế toán trưởng

+ Các ông/bà là Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị, Trạm của Công ty;

1. Hội nghị đã nghe ông Bùi Đức Hiệp – Trưởng ban chỉ đạo ISO công bố Quyết định số 333/QĐ-CTHTHHKV II ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Công ty về việc ban hành và áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

2. Giám đốc, Trưởng ban ISO, Thư ký ISO cùng Trưởng, phó các phòng ban đơn vị cùng ký kết các bộ tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

3. Ông Bùi Đức Hiệp đã phổ biến kế hoạch áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Công ty trong thời gian tới

4. Ông Mai Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã phát biểu ý kiến yêu cầu Ban chỉ đạo ISO cùng các phòng ban, đơn vị  khẩn trương đưa Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào thực hiện đồng thời tăng cường đánh giá nội bộ; kiểm soát tốt hơn nữa việc thực hiện các quy trình ISO của các phòng ban, đơn vị tại Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Bùi Đức Hiệp – Trưởng ban chỉ đạo ISO công bố Quyết định  về việc ban hành và áp dụng các tài liệu
của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Công ty

Giám đốc cùng Trưởng, phó các phòng ban đơn vị cùng ký kết các bộ tài liệu của
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Ông Mai Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty  phát biểu tại Hội nghị