Hội nghị công bố Quyết Định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị công bố Quyết Định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị công bố Quyết Định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II Đảng ủy Tổng Công ty BĐATHHMB tổ chức Hội nghị công bố Quyết Định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2015-2020

* Về phía Đảng ủy Tổng công ty BĐATHHMB ;

Đồng chí Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy  – Tổng giám đốc Tổng Công ty BĐATHHMB;

Đồng chí  Lê Mạnh Toàn – Phó bí thư Đảng ủy Tổng Công ty BĐATHHMB;

Đồng chí  Đỗ Văn Nam – Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty BĐATHHMB;

* Về phía Đảng ủy Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Đồng chí  Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch Công ty

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty

Cùng các đồng chí là Đảng ủy viên; Chi ủy viên; Ban lãnh đạo; Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị; Chủ tịch công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên.

Đồng chí Đỗ Văn Nam công bố Quyết định số 147-QĐ/ĐU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty chuẩn y Bí thư đối với đồng chí Bùi Đức Hiệp và Phó bí thư với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lưu Văn Quảng thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí được nhận nhiệm vụ mới và yêu cầu các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng ủy Tổng công ty và Công ty tin tưởng giao cho.

Đồng chí Bùi Đức Hiệp thay mặt Đảng ủy Công ty  phát biểu cám ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy Tổng công ty đối với Đảng bộ Công ty trong thời gian qua và hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ Công ty phát huy những thành tích  đã đạt được phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng ủy Tổng Công ty giao cho.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đỗ Văn Nam công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty chuẩn y Bí thư, Phó bí thư
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lưu Văn Quảng và đồng chí Lê Mạnh Toàn thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty
trao quyết định, tặng hoa cho 02 đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Đồng chí Lưu Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Đức Hiệp phát biểu tại Hội nghị