Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Tới dự Hội nghị có:

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư đảng ủy – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cùng các ông, bà trong Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ – Phó Giám đốc công bố Quyết Định số 398/QĐ-CTHTHHKVII ngày 11/9/2015 của Chủ tịch Công ty bổ nhiệm đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính  Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

2. Đồng chí Mai Xuân Thắng trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Kiều Thị Thu Hà và giao nhiệm vụ cho đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đồng chí Kiều Thị Thu Hà phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty, đồng thời xác định đây là một nhiệm vụ nặng nề, cần sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành tốt công tác trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ công bố Quyết Định bổ nhiệm đồng chí Kiều Thị Thu Hà giữ chức
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Đồng chí Mai Xuân Thắng trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Kiều Thị Thu Hà

Đồng chí Kiều Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị