Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Ngày 29  tháng 11  năm 2019, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Tới dự Hội nghị có:

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng  – Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Công ty

cùng các đồng chí là Phó giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Đồng chí  Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty công bố Quyết Định số 666/QĐ-CTHTHHKVII ngày 25/11/2019 của Chủ tịch Công ty bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Tuấn giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Đồng chí  Nguyễn Tiến Dũng  – Chủ tịch Công ty trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Minh Tuấn đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Minh Tuấn phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm khi được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty và hứa cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cùng tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Minh Tuấn

Đồng chí Trần Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

 

Các đồng chí Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Trần Minh Tuấn