Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Tới dự Hội nghị có:

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng  – Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Công ty

cùng các đồng chí là Phó giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Đồng chí  Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty công bố Quyết Định số 105/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/3/2018 của Chủ tịch Công ty bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Hải giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II kể từ ngày 01/4/2018 thay cho đồng chí Nguyễn Văn Thụ – Phó giám đốc được nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí  Nguyễn Tiến Dũng  – Chủ tịch Công ty trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Hải đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải  phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí  Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty công bố Quyết Định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Hải
giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Đồng chí  Nguyễn Tiến Dũng  – Chủ tịch Công ty trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Hải

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải  phát biểu tại Hội nghị