Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc và Phụ trách phòng Hoa tiêu hàng hải

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc và Phụ trách phòng Hoa tiêu hàng hải

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc và Phụ trách phòng Hoa tiêu hàng hải

Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Phó giám đốc và Phụ trách phòng Hoa tiêu hàng hải thuộc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Tới dự Hội nghị có:

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Công ty

Ông Bùi Đức Hiệp – Phó Bí thư đảng ủy – Giám đốc Công ty

cùng các ông, bà trong Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Ông  Bùi Đức Hiệp – Giám đốc công bố Quyết Định số 299/QĐ-CTHTHHKVII ngày 25/7/2016 của Chủ tịch Công ty bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Châu giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II và Quyết Định số 300/QĐ-CTHTHHKVII ngày 25/7/2016 của Giám đốc Công ty bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Tuấn giữ chức Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Hoa tiêu hàng hải.

Ông  Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Công ty trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Châu  và đồng chí Trần Minh Tuấn đồng thời giao nhiệm vụ cho hai đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu và đồng chí Trần Minh Tuấn  phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông  Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty  công bố các Quyết Định về công tác tổ chức cán bộ

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Công ty trao Quyết định và chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Minh Châu

Ông  Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty trao Quyết định và chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Trần Minh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Minh Châu phát biểu tại Hội nghị