Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Trưởng trạm hoa tiêu Cát Hải

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Trưởng trạm hoa tiêu Cát Hải

Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Trưởng trạm hoa tiêu Cát Hải

Ngày 04 tháng 4 năm 2016, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết Định bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Trưởng trạm hoa tiêu Cát Hải thuộc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Tới dự Hội nghị có:

Ông Mai Xuân Thắng, Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Công ty

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty

cùng các ông, bà trong Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

1. Đồng chí Kiều Thu Hà – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động công bố Quyết Định số 129/QĐ-CTHTHHKVII ngày 30/3/2016 của Giám đốc Công ty bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Lan Thư giữ chức Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II và Quyết Định số 128/QĐ-CTHTHHKVII ngày 30/3/2016 của Giám đốc Công ty bổ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Lợi giữ chức Trưởng trạm hoa tiêu Cát Hải.

2. Đồng chí Mai Xuân Thắng trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Lan Thư  và đồng chí Đỗ Văn Lợi đồng thời giao nhiệm vụ cho hai đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đồng chí Đỗ Văn Lợi thay mặt cho 02 đồng chí được bổ nhiệm vào chức vụ mới phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Lan Thư  và đồng chí Đỗ Văn Lợi

Đồng chí Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị