Hội nghị công bố Quyết Định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị công bố Quyết Định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị công bố Quyết Định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết Định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Tới dự Hội nghị có:

* Về phía Tổng công ty BĐATHHMB ;

Ông Bùi Thế Hùng – Chủ tịch HĐTV;

Ông Nguyễn Công Coóng – Ủy viên Hội đồng thành viên

Ông Nguyễn Thanh Hải –Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động

Ông Mai Xuân Thắng – Phó tổng giám đốc TCT kiêm Chủ tịch Công ty

* Về phía Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty

Cùng các ông, bà là Kiểm soát viên, Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên,.

* Nội dung Hội nghị:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải thừa ủy quyền của Hội đồng thành viên Tổng Công ty công bố các quyết định của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

+ Quyết định số 955/QĐ-TCTBĐATHH MB ngày 26/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc ông Mai Xuân Thắng thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II thuộc thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

+ Quyết Định số 956/QĐ-TCTBĐATHH MB ngày 26/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Dũng – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II thuộc thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

2. Ông Bùi Thế Hùng thay mặt Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trao các quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao cho.

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng phát biểu cám ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ và xác định đây là một nhiệm vụ  rất nặng nề, cần sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của bản thân và sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như tập thể Ban lãnh đạo cũng như Ban giám đốc cùng cán bộ chủ chốt trong Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II và hứa trên cương vị mới sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng TCCB -LĐ Tổng Công ty BĐATHHMB công bố các quyết định của Hội đồng thành viên

Ông Bùi Thế Hùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐATHH MB trao các quyết định, tặng hoa và phát biểu

Ông Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị