Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Ban chấp hành đảng bộ và cá nhân cán bộ lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2016

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Ban chấp hành đảng bộ và cá nhân cán bộ lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2016

Ngày 24/1/2017 Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Ban chấp hành đảng bộ và cá nhân cán bộ lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2016.

Đảng ủy cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt  tới từng cán bộ, đảng viên; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Tập thể Ban chấp hành và cá nhân đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Công ty.

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Tổng Công ty, ngày 24/1/2017 Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban chấp hành đảng bộ và cá nhân cán bộ lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2016.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có:

+ Đồng chí Mai Xuân Thắng –  Thường vụ đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

– Đảng ủy cơ sở  Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Tổng số đảng ủy viên được triệu tập: 09 đồng chí

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo công ty năm 2016đã diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan và theo đúng hướng dẫn số 144 CV/ĐU ngày 09/11/2016 và số 148 CV/ĐU ngày 23/11/2016 của Đảng ủy Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

Đảng ủy đã thống nhất đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016:

– Đảng bộ Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đề nghị đạt danh hiệu “Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh năm 2016”

– 03 đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy công ty đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao với 09/09 (100%) ý kiến đảng ủy viên thống nhất

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Mai Xuân Thắng –  Thường vụ đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TCT BĐATHH miền Bắc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Ban chấp hành đảng bộ và cá nhân
cán bộ lãnh đạo Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II