Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2017

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2017

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2017

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2017

Ngày 18 tháng 01 năm 2017, vào hồi 14h tại Hội trường Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II – Số 4 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2017 được tổ chức.

Tới dự hội nghị có:

Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ;

Ông Nguyễn Trọng Vinh  –  Chủ tịch Công đoàn TCT;

Lãnh đạo đại diện các phòng ban Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc và CBNLĐ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Hội nghị đã nghe Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc công ty  trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Bùi Tiến Tuấn – Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động, tình hình sử dụng chi tiêu Quỹ phúc lợi và tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, kiểm tra giám sát, tham gia xây dựng sửa đổi quy chế năm 2016; Báo cáo kết quả Công đoàn năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2017 của Ban chấp hành Công đoàn Công ty đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017.

Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng giám đốc TCT BĐATHH MB đã phát biểu đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế chưa thực hiện được trong năm qua của công ty; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phát triển công ty, chỉ đạo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường; nâng cao uy tín và chất lượng trong công tác dẫn tàu; thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực đặc biệt lực lượng Hoa tiêu hàng hải đáp ứng được yêu cầu của các chủ tàu, chủ cảng và đại lý trong khu vực Công ty đảm nhiệm.

Ông Bùi Minh Tân – Phó phòng KTKH Tổng Công ty thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng TCT công bố các quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2017 đồng thời kêu gọi toàn thể lao động Công ty tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016
và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Bùi Minh Tân – Phó phòng KTKH TCT BĐATHH MB  công bố các quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân

Ông Mai Xuân Thắng  – Phó tổng giám đốc TCT BĐATHH MB phát biểu tại Hội nghị

Ông Mai Xuân Thắng  – Phó tổng giám đốc TCT BĐATHH MB trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong năm 2016

Ông Nguyễn Trọng Vinh  – Chủ tịch Công đoàn  TCT BĐATHH MB trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong năm 2016