Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24/5/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự Hội nghị có:

* Đại diện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Đồng chí Lê Mạnh Toàn –  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

* Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Đồng chí Trần Minh Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải- Phó giám đốc, Đảng ủy viên.

Cùng các đồng chí đảng ủy viên và Chi ủy 03 Chi bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Minh Tuấn  trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải trình bày Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ.

Hội nghị cũng nghe tham luận của các đồng chí đại diện Chi ủy Chi bộ văn phòng, Chi bộ hoa tiêu và Chi bộ phương tiện đóng góp ý kiến vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Súy đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đồng thời biểu dương các thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công ty và đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của mình cùng Đảng bộ Công ty hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025 .

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty và hứa sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Trần Minh Tuấn trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải trình bày Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ

 

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.