Hội nghị triển khai các Quyết định của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Hội nghị triển khai các Quyết định của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Ngày 07/1/2020 tại Trụ sở Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH) .

Tham dự hội nghị có:

– Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty

– Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty

Các Phó giám đốc cùng Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB –LĐ công bố các quyết định của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam:

+ 04 GCNKNCMHTHH ngoại hạng và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho Hoa tiêu hàng hải: Trần Đình Trung, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Anh Khánh, Hồ Hữu Trung.

+ 04 GCNKNCMHTHH hạng Nhất và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho Hoa tiêu hàng hải: Phạm Việt Dũng, Nguyễn Quốc Hội, Trần Mạnh Hà, Vũ Xuân Dinh.

+ 01 GCNKNCMHTHH hạng Nhì và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho Hoa tiêu hàng hải: Ngô Quốc Tùng.

+ 01 GCNKNCMHTHH hạng Ba và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho Hoa tiêu hàng hải: Đỗ Duy Minh.

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty chúc mừng các Hoa tiêu hàng hải được nhận giấy chứng nhận KNCMHTHH và yêu cầu các hoa tiêu hàng hải tiếp tục học tập bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ bản thân đặc biệt là công tác tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để nâng cao uy tín của cá nhân cũng như của Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Hoa tiêu hàng hải thay mặt cho các Hoa tiêu hàng hải vinh dự được nhận GCNKNCMHTHH và Giấy chứng nhận VHĐHTHH phát biểu hứa với lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn HTHH bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ban lãnh đạo Công ty trao GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH chụp ảnh lưu niệm với các Hoa tiêu hàng hải

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Hoa tiêu hàng hải Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị