Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Tới dự Hội nghị có:

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

cùng các ông, bà trong Đảng ủy, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên,Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB-LĐ công bố các Quyết Định của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ:

– Quyết định số 782/QĐ-CTHTHHKVII ngày 26/12/2022 của Giám đốc Công ty về việc điều động và bổ nhiệm bà Bùi Thị Nga giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch kể từ ngày 1/1/2023.

– Quyết định 785/QĐ-CTHTHHKVII ngày 27/12/2022 của Chủ tịch Công ty về việc  bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 1/1/2023.

Ông  Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí trên cương vị mới xác định được vai trò trách nhiệm của mình, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quang Huy  nhận quyết định bổ nhiệm  phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của lãnh đạo Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc trao Quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí được bổ nhiệm

Ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng Công ty phát biểu tại hội nghị