Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Tới dự Hội nghị có:

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

cùng các ông, bà trong Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên,Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB-LĐ công bố 03 Quyết Định của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ:

  1. Quyết định số 377/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc giao ông Nguyễn Hồng Hải – Phó giám đốc Công ty nhiệm vụ phụ trách phòng Kinh tế kế hoạch kể từ ngày 1/7/2022.
  2. Quyết định 375/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc thôi phụ trách phòng Quản lý phương tiện kể từ ngày 1/7/2022.
  3. Quyết định 376/QĐ-CTHTHHKVII ngày 28/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý phương tiện kể từ ngày 1/7/2022.

Ông  Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Quân  nhận quyết định bổ nhiệm  phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của lãnh đạo Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc phát biểu tại hội nghị

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc trao Quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí được bổ nhiệm

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Trưởng phòng Quản lý phương tiện phát biểu tại hội nghị