Hội nghị triển khai cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH)

Hội nghị triển khai cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH)

Hội nghị triển khai cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH)

Ngày 16/1/2015 Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 26, 32,/QĐ-CHHVN cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH) cho 01 Hoa tiêu hàng hải hạng nhì, 04 hoa tiêu hàng hải hạng ba.

Ngày 28/1/2015 tại Trụ sở Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam. Tới dự hội nghị có ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch kiêm Giám đốc, các ông Phó giám đốc cùng Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty cùng Lãnh đạo phòng Hoa tiêu hàng hải.

1. Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Dũng – Trưởng phòng TCHC công bố 02 quyết định của Cục trưởng:

+ 01 Hoa tiêu hàng hải được cấp GCNKNCMHTHH hạng II và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trên các tuyến trong vùng hoa tiêu hàng hải: tuyến dẫn tàu Hải Phòng, Diêm Điền, Nam Định: Nguyễn Đức Hòa

+ 04 Hoa tiêu hàng hải được cấp GCNKNCMHTHH hạng Ba và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trên các tuyến trong vùng hoa tiêu hàng hải: tuyến dẫn tàu Hải Phòng, Diêm Điền, Nam Định gồm:

Tống Thế Cường; Hoàng Anh Đức; Đỗ Tiến Đạt; Đinh Công Tuân

2. Hoa tiêu hàng hải Nguyễn Đức Hòa thay mặt cho 05 hoa tiêu hàng hải vinh dự được nhận GCNKNCMHTHH và Giấy chứng nhận VHĐHTHH phát biểu hứa với lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn HTHH bản thân.

3. Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chúc mừng 05 Hoa tiêu hàng hải được nhận giấy chứng nhận KNCMHTHH và Giấy CNVHĐHTHH và đề nghị các đồng chí hoa tiêu tiếp tục học tập bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ bản thân để  góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải của Công ty ngày càng tốt hơn nữa.

Ông Lê Văn Dũng – Trưởng phòng TCHC công bố 02 quyết định của Cục trưởng

Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao quyết định và chụp ảnh kỷ niệm với các hoa tiêu hàng hải

05 hoa tiêu hàng hải được cấp GCN KNCM HTHH và GCN VHĐHTHH

Hoa tiêu Nguyễn Đức Hòa phát biểu tại hội nghị