Hội nghị triển khai Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Hội nghị triển khai Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về công tác cán bộ.

Tới dự Hội nghị có:

* Đại diện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đồng chí Nguyễn Công Coóng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT, Thành viên Hội đồng thành viên.

Đồng chí Đỗ Văn Nam – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh văn phòng.

Đồng chí Lê Minh Bằng – Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động.

* Về phía Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Công ty.

cùng các ông, bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, KSV, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trạm trong Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Bằng công bố 02 Quyết Định của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc  về công tác cán bộ:

  1. Quyết Định số 336-QĐ/ĐU ngày 15/11/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng.
  2. Quyết Định số 337-QĐ/ĐU ngày 15/11/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Công ty tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Quốc Súy trao quyết định và phát biểu chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng nhận quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công ty, phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng  để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Lê Minh Bằng công bố các Quyết Định của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

 

Đồng chí Phạm Quốc Súy trao quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Đức Thành

 

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.