Hội nghị triển khai Quyết Định về công tác cán bộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Hội nghị triển khai Quyết Định về công tác cán bộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Ngày 24 tháng 9 năm 2020 Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết Định về công tác cán bộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Tới dự Hội nghị có:

* Về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Đồng chí Lê Mạnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc

Đồng chí Nguyễn Công Coóng – Thành viên Hội đồng thành viên

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải –Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động

* Về phía Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty

Cùng các Đồng chí là Kiểm soát viên, Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên.

* Nội dung Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải thừa ủy quyền của Hội đồng thành viên Tổng Công ty công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

+ Quyết định số 888/QĐ-TCTBĐATHH MB ngày 18/9/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc bổ nhiệm lại đồng chí Bùi Đức Hiệp giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

+ Quyết Định số 898/QĐ-TCTBĐATHH MB ngày 22/9/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh.

+ Quyết Định số 899/QĐ-TCTBĐATHH MB ngày 22/9/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Luân giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Đồng chí Phạm Quốc Súy thay mặt Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trao các quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Đức Hiệp và đồng chí Nguyễn Quang Luân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao cho.

Đồng chí Bùi Đức Hiệp và đồng chí Nguyễn Quang Luân phát biểu cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ và xác định đây là một nhiệm vụ  rất nặng nề, cần sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của bản thân và sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như tập thể Ban lãnh đạo cũng như Ban giám đốc cùng cán bộ chủ chốt trong Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải –Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc công bố các Quyết định

 

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đồng chí Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Quang Luân phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được bổ nhiệm