Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Ngày 09 tháng 10 năm 2023, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ.

Tới dự Hội nghị có:

* Đại diện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đồng chí Nguyễn Phúc Chính – Phó Tổng Giám đốc.

Đồng chí Nguyễn Công Coóng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT, Thành viên Hội đồng thành viên.

Đồng chí Đỗ Văn Nam – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chánh văn phòng.

Đồng chí Lê Minh Bằng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động.

* Về phía Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II:

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

cùng các ông, bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên,Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Bằng công bố 02 Quyết Định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về công tác cán bộ:

– Quyết định số 934/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 06/10/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc ông Nguyễn Tiến Dũng thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II .

– Quyết định số 939/QĐ-CTHTHHKVII ngày 06/10/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thành giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Đồng chí Phạm Quốc Súy và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đức Thành trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành nhận quyết định bổ nhiệm và phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng  để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đồng chí Lê Minh Bằng – Trưởng phòng TCCB-LĐ công bố 02 Quyết Định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Đồng chí Phạm Quốc Súy và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Đức Thành

Đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị