Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Tại trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ.

Tới dự Hội nghị có:

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

cùng các ông, bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên,Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB-LĐ công bố 02 Quyết Định của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ:

Quyết định số 314/QĐ-CTHTHHKVII ngày 29/5/2023 của Giám đốc Công ty về việc ông Trần Minh Tuấn – Phó giám đốc thôi phụ trách phòng Hoa tiêu hàng hải kể từ ngày 01/6/2023.

Quyết định số 315/QĐ-CTHTHHKVII ngày 29/5/2023 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải kể từ ngày 01/6/2023.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Việt Dũng trên cương vị mới tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Việt Dũng nhận quyết định bổ nhiệm  phát biểu bày tỏ vinh dự khi được sự tin tưởng của lãnh đạo Công ty và hứa nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc phát biểu tại hội nghị

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc trao Quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí được bổ nhiệm

 

Ông Nguyễn Việt Dũng – Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải phát biểu tại hội nghị