Kế hoạch điều động tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY29 THÁNG 1 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 21h00 2m2 Nước ròng: 11h58 1m7 

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:30  02:15  02:30  WAN HAI 266  7.9  198.04  18872  TV1 – P/S  Hải D  WAN HAI
 2  02:30  02:15  02:30  SITC DALIAN  7.5  144.83  9734  ĐV2 – P/S  Đức A  SITC
 3  02:30  02:15  02:30  QUANG ANH GM  4.2  91.94  2971  PETEC – P/S  Minh  PV TRANS
 4  04:30  04:15  04:30  ANNABELLA  5.83  119.93  6711  DAP – P/S  Tuân  NEW WAY
 5  05:30  05:15  05:30  LONG PHU 04  3.5  78.2  1318  T. LY – P/S  Tiên  VIPCO  AD:19m
 6  06:00  05:45  06:00  VIEN DONG 68  4  105.73  4877  C3 – P/S  Trí  BIEN VIET
 7  06:30  06:15  06:30  GOLD STAR 15  4.7  99.91  4080  Eu ĐV 1 – P/S  Long C  D&T  Đã k/c đ/l nước ròng, tăng cường tàu lai
 8  08:00  07:45  08:00  RUN LONG  6.5  127.9  7401  Nam Hai – P/S  Tuyến C  NHAT THANG
 9  12:30  12:15  12:30  PROSPER  8.2  119.16  6543  PTSC – P/S  Quân B  VSICO
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  03:00 29/01  03:00  04:30  CAPE ARAXOS  8.7  184.9  25165  P/S (HICT) – HICT  Vinh  NAM HAI DINH VU
 2  07:00 29/01  07:00  09:30  WARNOW CHIEF  6.8  180.3  17068  P/S – TV4  Tuyên  NHAT THANG
 3  06:00 29/01  06:45  09:30  EVER CONCERT  7.2  172  18658  P/S – VIP GP1  Trọng  EVERGREEN
 4  08:30 29/01  08:45  11:30  SITC TOKUYAMA  7.4  141  9967  P/S – TC189  Đạt B  SITC
 5  11:00 29/01  11:00  13:30  MILD SONATA  6.9  147.9  9994  P/S – NHĐV1  Bảy  NAM HAI DINH VU
 6  15:00 29/01  SAN LORENZO  7.7  172  16889  P/S – TV2  GP
 7  15:00 29/01  AAL GALVESTON  7  159.99  19128  P/S – ĐX  THORESEN
 8  17:00 29/01  YM TRUTH  11.3  332  115761  P/S (HICT) – HICT  GP
 9  17:00 29/01  PROCYON LEADER  8.3  179.9  53645  P/S – TV  NORTHFREIGHT  Y/C cập mạn phải
 10  12:00 29/01  SC MEDFORD  8.6  154.5  14308  P/S – NHĐV  NAM HAI DINH VU
 11  17:00 29/01  BOHAI STAR  6  127.9  7409  P/S – Nam Hai  NHAT THANG
 12  09:00 29/01  ACACIA VIRGO  8.7  148  9954  P/S – ĐV  GEMADEPT
 13  21:00 29/01  EVER COMMAND  6.8  172  18658  P/S – VIP GP  EVERGREEN
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  10:30  10:30  GAS EMPEROR  5.2  105  5087  Eu ĐV 2 – Eu ĐV 1  Cường B  ASP  POB, thay GOLD STAR 15

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY28 THÁNG 1 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 10H00 2M2 Nước ròng: 23H59 1M6 

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:30  02:15  02:30  OCEANUS 9  4.8  99.9  4518  Eu ĐV 2 – P/S  Tuyến B  03:15  ASP
 2  02:30  02:15  02:30  DONGJIN VOYAGER  7.8  172.2  18559  VIP GP2 – P/S  Hồng A  03:15  DONG NUOC VANG
 3  04:30  04:15  04:30  WAN HAI 222  8.2  172  16911  TV2 – P/S  Đông  05:15  WAN HAI
 4  06:00  05:45  06:00  OCEAN DORIS  5.8  112.1  4126  ĐX – P/S  Cường C  Trọng B – H2  07:30  DUC THO
 5  06:00  05:45  06:00  STAR FRONTIER  8  141  9949  GP2 – P/S  Việt B  Hưng F-H2  07:30  VOSA
 6  06:30  06:15  06:30  YM INITIATIVE  7  172.7  16488  NHĐV2 – P/S  Đức A  Bình B- H1  07:15  GEMADEPT
 7  06:30  06:15  06:30  VIETSUN HARMONY  4.8  117  5338  C128 HQ – P/S  Hưng A  07:30  VIETSUN LINES
 8  08:30  08:15  08:30  APOLLO PACIFIC  4.6  101.98  3354  Eu ĐV 2 – P/S  Định  09:15  ASP
 9  13:00  12:45  13:00  TIEN QUANG 68  3.8  92.5  3543  TD.Việt Ý – P/S  Ninh  Vietsea  AD = 20.2m
 10  14:00  13:45  14:00  VINACOMIN CAM PHA  4.3  113  5590  C1 – P/S  Việt A  Hưng E _ H2  NHAT PHAT  DŨNG D, T1 tạm thu
 11  16:30  16:15  16:30  REN JIAN 5  6.4  182.83  17613  NĐV2 – P/S  Dũng D  NHAT THANG  ĐÔNG
 12  18:30  18:15  18:30  JARU BHUM  7.8  172  18341  NĐV1 – P/S  Dũng C  Hưng A_H1  NAM DINH VU  DŨNG C
 13  18:30  18:15  18:30  MAERSK CHATTOGRAM  8  185.99  31649  VIP GP1 – P/S  Bình A  SGS  VIỆT A
 14  22:30  22:15  22:30  YM HORIZON  6.5  168.8  15167  NHĐV2 – P/S  Tuấn B  NAM HAI DINH VU
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  03:00 28/01  03:00  05:30  JARU BHUM  8  172  18341  P/S – NamĐV1  Linh  04:30  NAM DINH VU
 2  23:30 27/01  02:40  05:30  QUANG ANH GM  5.8  91.94  2971  P/S – PETEC  Quang  04:30  PV TRANS
 3  03:00 28/01  04:45  07:30  REN JIAN 5  6.8  182.83  17613  P/S – NamĐV2  Khánh  06:30  NHAT THANG
 4  10:00 27/01  07:00  08:30  GAS EMPEROR  5.7  105  5087  P/S – Lạch Huyện 2  Ngọc  ASP
 5  06:00 28/01  06:50  09:30  GOLD STAR 15  6.5  99.91  4080  P/S – Eu ĐV 1  Đức B  08:30  D&T  Thay LADY VALENCIA 22.30
 6  07:00 28/01  07:03  10:30  HAI DANG 68  5.4  94.88  2859  P/S – Tu Long  Đạt C  08:15  QUOC TE XANH  AD= 23M
 7  09:00 28/01  09:03  11:30  SITC DALIAN  6.5  144.83  9734  P/S – ĐV2  Cường C  Hưng F-H2  10:30  SITC  VIỆT B
 8  11:00 28/01  11:00  13:30  YM HORIZON  6.4  168.8  15167  P/S – NHĐV2  Đức A  Bình B- H1  NAM HAI DINH VU  Thay YM INITIATIVE 06.30
 9  10:00 28/01  10:45  14:00  DAREEN  7.2  139.9  12959  P/S – LHTS 1  Hướng  08:15  MEGASTAR
 10  13:00 28/01  13:00  15:30  WAN HAI 266  7.5  198.04  18872  P/S – TV1  Dũng E  WAN HAI  Thay WAN HAI 222
 11  12:03 28/01  12:40  16:00  NEWSUN VISION  4  178.7  19971  P/S – TD.ĐTNT  Linh  NHAT THANG
 12  14:00 28/01  14:40  18:00  TAN BINH 279  4.3  169.37  17019  P/S – TD.ĐTNT  Trung D  MINH LONG
 13  19:00 28/01  19:00  22:00  RUN LONG  7  127.9  7401  P/S – NAM HẢI  Nam  NHAT THANG
 14  20:30 28/01  20:45  23:59  A STAR  6.5  135.48  9020  P/S – ĐX  Hưng B  DUC THO
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  01:30  02:00  APOLLO PACIFIC  4.8  101.98  3354  Thang Long Gas – Eu ĐV 2  Trung A  ASP  ĐÔNG, POB, THAY OCEANUS 9 02.30
 2  14:00  14:00  GAS EMPEROR  5.6  105  5087  Lach Huyen 2 – Eu ĐV 2  Thịnh  Cường D _ H2  ASP  POB