Kế hoạch điều động tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY9 THÁNG 6 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 21H00 3M7 Nước ròng: 08H39 0M0

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  ASIA EXPRESS  4.5  107  4007  VIMC – P/S  Trung B  01:15  MINH LONG  CƯỜNG C, Đã k/c đ/lý nước ròng mạnh.
 2  05:00  04:45  05:00  GAS WISDOM  10.9  225.16  47696  FCT(Hải Hà 60.000 DWT) – P/S (Hải Hà 60.000 DWT)  Đông, Tuyên  Tuyên  PTSC  R/M TÀU VIET DRAGON 68
 3  06:30  06:15  06:30  BLUE OCEAN 02  4.5  96.72  3437  HAI LINH – P/S  Hưng A  D&T
 4  07:00  06:45  07:00  HOANG TRIEU 68  3  105.67  4341  LE QUOC – P/S  Bình B  09:30  MINH LONG  tàu chạy thử
 5  14:30  TTP 89  3.9  105.6  4355  BĐ – P/S  NHAT THANG
 6  22:00  PHUC HUNG  7  115  6195  CV – P/S  GLS
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 09/06  23:00  01:30  VINASHIN EXPRESS 01  8.1  184.1  16174  P/S – TV1  VAN SON  TRUNG D, 02H CHỜ ĐỢI, THAY JIN SHUN HE 20.30
 2  03:00 09/06  03:00  03:30  GOLDEN OCEAN 25  5.5  135.5  7569  P/S (Nam Dinh) – Neo CTXD Lạch Giang  Anh A  THINH AN  HT: TRẦN ANH -NH
 3  02:00 09/06  02:45  05:30  JADE STAR 15  6  91.94  2978  P/S – K99  Quang  04:30  DUC THO
 4  21:00 08/06  06:00  06:30  LADY LINN  4.5  98  3435  P/S (Hải Hà 60.000 DWT) – FCT(Hải Hà 60.000 DWT)  Đông  DUC THO  Cập mạn Việt Dragon 68
 5  07:00 09/06  07:00  10:00  PHUC HUNG  6.5  115  6195  P/S – CV4  Long C  08:15  GLS  HL
 6  08:30 09/06  08:45  11:30  ANNIE GAS 09  5.5  105.92  4002  P/S – Eu ĐV 2  Trọng  10:30  ASP  thay LADY VALENCIA 12.30
 7  11:00 09/06  14:30  HOANG TRIEU 68  3  105.67  4341  P/S – BG  Bình B  MINH LONG  tàu chạy thử
 8  13:00 09/06  HF SPIRIT  7.5  161.85  13267  P/S – TC189  SITC
 9  05:00 09/06  EVER CORE  7.8  171.98  18658  P/S – VIP GP  EVERGREEN
 10  15:00 09/06  HAIAN ROSE  8  171.99  17515  P/S – NamĐV  NHAT THANG
 11  00:00 09/06  LEGAZPI  7.8  127.67  9981  P/S – C  VOSA
 12  17:00 09/06  ASL HONG KONG  8.7  171.9  18724  P/S – NamĐV  NHAT THANG
 13  16:00 09/06  DONGJIN CONTINENTAL  7.9  141  9946  P/S – GP  Transimex
 14  19:00 09/06  YM INAUGURATION  8.2  172.7  16488  P/S – NamĐV  NAM DINH VU
 15  21:00 09/06  XIN YING KOU  11.8  263.23  41482  P/S (HICT) – HICT  Cang NDV
 16  21:00 09/06  NORDTIGER  7.9  169.99  18826  P/S – TV  SG SHIP
 17  20:30 09/06  STAR FRONTIER  7.6  141  9949  P/S – GP  VOSA
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  10:30  10:30  LADY VALENCIA  4.2  99  3603  Eu ĐV 2 – BG  Tuấn B  GSP  POB,

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY8 THÁNG 6 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 20h00 3m9 Nước ròng: 07h45 0m0

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  FAR EAST CHEER  5.9  124.5  6253  C128 HQ – P/S  Thành B  01:15  S5
 2  05:00  04:45  05:00  MSC HAILEY ANN III  10  208.27  25703  HICT – P/S (HICT)  Trung C  NAM DINH VU
 3  06:00  05:45  06:00  DERYOUNG SUNSHINE  5.1  100.47  6354  ĐX – P/S  Hưng B  07:30  VOSA
 4  06:30  06:15  06:30  SITC HONGKONG  6.1  145.12  9531  ĐV2 – P/S  Hà  Hưng F-H2  07:15  SITC
 5  08:30  08:15  08:30  GOLD STAR 15  4.7  99.91  4080  Eu ĐV 1 – P/S  Dũng F  09:15  D&T  HẢI D, Đã k/c đ/l nước ròng
 6  08:30  08:15  08:30  VIETSUN CONFIDENT  5.6  117  5316  C128 HQ – P/S  Trí  09:15  VIETSUN LINES
 7  10:30  10:15  10:30  ATLANTIC OCEAN 01  3.5  89.95  1926  K99 – P/S  Tiên  DUC THO
 8  12:00  11:45  12:00  VINAFCO 26  7.1  121.35  6362  CV5 – P/S  Bình B  VINAFCO
 9  12:30  12:15  12:30  A HOUOU  7.4  154  13764  VIP GP2 – P/S  Hoàng A  Trọng B – H2  VIMASCO HA TINH
 10  13:30  13:15  13:30  LADY LINN  4.7  98  3435  Thang Long Gas – P/S  Hoàng B  ASP  AD:23m9
 11  14:30  14:15  14:30  GEMINI  4.5  99.6  3465  Eu ĐV 1 – P/S  Hưng D  ASP  ĐÔNG
 12  14:30  14:15  14:30  PACIFIC GRACE  6.7  144.8  9352  C128 HQ – P/S  Tuyến A  NHAT THANG
 13  16:00  15:45  16:00  STAR EXPLORER  7.6  141  9949  GP – P/S  Tùng C  VOSA
 14  16:30  16:15  16:30  A GORYU  7.3  141.93  9562  NĐV2 – P/S  Thịnh  GMD
 15  16:30  16:15  16:30  KYOTO TOWER  7  171.99  17229  NHĐV2 – P/S  Trung D  EVERGREEN  HÙNG B
 16  16:30  16:15  16:30  TC SYMPHONY  8.3  149.6  10384  HAI AN – P/S  Việt A  HAI AN  đã k/c đ/l nước lên mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 17  16:30  16:15  16:30  THINH AN 68  5.8  90  3456  Neo Lach Giang (NĐ) – P/S (Nam Dinh)  Việt B  THINH AN  NGUYỄN NHẬT VIỆT – HT H2
 18  18:30  18:15  18:30  CONCERTO  7.4  145.99  9972  TV5 – P/S  Đức A  19:15  NORFREIGHT
 19  20:00  19:45  20:00  FU DI 7  5.3  99.4  2995  LHTS – P/S  Quang  21:30  PACIFIC
 20  20:30  20:15  20:30  REN JIAN 6  7  182.83  17613  PTSC – P/S  Long B  21:15  ORIMAS
 21  20:30  20:15  20:30  WAN HAI 173  7.8  172.1  16472  TV2 – P/S  Dinh  21:15  WAN HAI
 22  20:30  20:15  20:30  JIN SHUN HE  9.6  205.5  24002  TV1 – P/S  Sanh  21:15  CANG HP
 23  21:00  20:45  21:00  SEASPAN CHIBA  10.2  268.5  46444  HICT – P/S (HICT)  Khoa, Quân B  Quân B  S5
 24  22:30  22:15  22:30  FORMAN  8  147.83  11962  Eu ĐV 2 – P/S  Tuân  23:15  OCEAN STAR Hội
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  21:00 07/06  22:45  01:30  PACIFIC GRACE  6.3  144.8  9352  P/S – C128 HQ  Đức B  00:30  NHAT THANG  NGỌC, Thay FAR EAST CHEER
 2  03:00 08/06  03:00  05:30  CONCERTO  6.4  145.99  9972  P/S – TV5  Vi  04:30  NORFREIGHT
 3  05:00 08/06  05:00  06:30  SEASPAN CHIBA  9.9  268.5  46444  P/S (HICT) – HICT  Trung A, Hải D  Hải D  S5 Asia  Thay MSC HAILEY ANN III
 4  02:30 08/06  02:45  06:30  VIET HUNG 09  3  87.7  1742  P/S – TD.VC  Định  04:30  PV TRANS  AD:23m
 5  04:30 08/06  04:45  08:00  NASICO NAVIGATOR  6.5  134.3  7249  P/S – CV4  Sơn C  06:15  GLS
 6  06:30 08/06  06:45  09:30  GEMINI  4.5  99.6  3465  P/S – Eu ĐV 1  Tùng A  08:30  ASP  Thay GOLD STAR 15, đã k/c đ/l nước ròng
 7  22:00 07/06  12:40  15:30  CHI DUNG 68  8.4  116.8  6199  P/S – C128 HQ  Hòa  BIEN VIET  B2, đã k/c đ/l nước lên mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 8  12:30 08/06  12:55  15:30  LADY VALENCIA  5.1  99  3603  P/S – Eu ĐV 1  Duân  GSP  THAY GEMINE. đã k/c đ/l nước lên mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 9  01:30 08/06  12:45  15:30  BLUE OCEAN 02  5.9  96.72  3437  P/S – HAI LINH  Hiệu  D&T  đã k/c đ/l nước lên mạnh, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 10  12:30 08/06  12:50  15:30  PACIFIC BEIJING  7.7  147.87  9940  P/S – TV4  Hiếu  Hưng E _ H2  GMD
 11  16:00 08/06  16:00  16:30  DYNAMIC OCEAN 15  5  145.3  8888  P/S (Nam Dinh) – Neo Lach Giang (NĐ)  Hồng A  THINH AN  PHẠM ĐỨC HỒNG – HT- NH
 12  14:30 08/06  14:40  18:30  HAI DANG 68  5.3  94.88  2859  P/S – TD.Việt Ý  Tiên  QUOC TE XANH  AD 21.5m
 13  17:00 08/06  17:05  19:30  ASIA EXPRESS  5  107  4007  P/S – VIMC Dinh Vu  Hoàng B  MINH LONG
 14  17:00 08/06  17:00  19:30  HF FORTUNE  8  142.7  9610  P/S – ĐV1  Tùng A  SITC
 15  14:00 08/06  16:50  20:30  HAI PHAT 26  5  94.99  2858  P/S – TD.Việt Ý  Hưng C  HAI PHAT  AD:17m
 16  19:00 08/06  19:00  22:00  FORTUNE NAVIGATOR  7.75  119.1  6543  P/S – CV2  Đạt A  20:15  VOSCO  ĐÔNG
 17  21:00 08/06  21:00  22:30  MAERSK COPENHAGEN  10  249.12  50714  P/S (HICT) – HICT  Vinh, Hướng  Hướng  HVS  B2, THAY SEASPAN CHIBA 21.00
 18  21:00 08/06  21:03  23:30  SAI GON GAS  4.9  95.5  3556  P/S – Eu ĐV 1  Thịnh  22:30  GSP  BẢY, THAY LADY VALENCIA 22.30, Đã k/c đ/lý nước ròng mạnh
 19  21:00 08/06  21:02  23:30  MAERSK NUSSFJORD  8.1  171.9  25805  P/S – TV2  Khánh  22:30  SG SHIP  THAY WAN HAI 173 20.30
 20  21:00 08/06  21:05  23:30  VINASHIN EXPRESS 01  8.1  184.1  16174  P/S – TV1  Thắng  22:30  VAN SON  TRUNG D, THAY JIN SHUN HE 20.30
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  22:30  22:30  LADY VALENCIA  4.9  99  3603  Eu ĐV 1 – Eu ĐV 2  Định  GSP  POB, THAY FORMAN 20.30, Đã k/c đ/lý nước ròng mạnh