Kế hoạch điều động tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY30 THÁNG 5 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 22h00 2m3 Nước ròng: 11h00 1m3 

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  JARU BHUM  8.4  172  18341  NĐV2 – P/S  Trọng  01:15  Cang NDV
 2  02:30  02:15  02:30  LADY LINN  4.6  98  3435  Eu ĐV 2 – P/S  Hưng C  03:15  ASP  ĐỊNH
 3  03:00  02:45  03:00  SEASPAN FALCON  10.7  330  113828  HICT – P/S (HICT)  Tình, Khoa  Khoa  NORTHFREIGHT  Luồng 1 chiều
 4  04:30  04:15  04:30  HAIAN CITY  6.5  171.99  17280  HAI AN – P/S  Tuấn B  05:15  HAI AN
 5  06:00  05:45  06:00  THINH AN 58  3.5  91.94  2961  Khu Neo CTXD Lach Giang (NĐ) – P/S (Nam Dinh)  Định  THINH AN  LÊ NGỌC ĐỊNH – HT -H3
 6  06:00  05:45  06:00  VINAFCO 26  7  121.35  6362  CV5 – P/S  Minh  07:30  VINAFCO
 7  06:30  06:15  06:30  PHUC THAI  7.9  129.52  7464  TV4 – P/S  Hưng A  07:15  GLS
 8  08:30  08:15  08:30  VIETSUN CONFIDENT  5.9  117  5316  C128 HQ – P/S  Đức B  VIETSUN LINES
 9  10:00  09:45  10:00  ZHIDA 3  6.5  125  10817  C1 – P/S  Cường B  11:30  VOSA
 10  12:30  CONSERO  7.5  146  9972  NĐV3 – P/S  Cang NDV
 11  12:30  HONG RUN 18  4.8  120.99  4820  VIMC Dinh Vu – P/S  VIET LONG
 12   – P/S
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 29/05  23:00  01:30  EVER CONFORM  8.5  171.98  18658  P/S – VIP GP1  Khánh  00:30  EVERGREEN
 2  23:00 29/05  23:05  01:30  WAN HAI 265  7.7  198.04  18872  P/S – TV2  Dũng C  00:30  WAN HAI  SANH
 3  22:00 29/05  22:50  01:30  CAMILA B  8.1  146.4  10692  P/S – DAP  Đông  00:30  DUC THO
 4  05:00 30/05  05:10  06:30  ONE CONTINUITY  11.3  320.37  88089  P/S (HICT) – HICT  Vinh, Quân B  Quân B  NORTHFREIGHT  B1, THAY SEASPAN FALCON
 5  04:30 30/05  04:50  07:30  HARRIER  8  148  9971  P/S – NĐV1  Sanh  06:30  GMD  DŨNG C, TỰ ĐI T2
 6  05:00 30/05  05:05  07:30  NEW VISION  7.6  184.025  16174  P/S – MPC  Trung D  VAN SON
 7  05:00 30/05  05:00  08:30  VIET ANH 01  5  92.06  3430  P/S – VC  Thành B  06:30  VIET SEA  AD 18m
 8  07:00 30/05  07:00  09:30  SUNNY LAVENDER  7.8  137.68  9865  P/S – TV4  Tuyến A  08:30  DONG NUOC VANG  THAY PHUC THAI
 9  08:30 30/05  10:45  13:30  AN PHU 16  6.7  97.28  3387  P/S – Eu ĐV 1  Bình B  12:30  D&T  Đã k/c đ/l nước ròng, y/c đ/l tăng cường tàu lai
 10  13:00 30/05  KYOTO TOWER  6.9  171.99  17229  P/S – VIP GP  EVERGREEN
 11  13:00 30/05  DONG HO.  7.3  119.6  6543  P/S – CV  VOSCO
 12  15:00 30/05  SITC HAKATA  8.1  161.85  13267  P/S – ĐV  SITC
 13  15:00 30/05  PROSPER  8.1  119.16  6543  P/S – PTSC  VSICO
 14  17:00 30/05  EVER CONSIST  7.6  171.9  18658  P/S – VIP GP  EVERGREEN
 15  20:30 30/05  CSCL EAST CHINA SEA  10.8  335  116568  P/S (HICT) – HICT  Cang NDV
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY29 THÁNG 5 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 22h11 2m5 Nước ròng: 10h38 1m0

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:00  23:45  00:00  BINH MINH 39  5.2  87.5  2445  TD DT.Nam Trieu – P/S  Hòa  01:30  BINH MINH  Phí HT???
 2  00:00  23:45  00:00  GAO XIN 15  4.5  112.8  5092  C6 – P/S  Tuấn B  AGE  TUẤN B
 3  00:30  00:15  00:30  RUN LONG  7.8  127.9  7401  C128 HQ – P/S  Tuân  Trọng B – H2  01:30  NHAT THANG
 4  00:30  00:15  00:30  HERON  5.4  116.92  5415  Eu ĐV 1 – P/S  Tuyến C  01:15  ASP
 5  08:30  08:15  08:30  GAS EASTERN  4.5  100  4490  Eu ĐV 2 – P/S  Thuần  09:15  INDO
 6  08:30  08:15  08:30  HA THAO 27-BSL  3.2  81.74  1599  K99 – P/S  Đạt B  15:15  DUC THO  HOÀNG B
 7  09:00  08:45  09:00  APL PHOENIX  9.5  328.2  109712  HICT – P/S (HICT)  Trung A, Hùng B  Hùng B  NAM DINH VU  Luồng 1 chiều
 8  12:00  11:45  12:00  TASCO NIRAND  5.6  104.22  4225  ĐX – P/S  Đức A  DUC THO
 9  12:30  12:15  12:30  HECAN  7.3  145  9858  VIP GP2 – P/S  Anh B  Cường D _ H2  MACS
 10  12:30  12:15  12:30  SKY TIARA  7  137.64  9940  TV3 – P/S  Tuyến B  NHAT THANG
 11  13:30  13:15  13:30  HAI NAM 67  3.5  79.5  1599  T.LÝ – P/S  Dũng D  HAI NAM  TIÊN, ad= 19m
 12  16:30  16:15  16:30  PACIFIC EXPRESS  7.8  128.5  8333  NamĐV3 – P/S  Vi  GEMADEPT
 13  17:00  16:45  17:00  EN AVANT 25  5.6  28.84  449  ĐT. Damen – P/S  Quang  19:30  Sunny  Y/C HT đội mũ và đi giày bảo hộ
 14  18:00  17:45  18:00  DYNAMIC OCEAN 15  5.8  145.3  8888  Neo Lach Giang (NĐ) – P/S (Nam Dinh)  Dinh  THINH AN
 15  20:30  20:15  20:30  KOTA HAKIM  8.7  159.53  13491  NamĐV1 – P/S  Hội  21:15  PIL
 16  22:00  21:45  22:00  BMC CATHERINE  4.2  153.5  14527  TD.ĐTNT – P/S  Bảy  23:30  HD MARINE
 17  22:00  21:45  22:00  GOLDEN OCEAN 26  5.2  135.5  7569  Neo Lach Giang (NĐ) – P/S (Nam Dinh)  Long C  THINH AN  HT -KHƯƠNG VĂN LONG – H2
 18  22:30  22:15  22:30  SOUL OF LUCK  8.3  168.05  16915  TV2 – P/S  Hòa  23:15  HOI AN
 19  22:30  22:15  22:30  WARNOW BOATSWAIN  8.7  180.3  17068  TV5 – P/S  Hồng A  23:15  Hapagent
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 28/05  23:00  01:30  JARU BHUM  8.3  172  18341  P/S – NamĐV2  Tuyên  00:30  NAM DINH VU
 2  22:30 28/05  22:45  01:30  OPEC CAPRI  5.4  96  2861  P/S – Eu ĐV 1  Đạt C  00:30  ASP  Thay HERON, đã k/c đ/l nước ròng, tăng cường tàu lai
 3  06:00 29/05  06:45  10:00  PHUC THAI  7.7  129.52  7464  P/S – CV2  Thắng  GLS
 4  11:00 29/05  11:00  12:30  SEASPAN FALCON  10.1  330  113828  P/S (HICT) – HICT  Bình A, Sơn A  Sơn A  NORFREIGHT  Luồng 1 chiều, thay APL PHOENIX
 5  07:30 29/05  10:50  13:30  HAIAN CITY  7.4  171.99  17280  P/S – HAI AN  Long B  Hưng F-H2  HAI AN  LONG B
 6  12:30 29/05  12:45  16:00  VINAFCO 26  6.8  121.35  6362  P/S – CV5  Việt B  14:15  VINAFCO
 7  12:30 29/05  12:40  16:30  SAI GON GAS  4.9  95.5  3556  P/S – Thang Long Gas  Hoàng B  GSP  AD:22m1, thay LADY LINN
 8  15:00 29/05  15:00  17:30  VIETSUN CONFIDENT  7  117  5316  P/S – C128 HQ  Tuyến B  VIETSUN LINES  B3
 9  15:00 29/05  15:05  17:30  PEARL RIVER BRIDGE  7.9  172  17211  P/S – TV1  Long A  NORFREIGHT
 10  16:30 29/05  16:50  19:30  CONSERO  7.4  146  9972  P/S – NĐV3  Tùng A  18:30  NAM DINH VU  THAY PACIFIC EXPRESS
 11  06:00 29/05  16:30  20:30  VP ASPHALT 1  4.5  98  3125  P/S – T.LÝ  Ninh  18:30  VIPCO  AD= 23.1m
 12  14:00 29/05  16:35  20:30  SOUTHERN WEALTH  6.1  91.94  2969  P/S – MIPEC  Trí  18:15  D&T  AD = 19m
 13  19:00 29/05  19:05  21:30  YM HEIGHTS  7.3  168.8  15167  P/S – NHĐV1  Trung C  20:30  Cang NDV
 14  18:00 29/05  18:30  22:30  BLUE OCEAN 02  6  96.72  3437  P/S – Viet Nhat  Tiên  20:30  D&T  AD = 21.2m, Vmax 6.0
 15  20:00 29/05  20:45  23:30  SITC ZHEJIANG  8.8  171.99  17119  P/S – ĐV2  Hải D  22:30  SITC
 16  19:30 29/05  20:50  23:30  HONG RUN 18  6.1  120.99  4820  P/S – VIMC ĐV  Vi  22:30  VIET LONG  THƯƠNG
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:30  02:30  THAI BINH 02  6.3  135.27  8266  DAP – HL  Hiệu  03:15  CCM  Hòn pháo 1
 2  08:30  08:30  OPEC CAPRI  5.1  96  2861  Eu ĐV 1 – Eu ĐV 2  Hoàng A  ASP  Thay GAS EASTERN, đã k/c đ/l nước ròng, tăng cường tàu lai
 3  09:00  09:00  DONG DO 11  3.5  72  1197  Neo Lach Giang (NĐ) – TD ĐT Thịnh Long  Anh A  THINH AN  pob, HT TRẦN ANH – Ngoại hạng
 4  12:30  12:30  OPEC CAPRI  4.8  96  2861  Eu ĐV 2 – BG  Cường C  ASP  POB
 5  15:30  15:30  LADY LINN  4.8  98  3435  Thang Long Gas – Eu ĐV 2  Ngọc  ASP  POB, ad = 23.8m, thay OPEC CAPRI
 6  22:00  22:00  PHUC THAI  7.2  129.52  7464  CV2 – TV4  Hưng B  GLS  POB