Kế hoạch điều động tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY12 THÁNG 12 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 03h03 3m1 Nước ròng: 16h41 0m7

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:00  23:45  00:00  TTP 68  6.3  91.94  2995  LHTS – P/S  Đạt C  VIET LONG
 2  00:30  00:15  00:30  BIENDONG STAR  7.9  120.84  6899  VIMC Dinh Vu – P/S  Tùng C  01:15  VOSA
 3  00:30  00:15  00:30  EVER CHARM  8.4  171.98  17933  VIP GP1 – P/S  Đạt B  01:15  EVERGREEN
 4  00:30  00:15  00:30  JARU BHUM  7.8  172  18341  NamĐV1 – P/S  Trọng  01:15  GEMADEPT  THÀNH C
 5  01:00  00:45  01:00  ZIM CORAL  13.5  272  74693  HICT – P/S (HICT)  Hùng B, Hải D  Hải D  S5
 6  04:00  03:45  04:00  FORTUNE NAVIGATOR  8.2  119.1  6543  CV1 – P/S  Thuần  05:30  GEMADEPT
 7  04:30  04:15  04:30  BAL PEACE  8.1  181.76  17887  VIP GP2 – P/S  Khánh  05:15  EVERGREEN
 8  05:00  04:45  05:00  SEASPAN OSAKA  9.6  268.4  46444  HICT – P/S (HICT)  Trung A, Hướng  Hướng  NORTHFREIGHT
 9  08:30  08:15  08:30  MTT SENARI  7.5  159.98  13059  NamĐV3 – P/S  Anh B  09:15  NHAT THANG
 10  08:30  08:15  08:30  HONG RUN 18  4.8  120.99  4820  VIMC – P/S  Sơn C  VIET LONG  SƠN C
 11  14:00  ATLANTIC OCEAN  7.1  113  4813  CV4 – P/S  GLS
 12  22:30  HONIARA CHIEF  7.5  185.79  30068  NHĐV2 – P/S  NHAT THANG
 13  18:00  STAR FRONTIER  7.3  141  9949  GP – P/S  VOSA
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  20:00 11/12  20:30  00:30  BLUE OCEAN 02  6.3  96.72  3437  P/S – Viet Nhat  Long C  22:15  D&T  ad = 20.9m, Vmax 6.0
 2  22:00 11/12  22:45  01:30  SINAR SABA  8.5  171.99  19944  P/S – TV2  Tuân  00:30  HOI AN
 3  01:00 12/12  01:00  03:30  QUEZON BRIDGE  9.2  172  17211  P/S – VIP GP1  Tuấn B  02:30  EVERGREEN  Thay Ever Charm
 4  00:30 12/12  00:50  03:30  SITC HENGDE  9  171.9  18820  P/S – ĐV2  Bảy  02:30  SITC  TUYÊN, Nhờ TV 80M
 5  01:00 12/12  01:05  03:30  PREMIER  8.4  143.8  8813  P/S – PTSC  Hưng B  02:30  VSICO
 6  23:00 11/12  00:40  04:00  ZAMBALES  6.12  119.5  10409  P/S – C4  Thịnh  02:15  VOSA  HIẾU, Y/C cập mạn phải
 7  01:00 12/12  02:50  04:30  GUSTAV MAERSK  10.1  366.89  99002  P/S (HICT) – HICT  Vinh, Sơn A  Sơn A  HVS  Luồng 1 chiều, Thay Zim Coral
 8  02:00 12/12  02:50  05:30  SITC XIANDE  8.1  171.9  18820  P/S – TV1  Cường B  04:30  SITC
 9  03:00 12/12  03:00  05:30  HONIARA CHIEF  7.5  185.79  30068  P/S – NHĐV2  Trung D  04:30  NHAT THANG
 10  02:00 12/12  02:55  05:30  HAI LINH 02  8.5  118.06  6790  P/S – HAI LINH  Hiếu  04:30  HAI LINH  HIỆU
 11  03:00 12/12  03:03  05:30  YM HEIGHTS  8.5  168.8  15167  P/S – NĐV2  Hồng A  04:30  NAM DINH VU  Thay Botany
 12  03:00 12/12  03:04  06:00  ATLANTIC OCEAN  6.9  113  4813  P/S – CV4  Tuyến B  GLS
 13  03:00 12/12  03:05  06:00  YOKOHAMA TRADER  8.6  147.9  9944  P/S – GP2  Trung B  04:15  GP
 14  05:00 12/12  05:00  07:30  SITC RENHE  6.9  146.5  9925  P/S – TC189  Sanh  06:30  SITC
 15  06:00 12/12  06:50  08:30  MSC NIMISHA III  12  222.18  28927  P/S (HICT) – HICT  Khoa, Việt A  Việt A  NAM DINH VU  Thay Seaspan Osaka
 16  07:00 12/12  07:00  10:00  AEGIS ELITE  5.02  104.8  3844  P/S – CV2  Hoàng A  08:15  ORIMAS
 17  10:00 12/12  10:45  14:00  GIROLANDO EXPRESS  7.1  139.76  10421  P/S – C1  Trọng  MEGASTAR  TRỌNG , order??
 18  02:00 06/12  HONG JING  6.1  99.95  4498  P/S – Eu ĐV 2  INDO
 19  15:00 12/12  FRANBO LOGIC  5.5  131.66  13110  P/S – C5  THORESEN  C5HL
 20  17:00 12/12  YM TRIUMPH  11.9  332  115761  P/S (HICT) – HICT  GP
 21  21:00 12/12  TS MAWEI  8.5  147.9  9981  P/S – NHĐV  TS LINES
 22  21:00 12/12  OTANA BHUM  7.7  148  9924  P/S – NĐV4  GEMADEPT
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:00  00:00  VIET TRUNG 135  2.8  94  2917  TD Đông Đô – BG  Tiên  TRUONG AN  MINH
 2  07:30  08:00  09:30  LADY VALENCIA  4.8  99  3603  Lach Huyen 2 – Eu ĐV 1  Ninh  08:30  GSP  POB, Thay Oceanus 9
 3  08:30  08:30  OCEANUS 9  5  99.9  4518  Eu ĐV 1 – Lach Huyen 2  Thương  09:15  ASP  POB
 4  10:30  10:30  ANNIE GAS 09  4.8  105.92  4002  Eu ĐV 2 – BG  Hiệu  11:15  ASP  POB, BG3
 5  08:00  MY DUNG 18  3.8  105  5118  GT6 – P/S  Vi  MY DUNG
 6  08:00  DUY LINH 36  3.8  99.85  4923  GT6 – P/S  Thành B  Duy Linh
 7  08:00  .LONG CHAU  3.8  95  2681  GT5 – P/S  Long B  MINH HANG
 8  08:00  .LONG CHAU 02  3.8  88.4  2188  GT5 – P/S  Quân B  MINH HANG

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY11 THÁNG 12 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 03H00 2M7 Nước ròng: 16H18 1M0

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  YM INAUGURATION  8.6  172.7  16488  NamĐV3 – P/S  Đức A  01:15  NAM DINH VU
 2  01:00  00:45  01:00  SYNERGY KEELUNG  9.7  260.05  40030  HICT – P/S (HICT)  Vinh  VNT LOGISTICS
 3  02:30  02:15  02:30  SITC ZHEJIANG  8.8  171.99  17119  TV2 – P/S  Hoàng A  03:15  SITC
 4  02:30  02:15  02:30  HAIAN TIME  6.8  161.85  13267  HAI AN – P/S  Dũng E  03:15  HAI AN
 5  02:30  02:15  02:30  MSC ADITI  8.6  222.17  28093  NamĐV1 – P/S  Khoa, Hòa  Hòa  03:15  NAM DINH VU
 6  02:30  02:15  02:30  MERATUS JIMBARAN  7.8  199.98  25535  VIP GP1 – P/S  Trung A  03:15  SGS
 7  04:30  04:15  04:30  SITC ANHE  7  146.5  9925  TC189 – P/S  Hội  05:15  SITC  HÀ
 8  07:00  06:45  07:00  WAN HAI 351  8.9  203.5  30519  HICT – P/S (HICT)  Anh A  WAN HAI
 9  08:00  07:45  08:00  GLOBAL EVEREST  6.3  119.98  7354  ĐX – P/S  Đạt B  MINH LONG
 10  08:30  08:15  08:30  MU DAN YUAN  4.8  110.8  4830  Eu ĐV 1 – P/S  Sơn A  09:15  DONG DUONG  Đã k/c đlý nước ròng
 11  09:30  09:15  09:30  PHU MY 06  3.5  76.82  957  T.LÝ – P/S  Thuần  11:30  VIPCO  ad = 18.5m
 12  10:30  10:15  10:30  KAPITAN AFANASYEV  7.6  184.1  16542  NHĐV – P/S  Sanh  11:15  KPB
 13  12:30  12:15  12:30  JADE STAR 15  4  91.94  2978  Bach Dang – P/S  Trọng  DUC THO
 14  14:30  14:15  14:30  SKY TIARA  7.6  137.64  9940  TV3 – P/S  Cường B  NHAT THANG
 15  14:30  14:15  14:30  SHENG HANG HUA 1  5.6  119.88  5940  Eu ĐV 2 – P/S  Thắng  INDO
 16  17:00  16:45  17:00  ANH PHAT PETRO 06  4.3  91.94  2961  Viet Nhat – P/S  Định  D&T  ad = 23m
 17  20:30  20:15  20:30  TS CHIBA  8.1  147.9  9981  NHĐV1 – P/S  Nam  TS LINES
 18  22:00  21:45  22:00  MORNING VINAFCO  8.4  115.05  6251  CV5 – P/S  Hưng A  VINAFCO
 19  22:30  22:15  22:30  BOTANY  8  213  28270  NĐV2 – P/S  Long A  GEMADEPT
 20  22:30  22:15  22:30  SITC MANILA  7.3  144.83  9413  TC189 – P/S  Tuyên  SITC
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  15:00 10/12  22:40  02:00  VIET TRUNG 135  5  94  2917  P/S – TD.DT Dong do  Trí  00:30  TRUONG AN  PHÍ HT?
 2  01:00 11/12  01:00  02:30  ZIM CORAL  12.5  272  74693  P/S (HICT) – HICT  Trung B  S5 VN  B1, THAY SYNERGY KEELUNG 01.00
 3  01:00 11/12  01:03  03:30  EVER CHARM  8.6  171.98  17933  P/S – VIP GP1  Thành C  02:30  EVERGREEN  THAY MERATUS JIMBARAN 02.30
 4  01:00 10/12  01:05  04:00  MORNING VINAFCO  8  115.05  6251  P/S – CV5  Vi  02:15  VINAFCO
 5  00:00 11/12  00:45  04:00  VIET THUAN 10-01  7  103.8  4598  P/S – C8  Bình B  02:15  VIET THUAN
 6  03:00 11/12  03:06  05:30  SITC MANILA  8  144.83  9413  P/S – TC189  Tùng C  04:30  SITC  THAY SITC ANHE 04.30
 7  03:00 11/12  03:05  05:30  BOTANY  8.6  213  28270  P/S – NamĐV2  Trung D  04:30  GEMADEPT  THAY SANTA LOUKIA 10-12
 8  03:00 11/12  03:00  05:30  JARU BHUM  8.3  172  18341  P/S – NamĐV1  Đức A  04:30  NAM DINH VU  THAY MSC ADITI 02.30
 9  03:00 11/12  03:03  05:30  KAPITAN AFANASYEV  7.6  184.1  16542  P/S – NHĐV2  Hải D  04:30  KPB
 10  05:00 11/12  05:30  06:00  AVANCE RIGEL  9  229.9  53573  P/S (Hải Hà 60.000 DWT) – FCT(Hải Hà 60.000 DWT)  Hùng B, Việt A  Việt A  PTSC  C/M Vietdragone 68
 11  02:00 11/12  02:45  06:00  JIN BI  8.5  189.99  33057  P/S – C5  Hướng  04:15  AGE LINES  C5+6
 12  04:30 11/12  04:50  07:30  LADY VALENCIA  5  99  3603  P/S – HAI LINH  Sơn C  06:30  GSP
 13  05:00 11/12  05:00  07:30  BAL PEACE  8.1  181.76  17887  P/S – VIP GP2  Dũng E  06:30  EVERGREEN
 14  05:00 11/12  05:00  07:30  BIENDONG STAR  7.5  120.84  6899  P/S – VIMC ĐV  Cường C  06:30  VOSA
 15  07:00 11/12  07:00  08:30  SEASPAN OSAKA  11.1  268.4  46444  P/S (HICT) – HICT  Tình, Hòa  Hòa  NORTHFREIGHT  B2, THAY WAN HAI 351 07.00
 16  06:00 11/12  06:45  10:00  TRUONG NGUYEN 08  2.4  88.95  2294  P/S – TD.DTNamTrieu  Hưng D  08:30  TRUONG NGUYEN
 17  06:30 11/12  06:50  10:00  GLOBAL MAHARANI  7.6  119.9  7591  P/S – ĐX  Hoàng B  DUC THO  THAY GLOBAL EVEREST 08.00
 18  23:00 10/12  06:40  10:30  VP ASPHALT 1  4.5  98  3125  P/S – T.LÝ  Duân  Vipco  ad = 23.3m, THAY PHU MY 06 09.30
 19  09:00 11/12  09:00  11:30  HONG RUN 18  4.8  120.99  4820  P/S – VIMC Dinh Vu  Dũng C  10:30  VIET LONG  QUÂN B, Cập nhờ TV 60m
 20  11:00 11/12  11:05  13:30  MTT SENARI  7.9  159.98  13059  P/S – NamĐV3  Tuyến B  12:30  NHAT THANG  thay YM INAUGURATION 00.30
 21  12:00 11/12  12:40  16:00  FORTUNE NAVIGATOR  7.7  119.1  6543  P/S – CV1  Dũng F  VOSCO  Dũng F
 22  12:30 11/12  12:35  16:30  SAI GON GAS  4.5  95.5  3556  P/S – MIPEC  Việt B  GSP  Ad= 22.5m
 23  18:30 11/12  20:50  22:00  STAR FRONTIER  8  141  9949  P/S – GP1  Thịnh  VOSA
 24  21:00 11/12  21:03  23:30  TRUONG HAI STAR 3  7.2  132.6  6704  P/S – C128 HQ  Hoàng B  TRUONG HAI  B3
 25  21:00 11/12  21:00  23:30  MARGARET RIVER BRIDGE  8.1  171.99  17211  P/S – TV4  Dinh  NORTHFREIGHT
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  04:30  04:30  ROYAL 36  4.8  102.88  3626  Bach Dang – TD.Việt Ý  Ninh  DUC THO  HIỆU, POB, AD = 21.2m
 2  08:00  08:00  MY DUNG 18  3.8  105  5118  GT6 – P/S  Quân B  MY DUNG  DŨNG C
 3  08:00  08:00  DUY LINH 36  3.8  99.85  4923  GT6 – P/S  Linh  Duy Linh
 4  08:00  08:00  .LONG CHAU  3.8  95  2681  GT5 – P/S  Bình A  MINH HANG
 5  08:00  08:00  .LONG CHAU 02  3.8  88.4  2188  GT5 – P/S  Đạt A  MINH HANG
 6  14:30  14:30  LADY VALENCIA  4.8  99  3603  HAI LINH – BG  Thành C  GSP  pob
 7  16:00  16:00  OCEANUS 9  5.6  99.9  4518  Lach Huyen 2 – Eu ĐV 1  Ngọc  ASP  POB
 8  20:00  20:00  ANNIE GAS 09  4.8  105.92  4002  BG – Eu ĐV 2  Quang  ASP  POB, thay SHENG HANG HUA 1