Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban bí thư khóa XI về việc”Tặng huy hiệu đảng”.

Ngày 10/11/2014, Đảng bộ cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Trần Văn Khoa và đồng chí Nguyễn Đăng Hải.

Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Mai Xuân Thắng – Thường vụ đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bí thư Đảng ủy Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II; các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy viên 03 chi bộ trực thuộc; cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên giữ vị trí lãnh đạo Công ty.

Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Đảng ủy viên, Thường trực văn phòng Đảng ủy công bố 02 quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 02 đồng chí Trần Văn Khoa và đồng chí Nguyễn Đăng Hải. .

Đồng chí Mai Xuân Thắng trao tặng huy hiệu cho 02 đồng chí Đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt này và phát biểu nêu bật ý nghĩa của việc trao tặng huy hiệu Đảng là ghi nhận cả quá trình cống hiến và phấn đấu của mỗi cá nhân cho sự nghiệp phát triển và xây dựng Đảng, đánh giá công sức và thành tích của mỗi Đảng viên trong suốt đời hoạt động và công tác của mình. Việc được trao tặng huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự vô cùng lớn lao của mỗi Đảng viên mà còn là niềm tự hào của mỗi một đơn vị cơ sở Đảng. Đảng bộ công ty vô cùng phấn khởi và tự hào vì đã có công rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng cho Đảng một người con ưu tú, một đảng viên mẫu mực được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá, mà vinh dự này không phải ai cũng có được.

Trong thời gian tới hai đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng cần tiếp tục nêu tấm gương người Đảng viên Cộng sản, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản mà trực tiếp là Đảng bộ Công ty xây dựng một đội ngũ Đảng viên tri thức thật tâm huyết, hết lòng vì sự phát triển của Công ty, xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp trí thức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hải đại diện cho 02 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt này phát biểu ôn lại quá trình học tập phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất kỳ vị trí các nào các đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và quản lý. Nhân ngày nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí tiếp tục hứa với Đảng ủy: “Mặc cho các tác động xấu và những ảnh hưởng tiêu cực đang hiện hữu từng ngày trong cuộc sống hôm nay, chúng tôi vẫn nguyện tiếp tục học tập tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị, và đạo đức lối sống của người Đảng viên cộng sản. Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Đồng chí Mai Xuân Thắng – Thường vụ đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bí thư Đảng ủy Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí Đảng viên

Đồng chí Nguyễn Đăng Hải đại diện cho 02 đồng chí đảng viên được trao tặng
huy hiệu 30 năm tuổi đảng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Toàn cảnh Buổi Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng