Thông số sản phẩm
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY29 THÁNG 12 NĂM 2023

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 06h00 3m9 Nước ròng: 18h56 0m0 

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  EVER CALM  7.4  172  18658  VIP GP2 – P/S  Đạt B  01:15  EVERGREEN
 2  00:30  00:15  00:30  CNC NEPTUNE  7.7  172  18652  NĐV2 – P/S  Anh B  01:15  NAM DINH VU
 3  03:00  02:45  03:00  ANH PHAT PETRO 06  4.5  91.94  2961  Viet Nhat – P/S  Hưng C  05:30  D&T  AD:22m8
 4  04:00  03:45  04:00  STAR FRONTIER  7.3  141  9949  GP1 – P/S  Hưng A  05:30  VOSA  CƯỜNG C
 5  04:30  04:15  04:30  TS LIANYUNGANG  8.7  147.9  9981  NHĐV1 – P/S  Trí  TS LINES
 6  04:30  04:15  04:30  HAIAN PARK  8.4  144.83  9413  PTSC – P/S  Tuyến C  05:15  HAI AN
 7  04:30  04:15  04:30  SITC LIAONING  9.9  171.99  17119  ĐV2 – P/S  Thành B  05:15  SITC
 8  04:30  04:15  04:30  HARRIER  7.9  148  9971  NamĐV3 – P/S  Thịnh  05:15  NAM DINH VU
 9  04:30  04:15  04:30  YM HEIGHTS  8.7  168.8  15167  NamĐV1 – P/S  Hoàng A  05:15  NAM DINH VU
 10  04:30  04:15  04:30  VIMC PIONEER  7.9  120.84  6875  VIMC Dinh Vu – P/S  Long C  05:15  VOSA
 11  06:00  05:45  06:00  VIEN DONG 68  4  105.73  4877  C1 – P/S  Dũng F  07:30  BIEN VIET
 12  06:30  06:15  06:30  EVER PRIMA  8.2  181.76  17887  NHĐV2 – P/S  Linh  07:15  EVERGREEN
 13  06:30  06:15  06:30  CNC JAWA  9  171.99  18680  TV2 – P/S  Hội  07:15  CANG HP
 14  06:30  06:15  06:30  HAIAN ALFA  9.7  171.9  18852  HAI AN – P/S  Vi  HAI AN
 15  08:00  07:45  08:00  THANG LONG GAS  4.8  95.3  3434  Dai Hai – P/S  Thuần  09:30  INDO
 16  08:30  08:15  08:30  VIETSUN FORTUNE  5.6  117  5272  C128 HQ – P/S  Tùng C  09:15  VIETSUN LINES
 17  08:30  08:15  08:30  EVER CERTAIN  8.6  171.98  18658  VIP GP1 – P/S  Trọng  09:15  EVERGREEN
 18  10:30  10:15  10:30  HAI NAM 68  3.5  79.8  1599  K99 – P/S  Tuân  HAI NAM
 19  12:30  12:15  12:30  ASIATIC SUN  7  142.7  9610  VIP GP2 – P/S  Quân B  SG SHIP  Đã k/c đ/l nước ròng, tăng cường tàu lai khỏe
 20  16:30  16:15  16:30  CUU LONG GAS  4.5  95.5  3556  Eu ĐV 1 – P/S  Hưng D  17:15  INDO
 21  20:00  19:45  20:00  DA TAI SHAN  5.6  109.9  7197  ĐX – P/S  Dũng D  21:30  ISS GMD
 22  20:30  20:15  20:30  TAY NAM 01  4.5  119.98  5127  HAI LINH – P/S  Khoa  21:15  DUC THO
 23  21:30  21:15  21:30  TUNG LINH 02  3.5  80  2032  TD.TLÝ – P/S  Vinh  23:30  TUNG LINH  ad = 23m
 24  23:30  23:15  23:30  THINH AN 06  4.3  90.98  2996  TD.Việt Ý – P/S  Tuyên  THINH AN  AD: 23,15m
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 28/12  23:00  01:30  HF FORTUNE  8  142.7  9610  P/S – TV1  Cường C  00:30  SITC  HƯNG A
 2  15:30 28/12  22:50  02:00  THANG LONG GAS  5.4  95.3  3434  P/S – Dai Hai  Ninh  00:15  INDO
 3  01:00 29/12  01:00  03:30  ASIATIC SUN  7.1  142.7  9610  P/S – VIP GP2  Tuấn B  02:30  SGS  Thay Ever Calm
 4  03:00 29/12  03:00  04:30  APL PARIS  11.2  347.05  128929  P/S (HICT) – HICT  Trung A, Hùng B  Hùng B  NAM DINH VU  TÙNG A- HÙNG B , Luồng 1 chiều
 5  01:00 29/12  02:57  05:30  SITC ZHEJIANG  8.7  171.99  17119  P/S – ĐV2  Dũng C  04:30  SITC  Thay SITC Laoning
 6  01:00 29/12  02:55  05:30  ASL HONG KONG  8.6  171.9  18724  P/S – NamĐV3  Hải D  02:30  NHAT THANG  Thay Harrier
 7  02:30 29/12  02:50  05:30  INTERASIA RESILIENCE  9  171.99  17211  P/S – TV3  Khánh  04:30  WAN HAI
 8  03:00 29/12  03:00  05:30  CUU LONG GAS  5  95.5  3556  P/S – Eu ĐV 1  Duân  04:30  INDO  Thay L.Valencia
 9  03:00 29/12  03:05  05:30  HEUNG-A HAIPHONG  8.2  141  9998  P/S – ĐV1  Dinh  GEMADEPT  DINH
 10  17:30 28/12  02:58  06:00  TRUNG THANG 66  7.8  109.98  4380  P/S – Nam Hai  Hiệu  04:15  BIEN VIET  HƯNG B
 11  02:30 29/12  02:47  06:00  SEACON YOKOHAMA  6.67  122.92  9988  P/S – CV1  Ngọc  04:15  Blue Ocean
 12  05:00 29/12  05:00  07:30  NUUK MAERSK  8.6  172  26255  P/S – TV2  Hòa  06:30  SGS  Thay CNC Jawa
 13  04:00 29/12  04:50  07:30  KOTA NAGA  10  179.7  20902  P/S – NamĐV2  Hướng  06:30  PIL  Thay CNC Neptune
 14  05:00 29/12  05:05  07:30  MSC MAKALU III  9.1  210.92  32161  P/S – NamĐV1  Anh A  06:30  NAM DINH VU  Thay YM Height
 15  03:00 29/12  04:57  07:30  PRIME.  8.6  145  9858  P/S – PTSC  Tuyến A  06:30  VSICO  Thay Haian Park
 16  03:00 29/12  04:55  07:30  HAIAN BELL  9.2  154.5  14308  P/S – HAI AN  Tuyến B  HAI AN  Thay Haian ALpha
 17  03:00 29/12  04:48  07:30  THAI BINH OIL  6.9  117.37  5529  P/S – PETEC  Quang  06:30  DUC THO
 18  17:00 28/12  04:45  08:30  ATLANTIC OCEAN 01  5  89.95  1926  P/S – T.LÝ  Định  06:15  DUC THO  ad = 20.5m
 19  03:00 29/12  06:50  09:30  TERATAKI  7.3  185.97  29421  P/S – MPC  Long B  08:30  MARINA LOGISTICS
 20  09:00 29/12  09:00  11:30  PACIFIC GRACE  7.4  144.8  9352  P/S – NamĐV4  Minh  12:30  GEMADEPT  HIỆU
 21  09:00 29/12  09:03  11:30  WAN HAI 102  8.1  144.1  9834  P/S – TV5  Cường C  10:30  WAN HAI
 22  09:00 29/12  09:00  12:30  LT BERYL  5.1  99.9  4175  P/S – VC  Sơn C  10:15  LE PHAM  AD = 20.95M
 23  15:00 27/12  14:45  17:30  SAI GON SKY  6.6  118  5036  P/S – Eu ĐV 1  Đức B  16:30  D&T  Thay CUU LONG GAS
 24  18:30 29/12  18:45  22:00  DA KUN SHAN  6.5  106.84  5493  P/S – ĐX  Hưng B  20:15  DUC THO  Thay DA TAI SHAN
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  04:30  04:30  LADY VALENCIA  4.8  99  3603  Eu ĐV 1 – Lach Huyen 2  Đạt C  05:15  GSP  POB
 2  07:30  07:30  TUNG LINH 02  3.5  80  2032  TD.ĐTBinhAn – TD.TLÝ  Nam  TUNG LINH  ad = 23m
 3  21:00  21:00  BROTHER 01  3.5  90.72  2551  BĐ – TD Ben lam  Sanh  CP NHAT VIET  AD: 24,5m, POB
 4  08:00  .LONG CHAU  3.8  95  2681  GT5 – P/S  Tùng A  MINH HANG
 5  08:00  .LONG CHAU 02  3.8  88.4  2188  GT5 – P/S  Tình  MINH HANG